Từ điển chuyên ngành kiến trúc

Share:

Tiếng Anh vẫn đóng vai trò ngày càng quan trọng đặc biệt đối với tất cả ngày nghề, ngành xây dựng phong cách thiết kế cũngchẳng hềlà nước ngoài lệ.

Bạn đang đọc: Từ điển chuyên ngành kiến trúc

Để trở nên một phong cách thiết kế sư xuất sắc thì ở bên cạnh trình độ chăm môn, người học cũng cầndùngtốttiếng Anh chuyên ngành thành lập kiến trúc.

Trong ngành kiến trúc lại tạo thành nhiều siêng ngành không giống nhau như:mẫu mãnội thất, quy hoạch,mẫu mãđồ họa,….Mỗi chuyên ngành sẽ sở hữu được một bộ từ vựng riêng.

Xem thêm: Cách Học Bảng Tuần Hoàn Hóa Học, Mẹo Ghi Nhớ Bảng Tuần Hoàn Hóa Học 10

Bây giờ chúng tôi vẫn gửi đếnnhữngbạn bộ từ vựng: tiếng Anh siêng ngành xây dựng , tiếng Anh chăm ngành loài kiến trúcnội thất,tiếng Anh chuyên ngànhmẫu mãđồ họa, vàcácthuật ngữ chung của ngành desgin kiến trúccụ thểvàcụ thểnhất qua bài viếtdưới đây.


*

Từ giờ AnhNghĩaTừ giờ AnhNghĩa
building site /’bildiɳ sait/công trường xây dựngbrick wall /brik wɔ:l/tường gạch
basement of tamped concretemóng bởi bê tôngcarcase /’kɑ:kəs/khung sườn
concrete /’kɔnkri:t/bê tôngcement /si’ment/xi măng
chimney /’tʃimni/ống khói (lò sưởi)plank platform /plæɳk ‘plætfɔ:m/sàn lát ván
floor /floor/tầngfirst floor (second floor nếu là Anh Mỹ)lầu một (tiếng Nam), tầng hai (tiếng Bắc)
ground floor (hoặc first floor nếu là Anh Mỹ)tầng xệp (tiếng Nam), tầng một (tiếng Bắc)upper floortầng trên

Các công việc, hệ thốngliên quanxây dựng

Từ điển giờ Anh chuyên ngành xây dựng gia dụng vềmột sốcông việcđầy đủcũng nhưmột sốhệ thốngdướingành xây dựng. Từmẫu mã, kết cấu cho đến thi công, đo đạc, gia hạn công trình đềutọa lạcgọndướibảng từ vựng giờ đồng hồ Anh ngành kiến thiết sau đây:

Từ tiếng AnhNghĩaTừ giờ AnhNghĩa
Soil boring /sɔɪl/ /’bɔ:r.ɪŋ/khoan đấtSurvey /’sɜ:.veɪ/khảo sát, đo đạc
Architecture /’ɑ:r.kɪ.tek.tʃɚ/kiến trúcStructure /strʌk.tʃər/kết cấu
Mechanics /mə’kæn·ɪks/cơ khíElectricity /ɪ,lek’trɪs.ɪ.ti/điện
Water supply /‘wɔ:tər/ /sə’plai/nguồn nướcPlumbing system /’plʌm.ɪŋ/ /’sɪs.təm/hệ thống cung cấp nước
Drainage /’dreɪ.nɪdʒ/thoát nướcSewage /’su:.ɪdʒ/nước thải
Ventilation system /,ven.tɪ’leɪ.ʃən/ /’sɪs.təm/hệ thống thông gióHeating system /’hi:.tɪŋ/ /’sɪs.təm/hệ thống sưởi
Interior /ɪn’tɪə.ri.ər/nội thấtLandscaping /’lænd.skeɪp/ngoại cảnh

Các vị trítrongxây dựng

Còn một mảng kỹ năng và kiến thức nữa xuất xắc bị đều người quên béng khi học tiếng Anhdướixây dựng với kiến trúc, chính là từ vựng chỉmột sốvị trí nhân sựởcông trường. Nếu như khi họctừ vựng chủ thể nghề nghiệp, chúng ta chỉ biết tầm thường chung “engineer” làkỹ càngsư xuất xắc “architect” là phong cách xây dựng sư thì tự vựng giờ đồng hồ Anh xây dựngtrongđây sẽ mang đến bạnmột sốdanh từđầy đủhơn hết sức nhiều:

Owner /’ounə/: chủ nhà, chủ đầu tưResident architect /’rezidənt ‘ɑ:kitekt/: phong cách xây dựng sư hay trúSupervisor /’sju:pəvaizə/: giám sátSite engineer /sait ,enʤi’niə/: Kỹ sư công trườngStructural engineer /’strʌktʃərəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư kết cấuConstruction engineer /kən’strʌkʃn ,endʤi’niə/: Kỹ sư xây dựngElectrical engineer /i’lektrikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư điệnWater works engineer /’wɔ:tə wə:ks ,enʤi’niə/: Kỹ sư giải pháp xử lý nướcMechanical engineer /mi’kænikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư cơ khí

Bài viết liên quan