Kẹp nối dây điện 3 pha

Share:

Kẹp dây sạc cáp Điện sử dụng Cho Lưới Điện Trung gắng – Hạ Thế

*
*
*
*
Kẹp sạc cáp Điện cần sử dụng Cho Lưới Điện Trung nỗ lực - Hạ Thế" width="600" height="400" srcset="https://dienlanhcaonguyen.com/kep-noi-day-dien-3-pha/imager_3_15553_700.jpg" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />

Công dụng của một số phụ kiện đường dây

Đà – Cọc Tiếp Địa – Kẹp Tiếp Địa – Kẹp kết thúc Cáp ABC – Kẹp IPC – Khóa Đai – Đầu Cose Đồng- Bulon Móc

Bảng giá Kẹp IPC – Kẹp Răng – Kẹp Rẽ Xuyên

Đơn vị tính: đồng/cái

STTSản PhẩmĐơn GiáXuất Xứ / yêu quý Hiệu
1Kẹp IPC 95-35 (1 bulon)24.000VN
2Kẹp IPC 95-95 (1 bulon)33.000VN
3Kẹp IPC 95-95 (2 bulon)40.000VN
4Kẹp IPC 120-120 (2 bulon)48.000VN
5Kẹp IPC 150-150 (2 bulon)54.000VN
6Kẹp IPC 185-240 (2 bulon)124.000VN
Đơn giá chỉ kẹp IPC hạ thế – Sicame/ Pháp

Đơn vị tính: đồng/cái

STTSản PhẩmĐơn GiáXuất Xứ / thương Hiệu
1IPC hạ núm 95-35mm ( 1 Bulon)121.032SICAME – PHÁP
2IPC hạ núm 95-95mm ( 1 Bulon)141.454SICAME – PHÁP
3IPC hạ cụ 95-95mm ( 2 Bulon)305.564SICAME – PHÁP
4IPC hạ vậy 185-150 milimet ( 1 Bulon)426.612SICAME – PHÁP
5IPC hạ ráng 185-95mm ( 1 Bulon)507.972SICAME – PHÁP
Báo giá bán kẹp IPC hạ ráng – APPARAT/ Nga

Đơn vị tính: đồng/cái

STTSản PhẩmĐơn GiáXuất Xứ / yêu thương Hiệu
1IPC hạ cầm cố 95-35mm ( 1 Bulon)57.696APPARAT – NGA
2IPC hạ nắm 95-95mm ( 1 Bulon)81.328APPARAT – NGA
Cập nhật giá bán kẹp IPC trung cầm cố – KRJ/ U.S

Đơn vị tính: đồng/cái

Đơn vị tính: đồng/cái

STTSản PhẩmĐơn GiáXuất Xứ / yêu mến Hiệu
1Nối quấn IPC 16-95, Vỏ cách điện dày 1-3mm, 4 – 16 / 16 – 95, 1 boulon M8 nhựa43.344TUẤN ÂN
2Nối bọc IPC 35-95, Vỏ giải pháp điện dày 1-3mm, 16 – 35 / 16 – 95, 1 boulon M8 nhựa55.040TUẤN ÂN
3Nối quấn IPC 70-95, Vỏ bí quyết điện dày 1-3mm, 16 – 70 / 35 – 95, 1 boulon M10 nhựa78.604TUẤN ÂN
4Nối bọc IPC 95-95, Vỏ biện pháp điện dày 1-3mm, 25 – 95 / 25 – 95, 2 boulon M8 nhựa86.516TUẤN ÂN
5Nối quấn IPC 120-120, Vỏ phương pháp điện dày 1-3mm, 70 – 120 /70 – 120, 2 boulon M8 nhựa142.760TUẤN ÂN
6Nối bọc IPC 95-185, Vỏ phương pháp điện dày 1-3mm, 25 – 150 /50 – 185, 2 boulon M8 nhựa139.664TUẤN ÂN
7Nối bọc IPC 150-240, Vỏ phương pháp điện dày 1-3mm, 50 – 150 / 95 – 240, 2 boulon M10 nhựa228.588TUẤN ÂN
8Nối quấn IPC 300-300, Vỏ giải pháp điện dày 1-3mm, 50 – 300 / 50 – 300, 2 boulon M10 nhựa416.584TUẤN ÂN
Đơn giá bán nối bọc phương pháp điện IPC Tuấn Ân – Boulon nhôm

Đơn vị tính: đồng/cái

STTSản PhẩmĐơn GiáXuất Xứ / yêu đương Hiệu
1Nối bọc IPC 16-95, Vỏ phương pháp điện dày 1-3mm, 4 – 16 / 16 – 95, 1 boulon M8 nhôm56.072TUẤN ÂN
2Nối bọc IPC 35-95, Vỏ cách điện dày 1-3mm, 16 – 35 / 16 – 95, 1 boulon M8 nhôm62.952TUẤN ÂN
3Nối bọc IPC 70-95, Vỏ phương pháp điện dày 1-3mm, 16 – 70 / 35 – 95, 1 boulon M10 nhôm97.524TUẤN ÂN
4Nối bọc IPC 95-95, Vỏ giải pháp điện dày 1-3mm, 25 – 95 / 25 – 95, 2 boulon M8 nhôm100.964TUẤN ÂN
5Nối bọc IPC 120-120, Vỏ cách điện dày 1-3mm, 70 – 120 /70 – 120, 2 boulon M8 nhôm155.832TUẤN ÂN
6Nối quấn IPC 95-185, Vỏ biện pháp điện dày 1-3mm, 25 – 150 /50 – 185, 2 boulon M8 nhôm155.832TUẤN ÂN
7Nối quấn IPC 150-240, Vỏ bí quyết điện dày 1-3mm, 50 – 150 / 95 – 240, 2 boulon M10 nhôm255.420TUẤN ÂN
8Nối bọc IPC 300-300, Vỏ bí quyết điện dày 1-3mm, 50 – 300 / 50 – 300, 2 boulon M10 nhôm456.832TUẤN ÂN
Báo giá bán nối bọc phương pháp điện IPC Tuấn Ân – Boulon thép

Đơn vị tính: đồng/cái

STTSản PhẩmĐơn GiáXuất Xứ / yêu thương Hiệu
1Nối quấn MV IPC 70-95, Vỏ cách điện dày 3-7mm, 35 – 70 / 35 – 95, 2 boulon M10 thép591.336TUẤN ÂN
2Nối quấn MV IPC 95-120, Vỏ biện pháp điện dày 3-7mm, 70 – 95 / 95 – 120, 2 boulon M10 thép725.496TUẤN ÂN
3Nối bọc MV IPC 120-120, Vỏ phương pháp điện dày 3-7mm, 35 – 120 / 35 – 120, 2 boulon M10 thép765.916TUẤN ÂN
4Nối quấn MV IPC 185-185, Vỏ giải pháp điện dày 3-7mm, 70 – 185 / 70 – 185, 2 boulon M10 thép792.748TUẤN ÂN
5Nối bọc MV IPC 70-300, Vỏ phương pháp điện dày 3-7mm, 35 – 70 / 120 – 300, 2 boulon M10 thép846.584TUẤN ÂN
6Nối quấn MV IPC 185-300, Vỏ cách điện dày 3-7mm, 120 – 185 / 185 – 300, 2 boulon M10 thép859.828TUẤN ÂN
7Nối quấn MV IPC 300-300, Vỏ biện pháp điện dày 3-7mm, 120 – 300 / 120 – 300, 2 boulon M10 thép873.416TUẤN ÂN
8Nối quấn MV IPC 95-95, Vỏ phương pháp điện dày 7-12mm, 50 – 95 / 50 – 95, 2 boulon M10 thép658.416TUẤN ÂN
9Nối bọc MV IPC 70-120, Vỏ biện pháp điện dày 7-12mm, 50 – 70 / 95 – 120, 2 boulon M10 thép725.496TUẤN ÂN
10Nối quấn MV IPC 95-185, Vỏ cách điện dày 7-12mm, 70 – 95 / 120 – 185, 2 boulon M10 thép752.328TUẤN ÂN
11Nối bọc MV IPC 95-300, Vỏ giải pháp điện dày 7-12mm, 70 – 95 / 120 – 300, 2 boulon M10 thép779.504TUẤN ÂN
12Nối bọc MV IPC 120-300, Vỏ giải pháp điện dày 7-12mm, 95 – 120 / 185 – 300, 2 boulon M10 thép792.748TUẤN ÂN

Cập Nhật giá Kẹp Dây lạnh – Kẹp điện thoại tư vấn 2/0, 4/0

Đơn vị tính: đồng/cái

STTSản PhẩmĐơn GiáXuất Xứ / yêu đương Hiệu
1Kẹp điện thoại tư vấn 2/0104.000VN
2Kẹp hỗ trợ tư vấn 4/0142.000VN

Báo giá Kẹp Rẽ Nhánh tuy nhiên Song AC

Đơn vị tính: đồng/cái

STTSản PhẩmĐơn GiáXuất Xứ / yêu đương Hiệu
1Kẹp AC 50-70 (2 bulon)21.000VN
2Kẹp AC 50-70 (2 bulon) (dày)24.000VN
3Kẹp AC 50-70 (3 bulon)30.000VN
4Kẹp AC 50-70 (3 bulon) (dày)33.000VN
5Kẹp AC 95 -120 (3 bulon)32.000VN
6Kẹp AC 95 -120 (3 bulon) (dày)36.000VN
7Kẹp AC 120-150 (3 bulon)54.000VN
8Kẹp AC 185-240 (3 bulon)82.000VN
9Kẹp AC 300-400 (3 bulon)144.000VN

Cập Nhật giá chỉ Kẹp Rẽ Nhánh Đồng Nhôm (Cu – Al)

Đơn vị tính: đồng/cái

Đơn vị tính: đồng/cái

Đơn vị tính: đồng/cái

STTSản PhẩmĐơn GiáXuất Xứ / yêu thương Hiệu
1Kẹp quai 2/0 dây 50-7056.000VN
2Kẹp quai 4/0 dây 12078.000VN
3Kẹp quai 240 (dây 185-240)148.000VN
4Kẹp quai ÉP 50-70190.000VN
5Kẹp quai ÉP 95-120210.000VN
6Kẹp quai ÉP 240240.000VN
7Kẹp quai dạng ty 50-120440.000VN
8Kẹp quai dạng ty 150-240460.000VN

Báo giá Kẹp Nối Rẽ Dạng H – Kẹp WR

Đơn vị tính: đồng/cái

STTSản PhẩmĐơn GiáXuất Xứ / yêu thương Hiệu
1WR 189 (35-35)17.000VN
2WR 259 (50-50)18.000VN
3WR 279 (70-70)18.000VN
4WR 289 (50-70)18.000VN
5WR 379 (50-95)21.000VN
6WR 419 (95-95)22.000VN
7WR 815 (70-240)26.000VN
8WR 835 (95-240)30.000VN
9WR 875 (150-240)32.000VN
10WR 929 (240-240)48.000VN

Cập Nhật giá chỉ Khóa Néo Ép Dây Dẫn – Khóa Néo Cáp vặn vẹo Xoắn

Bảng giá khóa néo – kẹp giới hạn thẳng

Đơn vị tính: đồng/cái

STTSản PhẩmĐơn GiáXuất Xứ / thương Hiệu
1Khoá néo (Lem) 3U bé dại (50 – 70)94.000VN
2Khoá néo (Lem) 5U bé dại (95 – 120)142.000VN
3Khoá néo (Lem) 5U to (185 – 240)180.000VN
Đơn giá bán khóa néo cong

Đơn vị tính: đồng/cái

STTSản PhẩmĐơn GiáXuất Xứ / yêu quý Hiệu
1Khóa néo cong 3U 70-120 (dây trần)160.000VN
2Khóa néo cong 3U 120-150 (dây trần)164.000VN
3Khóa néo cong 3U 150-240(dây bọc)196.000VN
4Khóa néo cong 4U 70-120 (dây trần)217.000VN
5Khóa néo cong 4U 120-150 (dây trần)220.000VN
6Khóa néo cong 4U 150-240(dây bọc)230.000VN
Báo giá chỉ khóa néo báng súng

Đơn vị tính: đồng/cái

STTSản PhẩmĐơn GiáXuất Xứ / thương Hiệu
1Khóa néo báng súng – Lem báng súng 4U (95-120) – (4mm)260.000VN
2Khóa néo báng súng – Lem báng súng 4U (120-240) – (4mm)270.000VN

Cập Nhật giá bán Khóa Đỡ Yên ngựa – Khóa Đỡ Dây Dẫn ACSR

Đơn vị tính: đồng/cái

STTSản PhẩmĐơn GiáXuất Xứ / yêu đương Hiệu
1Khóa đỡ yên ngựa chiến (3mm)130.000VN
2Khóa đỡ yên chiến mã (4mm)144.000VN

Bảng giá Móc Treo Cáp ABC 

Đơn vị tính: đồng/cái

STTSản PhẩmĐơn GiáXuất Xứ / yêu mến Hiệu
1Móc treo 4x240mm (nhúng kẽm)68.000VN
2Móc treo 4x185mm (nhúng kẽm)68.000VN
3Móc treo 4×150 mm (nhúng kẽm)44.000VN
4Móc treo 4x120mm (nhúng kẽm)44.000VN
5Móc treo 4x95mm (nhúng kẽm)27.000VN
6Móc treo 4x70mm (nhúng kẽm)27.000VN
7Móc treo 4x50mm (nhúng kẽm)27.000VN
8Móc treo 4x35mm (nhúng kẽm)28.000VN
9Móc treo 4x25mm (nhúng kẽm)28.000VN
10Móc treo 4x11mm (nhúng kẽm)28.000VN
11Móc treo 4x85mm (nhúng kẽm)68.000VN

Đơn giá bán Kẹp C – Kẹp Đồng Nối Dây Tiếp Địa

Đơn vị tính: đồng/cái

Đơn vị tính: đồng/cái

STTSản PhẩmĐơn GiáXuất Xứ / yêu đương Hiệu
1Kẹp 3BL bản 42 (BL 16) (42x125x5,5mm) Nhúng toàn bộ53.000VN
2Kẹp 3BL bạn dạng 46 (BL 16) (46x130x6,5mm) Nhúng toàn bộ58.000VN
3Kẹp 3BL bạn dạng 50 (BL 16) (50x150x7,5mm) Nhúng toàn bộ80.000VN

Cập Nhật giá chỉ Móc Treo Cáp ABC

Đơn vị tính: đồng/cái

STTSản PhẩmĐơn GiáXuất Xứ / yêu quý Hiệu
1Móc chữ A (Giá móc song cáp ABC)56.000VN
2Móc chữ J (Giá móc đối kháng cáp ABC)64.000VN

Đơn Giá gần kề Níu, sát Buộc

Đơn vị tính: đồng/sợi

STTSản PhẩmXuất Xứ / yêu quý HiệuĐơn Giá
1Giáp buộc đầu sứ đơn 24kV 50mm2Thái Lan 100.000 
2Giáp buộc đầu sứ 1-1 24kV 70mm2Thái Lan 100.000 
3Giáp buộc đầu sứ đơn 24kV 95mm2Thái Lan 100.000 
4Giáp buộc đầu sứ solo 24kV 120mm2Thái Lan 120.000 
5Giáp buộc đầu sứ đối chọi 24kV 150mm2Thái Lan 120.000 
6Giáp buộc đầu sứ 1-1 24kV 240mm2Thái Lan 120.000 
7Giáp buộc cố sứ đối kháng 24kV 50mm2Thái Lan 110.000 
8Giáp buộc cố kỉnh sứ 1-1 24kV 70mm2Thái Lan 110.000 
9Giáp buộc nỗ lực sứ solo 24kV 95mm2Thái Lan 110.000 
10Giáp buộc cầm sứ đối kháng 24kV 120mm2Thái Lan 130.000 
11Giáp buộc thế sứ đơn 24kV 150mm2Thái Lan 130.000 
12Giáp buộc cầm cố sứ đối kháng 24kV 240mm2Thái Lan 140.000 
13Giáp buộc đầu sứ đôi 24kV 50mm2Thái Lan 240.000 
14Giáp buộc đầu sứ đôi 24kV 70mm2Thái Lan 240.000 
15Giáp buộc đầu sứ đôi 24kV 95mm2Thái Lan 240.000 
16Giáp buộc đầu sứ đôi 24kV 120mm2Thái Lan 320.000 
17Giáp buộc đầu sứ đôi 24kV 150mm2Thái Lan 320.000 
18Giáp buộc đầu sứ đôi 24kV 240mm2Thái Lan 320.000 
19Giáp níu dây quấn 25mmThái Lan 220.000 
20Giáp níu dây quấn 50mmThái Lan 230.000 
21Giáp níu dây bọc 70mmThái Lan 260.000 
22Giáp níu dây quấn 95mmThái Lan 296.000 
23Giáp níu dây bọc 120mmThái Lan 340.000 
24Giáp níu dây bọc 150mmThái Lan 356.000 
25Giáp níu dây bọc 185mmThái Lan 410.000 
26Giáp níu dây bọc 240mmThái Lan 420.000 

Đại Lý Vật tư Thiết Bị Điện Trung ráng (Giá Tốt)

VN Đại Phong hiện nay là đại lý phân phối chuyên phân phối những loại vật bốn thiết bị năng lượng điện trung thế, phụ kiện trạm vươn lên là áp giá chỉ tốt. Cả nước Đại Phong luôn luôn nỗ lực đem lại cho người sử dụng hàng giải pháp tối ưu cùng với mức giá thành hợp lý cho dự án công trình điện.

Hỗ trợ tận tình, làm giá nhanh chóng.Giá đại lý, giá bán sỉ, giá chỉ rẻ, chiết khấu và tách khấu xuất sắc nhất.Giao hàng nhanh, đúng loại, đầy đủ mẫu, đúng hứa công trình.Đầy đầy đủ hồ sơ CO, CQ và bh sản phẩm thiết yếu hãng 100%.

Mời quý khách tham khảo thêm các các loại phụ kiện trạm biến hóa áp – phụ kiện mặt đường dây bởi vì VN Đại Phong phân phối: khóa đỡ dây dẫn hợp kim nhôm, khóa néo dây dẫn kim loại tổng hợp nhôm, khóa đỡ dây dẫn thép đúc, khóa néo dây dẫn thép đúc, khóa néo xay dây dẫn, khóa néo nghiền dây rất nhiệt, khóa néo dây chống sét dạng nêm, khóa đỡ dây chống sét, cực nhọc néo nghiền dây chống sét, gu dông treo chuỗi, móc treo chữ U, vòng treo đầu tròn, mắt nối đơn, mắt nối kép, mắt nối trung gian, mắt nối điều chỉnh, phiên bản treo vuông góc đơn, nối thẳng góc, tạ phòng rung dây dẫn, đầu cốt lèo dây dẫn, băng nhôm lót dây, đệm dây dẫn, ống nối ép dây dẫn, tạ bù,…

Bài viết liên quan