Giá trên 10,000,000₫KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIFREESHIP cho đơn hàng từ 1, 500" /> Giá trên 10,000,000₫KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIFREESHIP cho đơn hàng từ 1, 500" />

Bình Hoa Giả Để Bàn Phòng Khách

Share:
Giá dưới 300,000₫=300000 )&& (price:product 300,000₫ - 900,000₫=900000 )&& (price:product 900,000₫ - 1,000,000₫=1000000 )&& (price:product 1,000,000₫ - 3,000,000₫=3000000 )&& (price:product 3,000,000₫ - 7,000,000₫=10000000)" data-operator="||">Giá trên 10,000,000₫
*
*

*

*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIFREESHIP cho giao dịch từ 1.500.000đ khoanh vùng nội thành Tp. Hồ nước Chí Minh. (Không áp dụng với hàng cồng kềnh như cây xanh, bàn, ghế,..)Bảo hành 12 mon với các thành phầm đèn, đồng hồ.Đơn vị uy tín. Chuyên hỗ trợ cho những dự án lớn.Sản phẩm chất lượng. Đổi hàng trong tầm 3 ngày nếu tất cả lỗi phạt sinh.Mua cây đưa kèm chậu đá, chậu composite miễn giá thành phí decor cùng với sỏi đá hết sức thật.

Bạn đang đọc: Bình hoa giả để bàn phòng khách


*
*

*

*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIFREESHIP cho giao dịch từ 1.500.000đ quanh vùng nội thành Tp. Hồ nước Chí Minh. (Không vận dụng với hàng to kềnh như cây xanh, bàn, ghế,..)Bảo hành 12 tháng với các sản phẩm đèn, đồng hồ.Đơn vị uy tín. Chuyên cung ứng cho những dự án lớn.Sản phẩm hóa học lượng. Đổi hàng trong tầm 3 ngày nếu có lỗi phân phát sinh.Mua cây trả kèm chậu đá, chậu composite miễn phí phí decor cùng với sỏi đá khôn xiết thật.
*
*

*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIFREESHIP cho giao dịch từ 1.500.000đ khoanh vùng nội thành Tp. Hồ Chí Minh. (Không vận dụng với hàng kềnh càng như cây xanh, bàn, ghế,..)Bảo hành 12 mon với các thành phầm đèn, đồng hồ.Đơn vị uy tín. Chuyên cung ứng cho các dự án lớn.Sản phẩm chất lượng. Đổi hàng trong khoảng 3 ngày nếu bao gồm lỗi vạc sinh.Mua cây đưa kèm chậu đá, chậu composite miễn phí tổn phí decor cùng với sỏi đá khôn xiết thật.
*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIFREESHIP cho giao dịch từ 1.500.000đ quanh vùng nội thành Tp. Hồ nước Chí Minh. (Không vận dụng với hàng cồng kềnh như cây xanh, bàn, ghế,..)Bảo hành 12 mon với các sản phẩm đèn, đồng hồ.Đơn vị uy tín. Chuyên cung cấp cho những dự án lớn.Sản phẩm chất lượng. Đổi hàng trong tầm 3 ngày nếu bao gồm lỗi vạc sinh.Mua cây mang kèm chậu đá, chậu composite miễn phí tổn phí decor với sỏi đá siêu thật.
*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIFREESHIP cho giao dịch từ 1.500.000đ khu vực nội thành Tp. Hồ Chí Minh. (Không vận dụng với hàng cồng kềnh như cây xanh, bàn, ghế,..)Bảo hành 12 tháng với các sản phẩm đèn, đồng hồ.Đơn vị uy tín. Chuyên cung cấp cho những dự án lớn.Sản phẩm chất lượng. Đổi hàng trong khoảng 3 ngày nếu bao gồm lỗi phạt sinh.Mua cây mang kèm chậu đá, chậu composite miễn tổn phí phí decor với sỏi đá cực kỳ thật.
*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIFREESHIP cho giao dịch từ 1.500.000đ khu vực nội thành Tp. Hồ nước Chí Minh. (Không áp dụng với hàng to kềnh như cây xanh, bàn, ghế,..)Bảo hành 12 tháng với các thành phầm đèn, đồng hồ.Đơn vị uy tín. Chuyên cung ứng cho những dự án lớn.Sản phẩm chất lượng. Đổi hàng trong vòng 3 ngày nếu có lỗi phạt sinh.Mua cây giả kèm chậu đá, chậu composite miễn mức giá phí decor cùng với sỏi đá khôn cùng thật.
*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIFREESHIP cho đơn hàng từ 1.500.000đ khu vực nội thành Tp. Hồ Chí Minh. (Không vận dụng với hàng cồng kềnh như cây xanh, bàn, ghế,..)Bảo hành 12 mon với các sản phẩm đèn, đồng hồ.Đơn vị uy tín. Chuyên cung ứng cho các dự án lớn.Sản phẩm chất lượng. Đổi hàng trong vòng 3 ngày nếu bao gồm lỗi phân phát sinh.Mua cây mang kèm chậu đá, chậu composite miễn phí tổn phí decor cùng với sỏi đá hết sức thật.
*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIFREESHIP cho giao dịch từ 1.500.000đ quanh vùng nội thành Tp. Hồ nước Chí Minh. (Không vận dụng với hàng to kềnh như cây xanh, bàn, ghế,..)Bảo hành 12 tháng với các thành phầm đèn, đồng hồ.Đơn vị uy tín. Chuyên hỗ trợ cho các dự án lớn.Sản phẩm chất lượng. Đổi hàng trong khoảng 3 ngày nếu bao gồm lỗi phạt sinh.Mua cây đưa kèm chậu đá, chậu composite miễn tầm giá phí decor cùng với sỏi đá cực kỳ thật.
*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIFREESHIP cho deals từ 1.500.000đ khoanh vùng nội thành Tp. Hồ Chí Minh. (Không áp dụng với hàng kềnh càng như cây xanh, bàn, ghế,..)Bảo hành 12 tháng với các thành phầm đèn, đồng hồ.Đơn vị uy tín. Chuyên cung cấp cho những dự án lớn.Sản phẩm hóa học lượng. Đổi hàng trong khoảng 3 ngày nếu bao gồm lỗi phạt sinh.Mua cây giả kèm chậu đá, chậu composite miễn tầm giá phí decor với sỏi đá khôn cùng thật.
*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIFREESHIP cho đơn hàng từ 1.500.000đ khu vực nội thành Tp. Hồ nước Chí Minh. (Không áp dụng với hàng cồng kềnh như cây xanh, bàn, ghế,..)Bảo hành 12 mon với các thành phầm đèn, đồng hồ.Đơn vị uy tín. Chuyên cung cấp cho những dự án lớn.Sản phẩm hóa học lượng. Đổi hàng trong khoảng 3 ngày nếu gồm lỗi vạc sinh.Mua cây mang kèm chậu đá, chậu composite miễn tầm giá phí decor với sỏi đá khôn cùng thật.
*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIFREESHIP cho giao dịch từ 1.500.000đ khu vực nội thành Tp. Hồ Chí Minh. (Không vận dụng với hàng cồng kềnh như cây xanh, bàn, ghế,..)Bảo hành 12 tháng với các sản phẩm đèn, đồng hồ.Đơn vị uy tín. Chuyên cung ứng cho các dự án lớn.Sản phẩm chất lượng. Đổi hàng trong khoảng 3 ngày nếu có lỗi phạt sinh.Mua cây giả kèm chậu đá, chậu composite miễn tổn phí phí decor với sỏi đá vô cùng thật.
*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIFREESHIP cho giao dịch từ 1.500.000đ khoanh vùng nội thành Tp. Hồ nước Chí Minh. (Không áp dụng với hàng cồng kềnh như cây xanh, bàn, ghế,..)Bảo hành 12 tháng với các thành phầm đèn, đồng hồ.Đơn vị uy tín. Chuyên hỗ trợ cho những dự án lớn.Sản phẩm hóa học lượng. Đổi hàng trong tầm 3 ngày nếu gồm lỗi phân phát sinh.Mua cây đưa kèm chậu đá, chậu composite miễn giá tiền phí decor với sỏi đá khôn xiết thật.

Xem thêm: Thùng Nhựa Đựng Đồ Chơi Đẹp, Mẫu Mới, Giá Ưu, Thùng Nhựa Đựng Đồ Có Bánh Xe Tiện Dụng


*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIFREESHIP cho giao dịch từ 1.500.000đ quanh vùng nội thành Tp. Hồ nước Chí Minh. (Không áp dụng với hàng kềnh càng như cây xanh, bàn, ghế,..)Bảo hành 12 mon với các sản phẩm đèn, đồng hồ.Đơn vị uy tín. Chuyên cung cấp cho các dự án lớn.Sản phẩm hóa học lượng. Đổi hàng trong khoảng 3 ngày nếu gồm lỗi vạc sinh.Mua cây mang kèm chậu đá, chậu composite miễn tổn phí phí decor cùng với sỏi đá siêu thật.
*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIFREESHIP cho đơn hàng từ 1.500.000đ khu vực nội thành Tp. Hồ nước Chí Minh. (Không áp dụng với hàng kềnh càng như cây xanh, bàn, ghế,..)Bảo hành 12 mon với các thành phầm đèn, đồng hồ.Đơn vị uy tín. Chuyên hỗ trợ cho các dự án lớn.Sản phẩm hóa học lượng. Đổi hàng trong tầm 3 ngày nếu gồm lỗi phát sinh.Mua cây trả kèm chậu đá, chậu composite miễn phí tổn phí decor cùng với sỏi đá vô cùng thật.
*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIFREESHIP cho giao dịch từ 1.500.000đ khu vực nội thành Tp. Hồ Chí Minh. (Không áp dụng với hàng to kềnh như cây xanh, bàn, ghế,..)Bảo hành 12 tháng với các sản phẩm đèn, đồng hồ.Đơn vị uy tín. Chuyên hỗ trợ cho những dự án lớn.Sản phẩm hóa học lượng. Đổi hàng trong vòng 3 ngày nếu có lỗi phát sinh.Mua cây đưa kèm chậu đá, chậu composite miễn giá thành phí decor với sỏi đá rất thật.
*
KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃIFREESHIP cho giao dịch từ 1.500.000đ khu vực nội thành Tp. Hồ nước Chí Minh. (Không vận dụng với hàng cồng kềnh như cây xanh, bàn, ghế,..)Bảo hành 12 tháng với các thành phầm đèn, đồng hồ.Đơn vị uy tín. Chuyên cung cấp cho các dự án lớn.Sản phẩm chất lượng. Đổi hàng trong vòng 3 ngày nếu có lỗi phát sinh.Mua cây trả kèm chậu đá, chậu composite miễn giá tiền phí decor cùng với sỏi đá khôn cùng thật.

Tổng hợpcác mẫu lọ đựng hoa giả nhằm bàn gặm sẵn trang trí phòng khách, đại sảnh, bàn ăn đẹp và chân thực như thật. Bình hoa lụa, hoa vải nhằm bàn được tinh lọc từ phần đông sắc hoa giả tươi thắm. Được cắm phối và phối hợp từ nhiều nhiều loại hoa không giống nhau. Tạo cho sự đa dạng chủng loại về phong cách từ hiện tại đại, minimalism tối giản, mang đến phong cải tiến cổ điển, tuyệt châu Âu nghệ thuật.

Tại sao lại cần lựa chọn những bình cắn hoa giả để bàn tại Aurora Home?


Với các sản phẩm bình hoa cắm sẵn tại Aurora trang chủ quý khách trọn vẹn có thể an tâm về chất lượng cũng như giá chỉ trị của các bình hoa.
Sản phẩm của chúng tôi có độ bền màu theo thời gian. Màu sắc bền lâu lên cho 5 năm.Được cắm phối và chọn lọc từ những một số loại hoa cao cấp không chỉ gia công bằng chất liệu mà còn về color sắc.Đa dạng tông và nhà đề.Tư vấn miễn giá thành và phối cảnh ko gian phù hợp cho khách hàng.

Ngoài ra Aurora trang chủ còn là đơn vị chức năng chuyên cung cấp các sản phẩm decor nội thất, bình đựng hoa giả, cây trang trí bên cửa,... Cho những công trình thi công, chung cư mẫu, căn hộ cao cấp với quality chuẩn trên toàn quốc như Novaland, Phú Long, Vinhomes,...


Aurora trang chủ - thành phầm decor thiết kế bên trong hiện đại

Aurora trang chủ - thành phầm decor thiết kế bên trong hiện đạichuyên hỗ trợ các thành phầm bình hoa lụa, bình đựng hoa vải, lọ đựng hoa giả cắn sẵn để bàn. Các sản phẩm tại Aurora home đều có phong cách thiết kế riêng, cho ra đa số tông màu tương xứng với từng loại không khí khác nhau. Các chiếc bình hoa không những đẹp tự vẻ đẹp mắt tổng quan, cơ mà yếu tố về cấu tạo từ chất cũng là yếu ớt tố bậc nhất được Aurora trang chủ sử dụng vào việc xây dựng và cắm sẵn hoa.

Các lọ đựng hoa cắm sẵn trên Aurora trang chủ có độ bền màu sắc cao theo thời gian. Độ bền màu sắc lên mang lại 5 năm. Vào trường hợp hoa để bên ngoài và bị bám bụi trong thời hạn dài, bạn chỉ việc mang hoa đi rửa hoặc thấm nước để dọn dẹp và sắp xếp là rất có thể đưa trạng thái, nhan sắc hoa về lại như new ban đầu.

Các sản phẩm tại Aurora home đều là hình thiệt chụp, có bản quyền về hình ảnh. Chúng tôi chỉ cung ứng hình hình ảnh cho một số trong những đơn vị được phép trưng bày sản phẩm. Những trường hợp vi phạm luật quy định về phiên bản quyền đều phụ trách theo dụng cụ của pháp luật.


Bài viết liên quan