NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI

Share:

*
Khi thân nhân tuyệt thân hữu qua đời, đa số người rất lo lắng không biết ước siêu làm cho sao, hoặc nên nhờ vị sư nào? Nếu cần mời các sư, hãy lựa chọn vị như thế nào đạo hạnh trong sạch mới gồm kết quả, chớ chẳng đề nghị mời mọi vị chăm tụng có giá biểu định sẵn!

Dù tất cả mời sư tụng, chính mái ấm gia đình cũng cần phải biết nghi thức, chuyên nghiệp hóa để trợ lực thêm cho tất cả những người quá cầm cố siêu thoát. Hoặc vì thực trạng eo eo hẹp về tài chánh, không kham chuyện thù lao, hoặc sét thấy ko cần, thì sự thật tâm của mái ấm gia đình mới là chủ yếu mà công dụng cũng không thua kém việc nhờ fan ngoài. Mặc dù nghi thức 1-1 giản, ngắn gọn, nhưng ý nghĩa sâu sắc và tác dụng vô cùng to lớn như sau:

*

1. Truớc hết lẹo hương xá 3 xá, nguyện trình:

"Hôm nay bé làm lễ tuần thất thứ... Cho Ông/Bà ...(họ tên bạn quá vãng)... . Mong xin cửu huyền thất tổ triệu chứng minh"

(Xá và cắm hương lên bàn thờ tổ tiên cửu huyền)

2. Chắp hương, hướng tới bàn Phật, xá 3 xá cùng quỷ xuống khấn nguyện:

"Nam mô Bổn Sư mê thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

Nam tế bào A Di Đà Phật (3 lần)

Nam tế bào Phật Tổ, Phật Thầy, cảm ứng chứng minh. Nay con thành tâm nguyện cầu cho Ông/Bà... (họ tên bạn quá vãng)... Dựa vào ơn Đức Phật từ bi cứu vãn độ vong linh được thoát chốn mê đồ, vãng sanh về miền Tây Phương rất Lạc. Nam mô A Di Đà Phật".

Bạn đang đọc: Nam mô tây phương cực lạc thế giới

(Xá, cắm hương lên bàn Phật, rồi chắp tay vào ngực, nguyện tiếp):

"Nam tế bào Tây Phương cực Lạc thế giới, tam thập lục vạn ức, duy nhất thập tuyệt nhất vạn, cửu thiên ngũ bách, đồng danh đồng hiệu, Đại từ bỏ Đại Bi tiếp dẫn vong linh ... (họ tên người quá vãng)... A Di Đà Phật".

(Đọc 3 lần. Xong xuôi lạy 4 lạy)

3. Đến bàn vong, chắp hương đọc bài chú Vãng Sanh cho vong linh:

"Nam tế bào A Di Đa Bà Dạ

Đa tha dà nhiều dạ

Đa điệt dạ tha

A di rị đô bà tỳ

A di rị nhiều tất đam bà tỳ

A di rị đa tỳ ca lan đế

A di rị đa tỳ ca lan đa

Dà di nị dà dà na

Chỉ đa ca lệ ta bà ha."

Xin tiếp dẫn vong linh:

A Di Đà Phật

(Xá, gặm hương bàn vong)

Tiếp theo, kêu gọi tên vong linh:

"Hỡi Ông/Bà...(họ tên tín đồ quá vãng)... Hãy tỉnh giấc thức, đừng run sợ và đừng luyến nhớ tiếc điều gì sống cõi trần, hãy bình thản niệm Phật, cầu xin Phật A Di Đà tiếp dẫn về Tây Phương rất Lạc." (Lạy 4 lạy).

***

CHÚ GIẢI:

A. .

Trích trường đoản cú Kinh: NIỆM PHẬT BẢO-VƯƠNG

Trong thời kỳ đức Bổn sư THÍCH CA MÂU NI THẾ TÔN còn tại thế, một ngày cơ đức Bổn sư thấy tất cả 2 Ông bà già lụm cụm đang niệm Phật cùng lấy từ hạt lúa nhằm ghi số (Tức là hễ niệm một câu NAM-MÔ A-DI-ÐÀ PHẬT thì lấy ra một hạt lúa bỏ vào trong hũ để nhớ số đếm).

Ðức Bổn sư THÍCH CA NHƯ LAI thấy thế, cần Ngài bắt đầu đi đến, ngồi xuống ngoài mà dạy đến hai Ông bà già sẽ niệm Phật ấy rằng:

"Ta bao gồm một pháp khôn cùng hay, dạy 2 ngươi niệm Phật một câu thì được số phân tử thóc tương đối nhiều đếm không nói xiết!".

Xem thêm: Kéo Cắt Cành Trên Cao 5M Dây Giật, Kéo Cắt Cành Trên Cao 5 M

Hai các cụ già nghe Phật nói vậy vô cùng mừng rỡ, ngay lập tức quỳ xuống thực tâm đảnh lễ Phật và cầu xin Phật tự bi chỉ dạy, vị chúng con tuổi sẽ quá già rồi...

Lúc ấy Phật THÍCH CA dạy dỗ niệm như thế nầy :

"Nam mô Tây Phương rất Lạc thế giới, tam thập lục vạn ức, duy nhất thập duy nhất vạn, cửu thiên ngũ bách đồng danh đồng hiệu, đại trường đoản cú đại bi tiếp dẫn đạo sư A-DI-ÐÀ PHẬT"

Một vạn ức = 10,000 X 100,000 = 1 tỷ.

Tam thập lục vạn ức = 36 vạn ức = 36 tỷ.

Nhất thập nhấtt vạn = 10 x 10,000 = 100,000

Cửu thiên ngũ bách = 9,000 + 500 = 9,500

Nhất thập tuyệt nhất vạn cửu thiên ngũ bá = 100,000 x 9,500 = 950 triệu

Tổng gom hết các câu trên, tức là 36 tỷ 950 triệu Thượng Thiện Nhân sinh hoạt cõi Phật đồng tiếp dẫn vong linh. Một câu nguyện tuy ngắn gọn, nhưng chân thành và ý nghĩa vô cùng rộng lớn. Nếu như thân nhân quan lại tâm, vì người quá cố, nhớ hằng ngày, hàng tuần thất nhưng thành tâm mong nguyện bài Vãng sinh trên và đồng thời niệm Phật, làm những việc phước thiện, rồi hồi hướng cho những vong linh, ắt quyến ở trong quá chũm của họ sẽ được thoát khổ, siêu lên cõi Phật. Như vậy, kẻ còn fan mất đa số được lợi ích. Giới trẻ tuy yêu quý kính ông bà phụ thân mẹ, nhưng mà đâu biết các việc quan trọng nầy. Chính những việc đó bắt đầu thật sự là hiếu kính sâu xa, new là phước hiếu vô lượng!

B. Sách Tử Thư Tây Tạng nói rằng, một người không tu hoặc ít tu, trước phút lâm chung, thường mê man, và sau khoản thời gian thần thức tránh thân thể, cảm giác vô cùng cô đơn và sợ hãi, nhức khổ, khi biết mình đang chết. Bởi vậy, ta nên phóng những "tư-tưởng an-lành" đến mang lại vong linh bằng phương pháp cầu nguyện và lôi kéo vong linh đừng sợ hãi, bình tâm niệm Phật trong 49 ngày là thời kỳ còn có thân trung ấm, chuẩn bị tái sanh.

Hơn nữa, lúc thần thức rời ra khỏi thân là nằm trong thể nhẹ, buộc phải ta lôi kéo hay khởi niệm mang đến vong linh thì vong linh nhận biết được. Ngược lại, fan sống còn có xác thân, nằm trong thể nặng, nên nhiều khi vong linh cũng có đến thủ thỉ với ta, tuy thế ta ko nghe được. Thiết yếu điều nầy, trong những ngày đầu bắt đầu chết, làm cho vong linh tức buổi tối và ai oán khổ.

Một điều cần lưu ý là vợ ông chồng hay con cháu, chưa hẳn ai ai cũng quan tâm, nhiệt tình trợ giúp cho người quá gắng siêu thoát. Tốt hơn là thời gian còn thở, phải tích cực sẵn sàng trước mang đến mình, tự cứu vãn lấy mình. Đó là điều đảm bảo nhất!

Bài viết liên quan