Tìm Số Có 4 Chữ Số

Share:
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Tìm số tất cả bốn chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ tiên phong hàng đầu vào phía trái số đó thì được số bắt đầu gấp 6 lần số nên tìm.

Bạn đang đọc: Tìm số có 4 chữ số


*

Gọi số chính là : abcd . Số bắt đầu là 1abcd . Ta gồm :

1abcd = abcd . 6

10000 + abcd = abcd . 6

10000 = abcd . 5 ( Rút gọn đi ở hai vế 1 số abcd )

abcd = 10000 : 5

abcd = 2000

Vậy số chính là : 2000.

Đáp số : 2000.


*

gọi số đó là 1bcde

Ta gồm : 1bcde= bcde: 6

10000 +bcde =bcde < rút gọn gàng veef chữ số bcde >

bcde=10000:5

bcde=2000

Vậy số chính là :2000

nhớ k cho bạn nha


Tìm số tất cả bốn chữ số , biết rằng khi viết thêm chữ hàng đầu vào bên trái số kia thì được số bắt đầu gấp 6 lần số yêu cầu tìm.Hỏi khi viết thêm chữ hàng đầu vào phía trái số đề nghị tìm thì số mới to hơn số buộc phải tìm là bao nhiêu?

Gấp 5 lần số yêu cầu tìm là bao nhiêu?

Số đề xuất tìm là bao nhiêu?


Tìm số tất cả bốn chữ số, hiểu được khi viết thêm chữ tiên phong hàng đầu vào phía trái số kia thì được số bắt đầu gấp 6 lần số bắt buộc tìm


Tìm số có bốn chữ số biết rằng khi viết thêm chữ số 2 vào bên trái số đó thì được số bắt đầu gấp 6 lần số bắt buộc tìm.

Xem thêm: 733 Link Phim " Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh 1080P, Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh Film Online


Tìm một trong những có tư chữ số,biết rằng khi viết thêm chữ tiên phong hàng đầu vào bên trái số kia thì được số mới gấp 9 lần số yêu cầu tìm

tìm một số có bốn chữ số,biết rằng lúc viết thêm chữ hàng đầu vào bên trái đó thì được số bắt đầu gấp 9 lần số cần tìm ?


Tìm một số có bốn chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ tiên phong hàng đầu vào bên trái số đó thì được số bắt đầu gấp 9 lần số buộc phải tìm.


tìm số gồm bốn chữ số hiểu được khi viết thêm chữ tiên phong hàng đầu vào phía bên trái số kia thì được số bắt đầu gấp 6 lần số nên tìm 

khi viết thêm chữ số 1 vào phía bên trái số phải tìm thì được số mới to hơn so phai tim la................

ta bao gồm sơ đồ số đề xuất tìm là một trong những phần số bắt đầu là 6 phần 

theo sơ thứ ,5 lần số đề xuất tìm là............

số cần tìm là...............

đáp số


Tìm một số trong những có tứ chữ số,biết rằng khi viết thêm chữ số 1 vào bên trái số kia thì được số bắt đầu gấp 9 lần số đề xuất tìm 


Tìm một vài có bốn chữ số , biết rằng khi viết thêm chữ tiên phong hàng đầu vào phía trái số đó thì được số new gấp 9 lần số buộc phải tìm

Bài viết liên quan