Sổ tay kiến thức toán lớp 6

Share:

Tổng hợp kiến thức cơ bản Toán lớp 6 phần lý thuyết gồm 2 phần Số học và Hình học. Sổ tay kiến thức Toán lớp 6 cần nhớ.

Cụ thể như kiến thức trọng trung ương Toán lớp 6 cần nhớ bao gồm cả công thức toán 6 để ôn tập như sau:

Phần Số học 6 gồm:

– Chương I: Ôn tập cùng bổ túc về số tự nhiên

– Chương II: Số nguyên

– Chương III: Phân số

Phần Hình học 6 gồm:

– Chương I: Đoạn thẳng

– Chương II: Góc

Tóm tắt kiến thức Toán 6 cả năm

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

* Download (click vào để tải về): Tóm tắt kiến thức Toán lớp 6 dưới đây.

Bài viết liên quan