Sách chúa tể những chiếc nhẫn

Chúa tể những cái nhẫnđược viết trong thời kỳ tác giả dạy học ở Oxford, từ năm 1937 mang đến 1949; nhưng hồ hết phác thảo thứ nhất về Arda đã ban đầu từ 1917, lúc ông sẽ dưỡng yêu quý trong quá trình tham chiến làm việc Pháp. Buổi sáng thế từ bỏ Âm nhạc của các Ainur, mọi cuộc di cư khủng của bạn Tiên, chuyện tình thân Beren cùng Lúthien, trận chiến quy tế bào vũ trụ giữa những Valar cùng tín đồ Tiên cùng với Morgoth nhưng Sauron chỉ là 1 trong gã học trò, tất cả đã thành các hình từ lâu trước khi lần thứ nhất ông nghĩ về tới giống như dân Hobbit. Và mẩu truyện về cuộc Nhẫn Chiến vươn lên là một thông liền tự nhiên, Kỷ Đệ Tam, theo sau gần như thời đại hoàng kim kia. Tolkien mong mỏi muốn tạo ra một sử thi không hề thua kém Beowulf hoặc Kalevala, nhưng những gì ông làm được có lẽ còn rộng hơn thế.

Một trong những điểm hấp dẫn chính củaChúa tể các cái Nhẫnlại không nằm một trong những trang sách: cơ mà là vào sự mãi sau của mẩu truyện với tư giải pháp một mảnh ghép có tác dụng thành “hệ truyền thuyết” (legendarium - chữ của Tolkien) về Trung Địa; nói bí quyết khác, trong sự trường thọ của Trung Địa như một lục địa bên phía trong Arda (thế giới này), cho lượt nó lại nằm vào Eä (vũ trụ)


- Choose -Chúa Tể các chiếc Nhẫn - Quyển 1: Đoàn hộ nhẫn- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 01 Phần 1- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 01 Phần 2- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 01 Phần 3- Chúa tể các chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 02 Phần 1- Chúa tể những cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 02 Phần 2- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 02 Phần 3- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 03 Phần 1- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 03 Phần 2- Chúa tể các chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 03 Phần 3- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 04 Phần 1- Chúa tể những cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 04 Phần 2- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 05 Phần 1- Chúa tể những cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 05 Phần 2- Chúa tể những cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 06 Phần 1- Chúa tể các chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 06 Phần 2- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 07 Phần 1- Chúa tể các chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 07 Phần 2- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 08 Phần 1- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 08 Phần 2- Chúa tể những cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 09 Phần 1- Chúa tể những cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 09 Phần 2- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 10 Phần 1- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 10 Phần 2- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 11 Phần 1- Chúa tể các chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 11 Phần 2- Chúa tể các chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 11 Phần 3- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 12 Phần 1- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 12 Phần 2- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 12 Phần 3- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 13 Phần 1- Chúa tể các chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 13 Phần 2- Chúa tể những cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 14 Phần 1- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 14 Phần 2- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 14 Phần 3- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 14 Phần 4- Chúa tể các chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 14 Phần 5- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 15 Phần 1- Chúa tể các chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 15 Phần 2- Chúa tể những cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 16 Phần 1- Chúa tể các chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 16 Phần 2- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 16 Phần 3- Chúa tể các chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 17 Phần 1- Chúa tể các chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 17 Phần 2- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 18 Phần 1- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 18 Phần 2- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 18 Phần 3- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 19 Phần 1- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 19 Phần 2- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 20 Phần 1- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương đôi mươi Phần 2- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 21 Phần 1- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 21 Phần 2- Chúa tể các chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 21 Phần 3- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 21 Phần 4 (Hết)

Tiếp nhận bản thảo