ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THƯC PHẨM TP HCM

Share:
STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 quản ngại trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7810202A00, A01, D01, D1022.5Điểm thi TN THPT
2 quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách 7810103A00, A01, D01, D1023Điểm thi TN THPT
3 công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301A00, A01, D01, D0721Điểm thi TN THPT
4 cai quản tài nguyên và môi trường xung quanh 7850101A00, B00, A01, D0716Điểm thi TN THPT
5 technology kỹ thuật môi trường xung quanh 7510406A00, B00, A01, D0716Điểm thi TN THPT
6 Khoa học bồi bổ và nhà hàng ăn uống 7720499A00, B00, A01, D0716.5Điểm thi TN THPT
7 công nghệ chế đổi thay thuỷ sản 7540105A00, B00, A01, D0716Điểm thi TN THPT
8 technology kỹ thuật hoá học tập 7510401A00, B00, A01, D0717.25Điểm thi TN THPT
9 Đảm bảo unique và an ninh thực phẩm 7540110A00, B00, A01, D0720.5Điểm thi TN THPT
10 Khoa học sản xuất món ăn uống 7720498A00, B00, A01, D0716.5Điểm thi TN THPT
11 Công nghệ chế tạo máy 7510202A00, A01, D01, D0717.25Điểm thi TN THPT
12 technology thực phẩm 7540101A00, B00, A01, D0722.5Điểm thi TN THPT
13 technology vật liệu 7510402A00, B00, A01, D0716Điểm thi TN THPT
14 technology sinh học 7420201A00, B00, A01, D0721Điểm thi TN THPT
15 technology dệt, may 7540204A00, A01, D01, D0719.75Điểm thi TN THPT
16 công nghệ thông tin 7480201A00, A01, D01, D0723.5Điểm thi TN THPT
17 quản lí trị kinh doanh 7340129A00, A01, D01, D1023Điểm thi TN THPT
18 Tài bao gồm - ngân hàng 7340201A00, A01, D01, D1023.5Điểm thi TN THPT
19 marketing quốc tế 7340120A00, A01, D01, D1023.5Điểm thi TN THPT
20 bình an thông tin 7480202A00, A01, D01, D0722.25Điểm thi TN THPT
21 nguyên lý 7380107A00, A01, D01, D1023Luật khiếp tế, Điểm thi TN THPT
22 ngôn ngữ Anh 7220201A01, D01, D09, D1023.5Điểm thi TN THPT
23 kế toán 7340301A00, A01, D01, D1023.5Điểm thi TN THPT
24 công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa 7510303A00, A01, D01, D0721Điểm thi TN THPT
25 công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử 7510203A00, A01, D01, D0721Điểm thi TN THPT
26 quản trị quán ăn và thương mại & dịch vụ ăn uống 7810202DGNLHCM600
27 technology kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa 7510303DGNLHCM600
28 quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103DGNLHCM600
29 technology kỹ thuật điện, điện tử 7510301DGNLHCM600
30 thống trị tài nguyên và môi trường thiên nhiên 7850101DGNLHCM600
31 công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203DGNLHCM600
32 technology kỹ thuật môi trường thiên nhiên 7510406DGNLHCM600
33 Khoa học bồi bổ và nhà hàng siêu thị 7720499DGNLHCM600
34 technology chế biến đổi thuỷ sản 7540105DGNLHCM600
35 technology kỹ thuật hoá học 7510401DGNLHCM600
36 Đảm bảo quality và an ninh thực phẩm 7540110DGNLHCM600
37 Khoa học chế tao món ăn 7720498DGNLHCM600
38 Công nghệ chế tạo máy 7510202DGNLHCM600
39 công nghệ thực phẩm 7540101DGNLHCM750
40 technology vật liệu 7510402DGNLHCM600
41 công nghệ sinh học tập 7420201DGNLHCM600
42 công nghệ dệt, may 7540204DGNLHCM600
43 technology thông tin 7480201DGNLHCM700
44 quản lí trị kinh doanh 7340129DGNLHCM600Quản trị kinh doanh thực phẩm
45 Tài bao gồm - bank 7340201DGNLHCM680
46 kinh doanh quốc tế 7340120DGNLHCM730
47 an toàn thông tin 7480202DGNLHCM600
48 hình thức 7380107DGNLHCM600Luật kinh tế
49 ngôn ngữ Anh 7220201DGNLHCM700
50 kế toán tài chính 7340301DGNLHCM680
51 quản trị marketing 7340101DGNLHCM700
52 quản lí trị nhà hàng và thương mại dịch vụ ăn uống 7810202A00, A01, D01, D10, XDHB24.5HB cả năm lớp 12
53 technology kỹ thuật điều khiển và auto hóa 7510303A00, A01, D01, D07, XDHB23.5HB cả năm lớp 12
54 quản ngại trị dịch vụ du lịch và lữ khách 7810103A00, A01, D01, D10, XDHB25HB cả năm lớp 12
55 technology kỹ thuật điện, điện tử 7510301A00, A01, D01, D07, XDHB23.5HB cả năm lớp 12
56 cai quản tài nguyên và môi trường thiên nhiên 7850101A00, B00, A01, D07, XDHB21HB cả năm lớp 12
57 technology kỹ thuật cơ điện tử 7510203A00, A01, D01, D07, XDHB23HB cả năm lớp 12
58 công nghệ kỹ thuật môi trường xung quanh 7510406A00, B00, A01, D07, XDHB21HB cả năm lớp 12
59 Khoa học bồi bổ và nhà hàng ăn uống 7720499A00, B00, A01, D07, XDHB22.5HB cả năm lớp 12
60 technology chế vươn lên là thuỷ sản 7540105A00, B00, A01, D07, XDHB20HB cả năm lớp 12
61 công nghệ kỹ thuật hoá học tập 7510401A00, B00, A01, D07, XDHB23HB cả năm lớp 12
62 Đảm bảo chất lượng và bình an thực phẩm 7540110A00, B00, A01, D07, XDHB24.5HB cả năm lớp 12
63 Khoa học chế biến món nạp năng lượng 7720498A00, B00, A01, D07, XDHB22.5HB cả năm lớp 12
64 Công nghệ chế tạo máy 7510202A00, A01, D01, D07, XDHB22.5HB cả năm lớp 12
65 technology thực phẩm 7540101A00, B00, A01, D07, XDHB27.5HB cả năm lớp 12
66 công nghệ vật liệu 7510402A00, B00, A01, D07, XDHB20HB cả năm lớp 12
67 technology sinh học tập 7420201A00, B00, A01, D07, XDHB22HB cả năm lớp 12
68 technology dệt, may 7540204A00, A01, D01, D07, XDHB21HB cả năm lớp 12
69 technology thông tin 7480201A00, A01, D01, D07, XDHB26.5HB cả năm lớp 12
70 quản trị sale 7340129A00, A01, D01, D10, XDHB26.27HB cả năm lớp 12
71 Tài bao gồm - bank 7340201A00, A01, D01, D10, XDHB26.5HB cả năm lớp 12
72 kinh doanh quốc tế 7340120A00, A01, D01, D10, XDHB26HB cả năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
73 an toàn thông tin 7480202A00, A01, D01, D07, XDHB23HB cả năm lớp 12
74 nguyên lý 7380107A00, A01, D01, D10, XDHB25.25Luật khiếp tếHB cả năm lớp 12
75 ngôn từ Anh 7220201A01, D01, D09, D10, XDHB25.75HB cả năm lớp 12
76 kế toán 7340301A00, A01, D01, D10, XDHB26HB cả năm lớp 12
77 cai quản trị nhà hàng quán ăn và thương mại & dịch vụ ăn uống 7810202A00, A01, D01, D10, XDHB24HB cả năm lớp 10, 11 & HK1 lớp 12
78 công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa 7510303A00, A01, D01, D07, XDHB21.5HB cả năm lớp 10, 11 & HK1 lớp 12
79 quản ngại trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành 7810103A00, A01, D01, D10, XDHB24HB cả năm lớp 10, 11 & HK1 lớp 12
80 technology kỹ thuật điện, năng lượng điện tử 7510301A00, A01, D01, D07, XDHB21.25HB cả năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
81 thống trị tài nguyên và môi trường 7850101A00, B00, A01, D07, XDHB21HB cả năm lớp 10, 11 & HK1 lớp 12
82 công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203A00, A01, D01, D07, XDHB21.25HB cả năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
83 technology kỹ thuật môi trường 7510406A00, B00, A01, D07, XDHB20HB cả năm lớp 10, 11 & HK1 lớp 12
84 Khoa học bổ dưỡng và nhà hàng siêu thị 7720499A00, B00, A01, D07, XDHB22.25HB cả năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
85 công nghệ chế trở nên thuỷ sản 7540105A00, B00, A01, D07, XDHB20HB cả năm lớp 10, 11 & HK1 lớp 12
86 technology kỹ thuật hoá học tập 7510401A00, B00, A01, D07, XDHB22.25HB cả năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
87 Đảm bảo unique và bình yên thực phẩm 7540110A00, B00, A01, D07, XDHB24HB cả năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
88 Khoa học chế biến món ăn 7720498A00, B00, A01, D07, XDHB22.25HB cả năm lớp 10, 11 & HK1 lớp 12
89 Công nghệ chế tạo máy 7510202A00, A01, D01, D07, XDHB20HB cả năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
90 công nghệ thực phẩm 7540101A00, B00, A01, D07, XDHB27HB cả năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
91 công nghệ vật liệu 7510402A00, B00, A01, D07, XDHB20HB cả năm lớp 10, 11 & HK1 lớp 12
92 công nghệ sinh học tập 7420201A00, B00, A01, D07, XDHB22HB cả năm lớp 10, 11 & HK1 lớp 12
93 technology dệt, may 7540204A00, A01, D01, D07, XDHB20HB cả năm lớp 10, 11 & HK1 lớp 12
94 công nghệ thông tin 7480201A00, A01, D01, D07, XDHB25HB cả năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12Học bạ
95 quản ngại trị sale 7340101A00, A01, D01, D10, XDHB22.75Quản trị kinh doanh thực phẩmHB cả năm lớp 10, 11 & HK1 lớp 12
96 Tài chủ yếu - ngân hàng 7340201A00, A01, D01, D10, XDHB25.5HB cả năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
97 bình yên thông tin 7480202A00, A01, D01, D07, XDHB21.25HB cả năm lớp 10, 11 & HK1 lớp 12Học bạ
98 luật pháp 7380107A00, A01, D01, D1024.5Luật tởm tếHB cả năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
99 ngôn từ Anh 7220201A01, D01, D09, D10, XDHB25.5HB cả năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
100 kế toán 7340301A00, A01, D01, D10, XDHB25.5HB cả năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
101 cai quản trị hotel 7810201A00, A01, D01, D1022.5Điểm thi TN THPT
102 quản trị khách sạn 7810201DGNLHCM600
103 quản trị hotel 7810201A00, A01, D01, D10, XDHB25HB cả năm lớp 12
104 quản lí trị hotel 7810201A00, A01, D01, D10, XDHB25HB cả năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
105 ngôn từ Trung Quốc 7220204A01, D01, D09, D1024Điểm thi TN THPT
106 ngôn ngữ Trung Quốc 7220204DGNLHCM650
107 ngôn từ Trung Quốc 7220204A01, D01, D09, D1025.75HB cả năm lớp 12
108 ngôn từ Trung Quốc 7220204A01, D01, D09, D10, XDHB25.5HB cả năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
109 sale 7340115DGNLHCM730
110 kinh doanh 7340115A00, A01, D01, D10, XDHB26.5HB cả năm lớp 10, 11 & HK1 lớp 12
111 quản lí trị sale 7340129A00, A01, D01, D10, XDHB26HB cả năm lớp 10, 11 & HK1 lớp 12
112 chuyên môn nhiệt 7520115DGNLHCM600
113 chuyên môn nhiệt 7520115A00, A01, D01, D07, XDHB20HB cả năm lớp 10, 11 & HK1 lớp 12
114 kinh doanh thời trang với Dệt may 7340123DGNLHCM600
115 sale thời trang với Dệt may 7340123A00, A01, D01, D10, XDHB20HB cả năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12
116 quản lý năng lượng 7510602DGNLHCM600
117 cai quản năng lượng 7510602A00, B00, A01, D07, XDHB20HB cả năm lớp 10, 11 & HK1 lớp 12
118 kinh doanh 7340115A00, A01, D01, D1024Điểm thi TN THPT
119 kinh doanh 7340115A00, A01, D01, D10, XDHB27.5HB cả năm lớp 12
120 kinh doanh thời trang với Dệt may 7340123A00, A01, D01, D1019.75Điểm thi TN THPT
121 sale thời trang với Dệt may 7340123A00, A01, D01, D10, XDHB21HB cả năm lớp 12
122 kỹ thuật nhiệt 7520115A00, A01, D01, D0717.5Điểm thi TN THPT
123 kỹ thuật nhiệt 7520115A00, A01, D01, D07, XDHB20HB cả năm lớp 12
124 làm chủ năng lượng 7510602A00, B00, A01, D0716Điểm thi TN THPT
125 làm chủ năng lượng 7510602A00, B00, A01, D07, XDHB20HB cả năm lớp 12
126 quản ngại trị kinh doanh 7340129A00, A01, D01, D10, XDHB23.5Quản trị marketing thực phẩmHB cả năm lớp 12
127 kinh doanh quốc tế 7340120A00, A01, D01, D10, XDHB26.5HB cả năm lớp 12
128 quản trị kinh doanh 7340129A00, A01, D01, D1021.75Quản trị marketing thực phẩm, Điểm thi TN THPT

Bài viết liên quan