CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH

20 chăm đề ngữ pháp giờ đồng hồ Anh ôn thi THPT giang sơn giúp các em học viên lớp 12 rèn luyện củng cố kỹ năng cho mình những chuyên đề ngữ pháp trọng tâm, mặt khác giúp những em gấp rút nắm vững vàng được các cấu tạo ngữ pháp quan lại trọng.

Bạn đang xem: Chuyên đề ôn thi đại học môn tiếng anh

Tài liệu tất cả 104 trang giới thiệu 20 chuyên đề ngữ pháp giờ Anh ôn thi thpt Quốc gia, với đó là các lời khuyên răn về định hướng cách học tập Tiếng Anh, các bí quyết ôn tập giờ đồng hồ Anh hiệu quả. Vậy sau đấy là nội dung cụ thể tài liệu, mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm và sở hữu tại đây.

Xem thêm: " Kem Tẩy Lông Chân Veet - Kem Tẩy Lông Veet Giá Tốt Tháng 9, 2021

20 chăm đề ngữ pháp giờ Anh ôn thi trung học phổ thông Quốc gia

Chuyên đề 1. Các thì (tenses)

Chuyên đề 2. Sự hoà đúng theo giữa công ty ngữ và hễ từ (subject – verb agreement)

Chuyên đề 3. Danh cồn từ và đụng từ nguyên thể (gerund và infinitive)


Chuyên đề 4. Câu giả định (subjunctive)

Chuyên đề 5. Câu thụ động (passive voice)

Chuyên đề 6. Câu gián tiếp (reported speech)

Chuyên đề 7. Mệnh đề quan hệ tình dục (relative clauses)

Chuyên đề 8. Comparison

Chuyên đề 9. Liên từ bỏ (conjunctions)

Chuyên đề 10. Mạo tự (articles)

Chuyên đề 11. Giới trường đoản cú (prepositions)

Chuyên đề 12. Những từ (cụm từ) diễn đạt số lượng (expressions of quantity)

Chuyên đề 13. Ngữ đụng từ: (prasal verbs)

Chuyên đề 14. Cấu tạo từ (word formation)

Chuyên đề 15. Đảo ngữ (inversions)

Chuyên đề 16. Sự kết hợp từ (collocations)

Chuyên đề 17. Mệnh đề trạng ngữ (adverbial clauses)

Chuyên đề 18. Ngữ âm (phonetics)

Chuyên đề 19. Kỹ năng đọc (reading skills)

Chuyên đề 20. Chức năng giao tiếp (communication skill)
Page 1


1. 
   
Khẳng định: S + Vs/es + O
Phủ định: S + DO/DOES + NOT + V +O
Nghi vấn: DO/DOES + S + V+ O ?
   TOBE
Khẳng định: S + AM/IS/ARE + O
Phủ định: S + AM/IS/ARE + NOT + O
Nghi vấn: AM/IS/ARE + S + O
T   always, every, usually, often, generally, frequently.
 
Thì lúc này đơn diễn tả một chân lý, một sự thật hiển nhiên.
Vì dụ: The sun ries in the East.
Tom comes from England.
Thì bây giờ đơn diễn đạt 1 thói quen, một hành động xảy ra liên tiếp ở hiện nay tại.
Vì dụ: Mary often goes to school by bicycle.
I get up early every morning.
  ta thêm "es" sau các động từ bỏ tận thuộc là: O, S, X, CH, SH.
Thì hiện tại đơn mô tả năng lực của con tín đồ
Vì dụ: He plays badminton very well
Thí hiện tại đơn còn miêu tả một kế hoạch sắp xếp trước trong tương lai hoặc thời khoá biểu, sệt biệt
dùng với các động tự di chuyển.
2. - PRESENT CONTINUOUS
 
Khẳng định: S + be (am/ is/ are) + V_ing + O
Phủ định: S + BE + NOT + V_ing + O
Nghi vấn: BE + S + V_ing + O
   Now, right now, at present, at the moment

Thì lúc này tiếp diễn đạt một hành động đang diễn ra và kẫo nhiều năm dài một thời gian ở hiện nay tại.
Ex: The children are playing football now.
Thì này cũng thường tiếp sau sau câu đề nghị, mệnh lệnh.
Ex: Look! the child is crying.
Be quiet! The baby is sleeping in the next room.
Thì này còn miêu tả 1 hành động xảy ra lặp đi lặp lại dùng với phó tự ALWAYS:
Ex: He is always borrowing our books và then he doesn't remember -
Thì này còn được sử dụng để diễn tả một hành vi sắp xẩy ra (ở sau này gần)
Ex: He is coming tomrow
  Không dùng thí này với những động từ chỉ nhận thức bỏ ra giác như: to be, see, hear, understand,
know, like, want, glance, feel, think, smell, love. Hate, realize, seem, remmber, forget,..........
Ex: I am tired now.
She wants to lớn go for a walk at the moment.
Do you understand your lesson?
3.  - PRESENT PERFECT
Khẳng định: S + have/ has + Past participle (V3) + O
Phủ định: S + have/ has + NOT + Past participle + O
Nghi vấn: have/ has + S + Past participle + O
Từ thừa nhận biết: already, not... Yet, just, ever, never, since, for, recenthy, before...


Page 2

Thì bây giờ hoàn thành miêu tả hành rượu cồn đã xẩy ra hoặc chưa lúc nào xảy ra sinh sống 1 thời gian
không khẳng định trong quá khứ.
Thì hiện tại dứt cũng mô tả sự lập đi lập lại của 1 hành vi trong quá khứ.
Thì hiện tại dứt cũng được dùng với since và for.
Since +  gian   (1995, I was young, this morning etc.) Khi tín đồ nói sử dụng since, fan
nghe đề xuất tình thời hạn là bao lâu.
For +   gian (từ thuở đầu tới bây giờ) Khi fan nói sử dụng for, bạn nói buộc phải tình thời gian
là bao lâu.
4. - PRESENT PERFECT CONTINUOUS
Khẳng định: S has/have + been + V_ing + O
Phủ định: S + Hasn't/ Haven't + been+ V-ing + O
Nghi vấn: Has/HAve+ S+ been + V-ing + O?
T   all day, all week, since, for, for a long time, almost every day this week, recently,
lately, in the past week, in recent years, up until now, and so far.

Thí hiện nay tại hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh vấn đề khoảng thời gian của 1 hành vi đã xảy ra trong thừa khứ
và liên tiếp tới bây giờ (có thể tới tương lai)
.
5. - SIMPLE PAST
   
Khẳng định: S + V_ed + O
Phủ định: S + DID+ NOT + V + O
Nghi vấn: DID + S+ V+ O ?
 TOBE
Khẳng định: S + WAS/WERE + O
Phủ định: S+ WAS/ WERE + NOT + O
Nghi vấn: WAS/WERE + S+ O ?
   yesterday, yesterday morning, last week, las month, last year, last night.

Thí quá khứ đơn biểu đạt hành đụng đã xảy ra và xong trong quá khứ với thời gian xác định.
  +    
When + thí vượt khứ solo (simple past)
When + hành động thứ nhất
6. - PAST CONTINUOUS
Khẳng định: S + was/were + V_ing + O
Phủ định: S + wasn't/weren't + V-ing + O
Nghi vấn: Was/Were + S+ V-ing + O?
   While, at that very moment, at 10:00 last night, và this morning (afternoon).

Dùng để diễn tả hành động đã xẩy ra cùng lúc. Cơ mà hành động trước tiên đã xẩy ra sớm hơn với đã
đang liên tiếp xảy ra thí hành động thứ nhị xảy ra.
  + WERE/WAS +    - ING
While +      (past progressive)
7. - PAST PERFECT
Khẳng định: S + had + Past Participle (V3) + O
Phủ định: S + hadn't + Past Participle + O
Nghi vấn: Had + S + Past Participle + O?
   after, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for....

Thí vượt khứ hoàn thành diễn tả 1 hành vi đã xảy ra và hoàn thành trong thừa khứ trước 1 hành động
khác cũng xẩy ra và chấm dứt trong quá khứ.


Page 3
8. - PAST PERFECT CONTINUOUS
Khẳng định: S + had + been + V_ing + O
Phủ định: S + hadn't + been+ V-ing + O
Nghi vấn: Had + S + been + V-ing + O?
 n  until then, by the time, prior to that time, before, after.

Thí thừa khứ ngừng tiếp diễn nhấn mạnh vấn đề khoảng thời hạn của 1 hành động đã đang xảy ra trong
quá khứ và kết thúc trước 1 hành động khác xảy ra và cũng xong xuôi trong thừa khứ
9. - SIMPLE FUTURE
Khẳng định: S + shall/will + V(infinitive) + O
Phủ định: S + shall/will + NOT+ V(infinitive) + O
Nghi vấn: shall/will + S + V(infinitive) + O?

Khi đoán (predict, guess), cần sử dụng will hoặc be going to.
Khi chỉ dự tính trước, cần sử dụng be going to không được dùng will.
  + AM (IS/ARE) GOING lớn +      simple form)
Khi miêu tả sự tình nguyện hoặc sự sẵn sàng, dùng will không được dùng be going to.
  + WILL +      simple form)
10. - FUTURE CONTINUOUS
Khẳng định: S + shall/will + be + V_ing+ O
Phủ định: S + shall/will + NOT+ be + V_ing+ O
Nghi vấn: shall/will +S+ be + V_ing+ O
   in the future, next year, next week, next time, & soon.

Thí sau này tiếp diễn mô tả hành rượu cồn sẽ xảy ra ở 1 thời điểm nào kia trong tương lai.
  + WILL + BE +    -ING 
  + BE GOING lớn + BE +  T  ING
11. - FUTURE PERFECT
Khẳng định: S + shall/will + have + Past Participle
Phủ định: S + shall/will + NOT+ be + V_ing+ O
Nghi vấn: shall/will + NOT+ be + V_ing+ O?
   by the time and prior to the time (có nghĩa là before)

Thí tương lai trả thành biểu đạt 1 hành vi trong sau này sẽ xong xuôi trước 1 hành vi khác trong
tương lai.
  + WILL + HAVE +     (PAST PARTICIPLE)
12. - FUTURE PERFECT CONTINUOUS
Khẳng định: S + shall/will + have been + V_ing + O
Phủ định: S + shall/will + NOT+ have been + V_ing + O
Nghi vấn: shall/will + S+ have been + V_ing + O?

Thì tương lai xong xuôi tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành vi sẽ sẽ xảy
ra trong tương lai và sẽ xong trước 1 hành vi khác trong tương lai.
Khi chỉ dự tính trước, dùng be going khổng lồ không được dùng will.
  + AM (IS/ARE) GOING khổng lồ +    h  simple form)
Khi diễn đạt sự tự nguyện hoặc sự sẵn sàng, sử dụng will không được sử dụng be going to.
  + WILL +      simple form)
Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Thanh
tải về
Mời chúng ta đánh giá!
Lượt tải: 4.882 Lượt xem: 19.130 Dung lượng: 2,1 MB
Liên kết cài đặt về

Link dienlanhcaonguyen.com chính thức:

đôi mươi chuyên đề ngữ pháp giờ Anh ôn thi THPT giang sơn tải về Xem
Tài liệu xem thêm khác
Mới tuyệt nhất trong tuần
Tài khoản giới thiệu Điều khoản Bảo mật tương tác Facebook Twitter DMCA