Ý nghĩa các biểu tượng cảm xúc

ý nghĩa của biểu tượng cảm xúc là gì? Bạn bối rối trước biểu tượng cảm xúc SMS, Facebook, WhatsApp, v.v. Mà chúng ta vừa nhấn được? tiếp sau đây là ý nghĩa sâu sắc phổ trở thành nhất của các hình tượng cảm xúc và hình tượng mặt cười phổ cập nhất