1

Share:

Tải file excel tính ngân sách sản phẩm.Bạn sẽ xem: tệp tin tính giá cả sản phẩm bằng excel

Tổng đúng theo file excel tính chi tiêu sản phẩm theo phương pháp trực tiếp cùng tỷ lệ, bảng tính túi tiền công ty sản xuất bởi Excel, tính giá cả sản phẩm theo định mức Nguyên vật dụng liệu, quản lý Nhập Xuất Tồn, Tính giá chỉ vốn, ngân sách SX từ bỏ động

Cách tải: Chat với tư vấn viên giờ đồng hồ hành chính – Hoặc để lại email ở cuối bài, AD sẽ tổng hợp cùng gửi File cho những bạn.

Bạn đang đọc: 1


*

1. File excel tính ngân sách sản phẩm theo cách thức trực tiếp cùng tỷ lệ.

Việc tính giá cả được tập hợp và phân bổ theo nguyên tắc


*

Chi phí tổn NVL trực tiếp: Tập hợp ngân sách chi tiêu và phân chia theo phương pháp trực tiếp

Chi mức giá NC & SXC: phân bổ theo cách thức tỷ lệ.

2.Bảng tính ngân sách công ty sản xuất bằng Excel.

Các bạn tìm hiểu thêm bảng tính chi phí cho công ty lớn sản xuất bởi Excel. Cấu trúc của bảng tính chi phí gồm 4 phần:


*

- chiến lược sản xuất: Lượng thành phẩm nhập kho thực tế được cập nhật vào bảng planer sản xuất. Ở các ứng dụng kế toán hiện nay hành, các bạn có thể nhập làm việc mục "Nhập kho sản phẩm từ sản xuất - (Ví dụ ở trong phần mềm Bravo)

- giá cả nhân công: có 2 phần là định mức nhân công để sản xuất một sản phẩm và lượng giờ công hao phí cho những sản phẩm, được cập nhật để xác định giá cả nhân công theo công thức: chi phí nhân công = Số số lượng sản phẩm nhập X định mức tiêu hao x giá nhân công

- giá thành nguyên đồ vật liệu: Cũng chia thành định mức với giá, ngơi nghỉ đây người sáng tác sử dụng hàm match lồng vào vlookup để mang giá theo mon hơi có tác dụng rối chúng ta chưa sử dụng hàm này bao giờ. Các bạn cũng có thể làm đơn giản dễ dàng hơn bằng phương pháp lấy cột tham chiếu là "tháng hiện nay hành + 1"

- cuối cùng là bảng tính giá chỉ thành

3.File Excel tính ngân sách sản phẩm theo định nấc Nguyên vật liệu.


*

Chi giá thành NVL được tính theo định mức, chi tiêu nhân công và túi tiền SXC được tập đúng theo trực tiếp vào kỳ, tiếp nối phân bổ giá thành NCTT và SXC theo NVL của từng các loại sản phẩm

Các bạn tải file về tham khảo, mong muốn giúp đến những chúng ta mới làm hiểu được một cách đơn giản dễ dàng nhất về tính ngân sách sản phẩm. File này mình nhằm sẵn 1 bảng định nấc NVL, một bảng sản phẩm xong trong kỳ nhập kho, một bảng tổng hợp đưa ra phí, cách tính ở bảng tổng hợp bỏ ra phí các bạn đặt chỏ vào từng ô và nhìn phương pháp để hiểu cách tổng hợp đưa ra phí. Chúc chúng ta thành công.

Xem thêm: Hệ Thống Hóa Kiến Thức Cơ Bản M Ôn Tập Môn Địa Lý: Chuyên Đề Địa Lý Tự Nhiên

4.Chia sẻ tệp tin Excel: làm chủ Nhập Xuất Tồn, Tính giá chỉ vốn, giá cả SX từ động.


*

Chia sẻ cho các bạn file excel tính giá thành sản xuất từ động: quản lý nhập xuất tồn, tính giá vốn, giá cả sản xuất tự động nhé.

Chú ý là phương thức tính chi phí là theo định nút NVL bao gồm (tức mang định nút làm hệ số phân bổ) và chi tiêu chung, giá thành nhân công phân phối được phân bổ theo NVL nhé.

Download FILE EXCEL TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.


Bạn đang xem bài bác viết: "Tải file excel tính ngân sách chi tiêu sản phẩm".

Từ khóa tìm kiếm kiếm nhiều: Bài tập tính chi phí sản phẩm, phương pháp tính chi phí sản phẩm dịch vụ, bảng tính ngân sách sản phẩm bằng excel, tính giá thành sản phẩm bên trên misa, ngân sách chi tiêu là gì, giá cả và giá chỉ vốn, cách tính giá vốn sản phẩm bán

Bài viết liên quan