Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 6

Share:

Trọn cỗ từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 7 – Television được tổng đúng theo và share bởi dienlanhcaonguyen.com giúp những em ôn tập giỏi kiến thức tiếng Anh đã học bên trên lớp.

Bài học từ vựng giờ Anh lớp 6 unit 7 với nhà đề thân thuộc – “Ti vi” thuộc sách giáo khoa tiếng Anh 6 công tác mới mà dienlanhcaonguyen.com mang đến cho những em trong nội dung bài viết này hứa hẹn hẹn những điều thú vị.

Bạn đang đọc: Từ vựng tiếng anh lớp 6

Bọn chúng mình cùng học thôi!

 

Trọn bộ từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 7 – Television

 

*

 

Từ mới

Phân loại/ Phiên âm

Nghĩa

1. Announce

(v) /əˈnaʊns/

thông báo

2. Kích hoạt film

(n) /ˈækʃn fɪlm/

phim hành động

3. Adventure

(n) /ədˈventʃər/

sự phiêu lưu

4. Animals programme

(n) /ˈænɪmlz ˈprəʊɡræm/

chương trình thế giới động vật

5. Audience

(n) /ˈɔːdjəns/

khán giả

6. Boring

(adj) /ˈbɔːrɪŋ/

tẻ nhạt

7. Broadcast

(n) /ˈbrɔːdkɑːst/

phát thanh

8. Cartoon

(n) /kɑːˈtuːn/

hoạt hình

9. Clever

/ˈklevər/

khéo léo

10. Cameraman

(n) /ˈkæmrəmæn/

chuyên viên quay phim

11. Channel

(n) /ˈtʃænl/

kênh

12. Character

(n) /ˈkæriktə/

nhân vật

13. Chat show

(n) /tʃæt ʃəʊ/

chương trình tán gẫu

14. Comedy

(n) /ˈkɔmidi/

kịch vui, hài kịch

15. Comedian

(n) /kəˈmiːdiən/ 

nghệ sĩ hài kịch

16. Cool

(adj) /kuːl/ 

mát mẻ

17. Cute

(adj) /kjuːt/ 

đáng yêu

18. Discover

(v) /dɪˈskʌvə(r)/ 

khám phá

19. Designer

(n) /diˈzaɪnə/

nhà thiết kế

20. Director

(n) /diˈrektə/

giám đốc sản xuất

21. Documentaries

(n) /ˌdɒkjuˈmentriz/

phim tài liệu

22. Educate

(v) /ˈedjukeɪt/ 

giáo dục

23.

Xem thêm: Game Làm Bánh Ham Burger On The Go Game Làm Bánh Hamburger Miễn Phí

Entertain

(v) /entəˈteɪn/ 

chiêu đãi, giải trí

24. Entertaining

(adj) /entəˈteɪnɪŋ/ 

có tính giải trí

25. Event

(n) /ɪˈvent/ 

sự kiện

26. Exhibition

(n) /eksɪˈbɪʃn/ 

sự triễn lãm

27. Fact

(n) /fækt/ 

thực tế, sự thực

28. Trò chơi show

(n) /ɡeɪm ʃəʊ/

trò đùa truyền hình

29. Historical drama

(n) /hɪˈstɒrɪkl ˈdrɑːmə/

phim, kịch lịch sử

30. Horror film

(n) /ˈhɒrə(r) fɪlm/

phim ghê dị

31. MC

(n) /ˌem ˈsiː/

người dẫn chương trình

32. News

(n) /ðə njuːz/

bản tin thời sự

33. Newsreader

(n) /ˈnjuːzˌriːdə/

phát thanh viên

34. Producer

(n) /prəˈdjuːsə(r)/

nhà sản xuất

35. Quiz show

(n) /kwɪz ʃəʊ/

trò đùa đố vui

36. Reality show

(n) /riˈæləti ʃəʊ/

chương trình truyền họa thực tế

37. Remote control

(n) /rɪˈməʊt kənˈtrəʊl/

điều khiển

38. Reporter

(n) /rɪˈpɔːtə/

phóng viên

39. Romantic film

(n) /rəʊˈmæntɪk fɪlm/

phim lãng mạn

40. Sitcom

(n) /ˈsɪtˌkɔm/

tình huống hài kịch (là từ kết hợp của situation với comedy)

41. Soap operas

(n) /səʊp ˈɒprə/

phim nhiều năm tập

42. TV schedule

/ˌtiː ˈviː ˈskedʒuːl/

lịch vạc sóng

43. Viewer

(n) /ˈvjuːə(r)/

khán giả

44. War film

(n) /wɔː(r) fɪlm/

phim chiến tranh

45. Weather forecast

(n) /ˈweðə ˈfɔːkɑːst/

bản tin đoán trước thời tiết

46. Weatherman

(n) /ˈweðəmæn/

người đọc tin dự báo thời tiết

 

 

Trên đấy là bài viết “Tổng hợp rất đầy đủ từ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 7 – Television” của dienlanhcaonguyen.com – học tập tiếng Anh qua phim phụ đề song ngữ. Hy vọng bài viết này có lợi với các em.

 

Chúc các em tiếp thu kiến thức thật giỏi và thêm yêu môn tiếng Anh! Đừng quên ké thăm dienlanhcaonguyen.com thường xuyên để cập nhật những kiến thức có lợi nhưng cũng không hề thua kém phần thú vị nhé!

 

Sách audio tiếng Anh lớp 6 unit 7 – Television

 

 

Trọn bộ triết lý và bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 unit 7: “Television” tất cả đáp án


Bài viết liên quan