Tiêu Viêm Đấu Phá Thương Khung

Share:

Tiêu Viêm,nhân vật chính trongtiểu thuyết《Đấu Phá Thương Khung》 xuất từ Thiên Tàm Thổ Đậu, tại 《Vũ Động Càn Khôn》, 《Đấu Phá Thương Khung Tiền Truyện Chi Dược Lão Truyền Kỳ》, 《 ĐạiChúa Tể》và《Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 》 đều được nhắc tới hoặc xuất hiện.

Bạn đang đọc: Tiêu viêm đấu phá thương khung

*

Tiêu Viêm

Thông tin cơ bản

Tên: Tiêu Viêm -萧炎

Tên khác: Viêm Đế, Nham Kiêu, Dược Nham

Xưng hào: Viêm Đế

Tu vi: Đấu Đế - Chúa Tể Cảnh - Đế Cảnh

Cảnh giới luyện đan: Đếphẩm luyện đan đại tông sư (Đấu khí đại lục), Thánh phẩm luyện đan đại tông sư (Đại thiên thế giới)

Hình tượng Tiêu Viêm: Mặc áo bào đen, trên mặt luôn vẻ lười nhác tiếu dung, vác nghiêngthanh đại xích màu đen. Bên ngoài thân thể thiêu đốt hỏa diễm lộng lẫy, từ xa nhìn lại như một hỏa thần, tràn đầyuy áp không hiểu được.

Câu thường nói: xxx, khủng bố như vậy!

Thành tựu của Tiêu Viêm

15 tuổi bắt đầutu luyện, trước 40 tuổi thành tựuĐấu Đế, chấn hưng gia tộc

Tiêu diệt Hồn Thiên Đế cứu vớt thiên hạthương sinh

Chương khống 22 loại Dị hỏa

Tại Đại Thiên Thế giới sáng lập Vô Tận Hỏa Vực, bằng vào thuật luyện đan, ngắn ngủi mấy trămnămtrở thành thánh địa luyện đan, một siêu cấpthế lựctại Đại Thiên Thế Giới, ngang với Võ Cảnh, Kiếm Vực, VạnMộ Chi Địa

Sau 28 năm khi Thiên Tà Thần chết, tại Thương Khung Bảng lưu lại tên thật, tiến vào Chúa Tể Cảnh, cùng Vũ Tổ Lâm Động, Đại Chúa Tể Mục Trần trở thành thủ hộ giả ở Đại Thiên Thế Giới. Vô Tận Hỏa Vực cũng trở thành một trong ba đại thế lực ở Đại Thiên Thế Giới, sánh ngang với Võ Cảnh và Mục Phủ

Quan hệ nhân mạch

Trưởng bối: Tiêu Chiến (cha), Tiêu Huyền, Tiêu Thần (tiên tổ)

Sư tổ: Hàn San San

Sư phụ: Dược Trần

Thân huynh đệ: Đại ca Tiêu Đỉnh, nhị ca Tiêu Lệ

Con cái: Con gái Tiêu Tiêu, con trai Tiêu Lâm, cháu trai Tiêu Mạch

Thế lực lệ thuộc trực tiếp

Tiêu Môn: Tiêu Viêm cùng nhị ca Tiêu Lệ thành lập ở Hắc Giác Vực

Viêm Minh: Dung hợp Luyện Dược Sư công hội, Tiêu Môn, hoàng thất Gia Mã mà thành lập, minh chủ Tiêu Viêm, Thải Lân tọa trấn (phó minh chủ)

Tinh Vẫn Các: Do Dược Trần vàPhong tôn giả cùng nhau sáng lập, Tiêu Viêm là thiếu các chủ.

Xem thêm: Lời Bài Hát Khúc Tình Nồng Lyrics, Lời Bài Hát Khúc Tình Nồng

Thiên Phủ Liên Minh: Tinh Vẫn Các, Hoa Tông, Phần Viêm Cốc, Đan Tháp tạo thành liên minh để chống lại Hồn Điện.

Vô Tận Hỏa Vực: Tiêu Viêm sáng lập tại Đại Thiên Thế Giới, giao hảo với Mục Phủ và Võ Cảnh, đối địch với Hỏa Linh Tộc, Ma Ha cổ tộc, Tà tộc vực ngoại

Thế lực hảo hữu

Mục Phủ: Mục Trần thành lập tại Thiên La đại lục, hùng bá thiên hạ. Tại Đại Thiên Thế giới khu trục ngoại địch, giữ gìn hòa bình.

Võ Cảnh: Lâm Động thành lập Võ Cảnh.

Năng lực Tiêu Viêm

Trang bị

Huyền Trọng Xích

Viễn Cổ Trùng Hoàng Y

Hỏa Lôi Tử

Thiên Yêu Khôi và phương pháp luyện chế

Bắc Vương

Vạn Thú Đỉnh

Dị Hỏa Dược Đỉnh

Công pháp

Phần Quyết

Đấu kỹ

Hấp Chưởng

Xuy Hỏa Chưởng

Bát Cực Băng

Bạo Bộ

Tử Vân Dực

Sư Hổ Toái Kim Ngâm

Diễm Phân Phệ Lãng Xích

Vô Danh Xích Pháp

Phật Nộ Hỏa Liên

Đế Ấn Quyết

Tam Thiên Lôi Động

Thiên Nhạn Cửu Hành Dực

Lục Hợp Du Thân Xích

Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp

Tam Thiên Lôi Huyễn Phân

Long Hoàng Cổ Giáp

Thiên Minh Tu La Thủ

Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng

Đại Địa Cương Viêm

Kim Cương Lưu Ly Thân

Phật Nộ Luân Hồi

Hoàng Tuyền Chỉ

Hoàng Tuyền Chưởng

Hoàng Tuyền Thiên Nộ

Viêm Chi Đế Thân

Viêm Huyền Bạo

Dị Hỏa Hằng Cổ Xích

Thần thông

Phận Nộ Đế Viêm Liên

ViêmThần

Hồn thuật

Thái Nhất Hồn Quyết

Vô Danh Khẩu Quyết

Hồn kỹ: Hồn Thủ Ấn

Bí thuật

Thiên Hỏa Tam Huyền Biến

Thiên Đô Hỏa Ấn

Chân - Lộng Diễm Quyết

Thăng Linh

Tộc Văn

Hủy Diệt Hỏa Thể

Nạp giới

U Hải nập giới

Cốt Viêm giới

Bạch Sắc nạp giới

==============

Viết xuống "Tiêu Viêm" không dễ, hi vọng mọi người yêu thích a!


Từ khóa:tiêu viêm tiêu viêm là ai tiêu điểm nhân vật tiêu viêm tiêu viêm đấu phá thương khung đấu phá thương khung

Bài viết liên quan