Sự nhiệm màu của chú đại bi

Share:
(dienlanhcaonguyen.com) Chú Đại Bi được ca ngợi là thần chú cứu vãn khổ cứu vớt nạn, chữa cả thân với tâm bệnh cùng vô vàn tác dụng khác cho con người. Càng nghe nhiều, hiểu nhiều chúng ta càng đón nhận nhiều điều giỏi đẹp.

Bạn đang đọc: Sự nhiệm màu của chú đại bi


Mục lục (Ẩn/Hiện)
1. Chú Đại Bi là gì?2. Chú Đại Bi giờ đồng hồ Việt, giờ Phạn, giờ đồng hồ Hoa2.1 - Chú Đại Bi giờ đồng hồ Việt chuẩn chỉnh nhất2.2 - Chú Đại Bi giờ Phạn2.3 - Chú Đại Bi tiếng Hoa3. Xuất tượng – Ý nghĩa 84 câu Đại Bi chú4. Bắt đầu Đại Bi chú bắt đầu từ đâu?5. Tiện ích khi tụng gớm Đại Bi6. Phía dẫn công việc trì tụng7. Chú ý quan trọng lúc tụng kinh Đại Bi tại gia8. Hiện tượng kỳ lạ lạ khi tụng khiếp Đại Bi và cách xử lý9. Trì chú Đại Bi bao gồm bị vong theo không?
Thực chất chú Đại Bi là 1 trong bài kinh, câu thần chú của Phật giáo Đại quá căn bản. Bài kinh này bằng chứng cho công đức của Đức Phật Quán thế Âm (hay Quan vậy Âm nhân tình Tát). Đây là thần chú quảng đại viên mãn, cứu vãn khổ cứu vãn nạn, cứu giúp nhân độ thế, tiễu trừ tai ách.
Kinh Chú Đại Bi chú tất cả 84 câu, 415 chữ được dịch ra nhiều thứ tiếng khác biệt và lúc tụng được trì niệm làm việc nhiều biến đổi khác nhau.

Xem thêm: Phim Truyện: Ngược Chiều Nước Mắt Chảy Ngược (Tập 13+14),, Phim Truyện: Ngược Chiều Nước Mắt


Khi nhắc đến nhạc chú Đại Bi mọi người thường hay đề cập tới các biến như 5 biến, 7 biến, 9 đổi mới hay 21 biến."Biến" trong khái niệm này là 1 trong lần niệm hết bài bác chú. Theo đó, tởm Đại Bi chú tất cả 84 câu, những lần niệm hết 84 câu này thì được gọi là một trong biến. Nếu như trì niệm bài xích chú tái diễn 5 lần hotline là 5 biến, lặp lại 7 lần là 7 biến... Tức cứ lặp đi lặp lại bao nhiêu lần thì được xem là bấy nhiêu biến.
Kinh chu dẻo Bi bang hinh anh

Nam tế bào a rị da bà lô yết đế, thước chén ra da, ý trung nhân đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha mũ chào mào ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát mãng cầu đát tỏa. Nam tế bào tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.
Nam tế bào na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phân phát xà domain authority đế, ma ha phân phát xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phát ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phát sa phát sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, vớ rị vớ rị, đánh rô đánh rô, tình nhân đề dạ, bồ đề dạ, người thương đà dạ, ý trung nhân đà dạ, di đế rị dạ mãng cầu ra cẩn trì địa rị sắc đẹp ni na, bố dạ ma na, ta bà ha. Vớ đà dạ, ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ, ta bà ha. Vớ đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. đưa kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Bố đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị win yết ra dạ, ta bà ha. Nam tế bào hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam tế bào a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Bài viết liên quan