Rung Khi Nhận Cuộc Gọi Android

Ứng dụng báo rung Lúc kết nối & chấm dứt cuộc điện thoại tư vấn mang đến Android, ko đề nghị Root. Tiện tính năng nổi bật không ít, chúng ta không yêu cầu luôn luôn áp điện thoại thông minh vào tai Khi ngóng.


*
*
*
*
Cài đặt" src="https://dienlanhcaonguyen.com/wp-content/uploads/2016/01/cai-dat-rung-cho-android-3.jpg" alt="Trên điện thoại thông minh chọn Cài đặt ứng dụng -> Cài đặt" width="610" height="533" srcset="https://dienlanhcaonguyen.com/rung-khi-nhan-cuoc-goi-android/imager_4_13111_700.jpg" sizes="(max-width: 610px) 100vw, 610px" />

Msinh sống My Computer vẫn thấy có thêm ổ đĩa cất phần mềm phải thiết lập.

*
*
*
*
*
Enter" src="https://dienlanhcaonguyen.com/wp-content/uploads/2016/01/cai-dat-rung-cho-android-8.png" alt="Nhấp tổng hợp phím Windows + R rồi nhập lệnh cmd -> Enter" width="399" height="206" srcset="https://dienlanhcaonguyen.com/rung-khi-nhan-cuoc-goi-android/imager_9_13111_700.jpg" sizes="(max-width: 399px) 100vw, 399px" />