Lời Bài Hát Trở Về Cát Bụi

sinh sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó. Trời đang ban mang đến ta cám ơn Trời cho dù sống mến đau. Mai kia chết rồi quay trở lại cát bụi giàu khó như nhau. Làm sao ai biết trước định mệnh ngày sau ông Trời đang trao. Này nhà phệ lầu quà son Này lợi danh chức quyền cao sang. Tất cả nghĩa gì đâu sao chắc bền lâu hay như nước trôi qua cầu. Này lời hứa, này thủy chung,Này tình yêu chót lưỡi đầu môi cũng thế mà thôi đã mất mai sau như áng mây cuối trời. Sống trên đời này tựa phù du tất cả đây rồi lại mất. Cuộc sống đời thường mong manh xin đề cập ai đừng đổi trắng cố kỉnh đen. Nào người sang nhiều đừng vị tham tiền vứt nghĩa anh em. Bạn ơi! bắt buộc nhớ cát vết mờ do bụi là ta mai này giường qua.Người nhớ mang đến ta là cát lớp bụi trở về cát vết mờ do bụi Xin người nhớ cho.

Bạn đang xem: Lời bài hát trở về cát bụi


Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Chuyện Con Gái Nhà Họ Mộc ', Chuyen Con Gai Nha Ho Moc

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.