Hướng Dẫn Ôn Thi Đại Học Môn Văn


Bạn đang xem: Hướng dẫn ôn thi đại học môn văn

*

*

Xem thêm: 1️⃣Hướng Dẫn 7 Cách Thắt Nơ Cổ Áo Đẹp, Phong Cách, Cách Thắt Nơ Áo Sơ Mi Nữ Đẹp

*

*

PHẦN 1: TỔNG HỢP KIẾN THỨC PHẦN ĐỌC HIỂU MÔN NGỮ VĂN LUYỆN THI trung học phổ thông QUỐC GIA

*
*
*
*
*

PHẦN 2: MỘT SỐ DẠNG ĐỀ THƯỜNG GẶP trong KÌ THI trung học phổ thông QUỐC GIA

1. Các dạng đề thuộc item Vợ ông xã A Phủ

*
*
*
*
*

2. Các dạng đề so sánh nhân thứ giữa Thị với Mị, Tràng và A Phủ

*
*
*
*