180 BÀI TOÁN LỚP 2 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

Share:

Bài 1.

Bạn đang đọc: 180 bài toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao

hiện nay anh hơn em 5 tuổi. Hỏi sau vài năm nữa lúc em 10 tuổi thì anh từng nào tuổi?

Giải:

Mỗi năm Anh tăng 1 tuổi, em cũng tăng 1 tuổi. Bây giờ anh rộng em 5 tuổi thì cho đến khi em 10 tuổi thì anh vẫn hơn em 5 tuổi.

Lúc kia tuổi anh là: 10 + 5 = 15 (tuổi)

Đáp số: 15 tuổi

Bài 2. năm nay con 8 tuổi, mẹ 32 tuổi. Hỏi trước đây hai năm tuổi bà mẹ cộng cùng với tuổi bé là bao nhiêu?

Giải:

Trước đây hai năm tuổi bé là: 8 – 2 = 6 (tuổi)

Trước đây 2 năm tuổi người mẹ là: 32 – 2 = 30 (tuổi)

Trước đây 2 năm tuổi người mẹ cộng với tuổi nhỏ là:

6 + 30 = 36 (tuổi)

Đáp số: 36 tuổi

Bài 3. hiện thời tuổi ông và tuổi cháu cộng lại là 76 tuổi. Hỏi sau 3 năm nữa, tuổi ông cùng tuổi cháu cộng lại là bao nhiêu tuổi?

Giải: Sau 3 năm nữa ông thêm 3 tuổi và cháu cũng thêm 3 tuổi. Cho nên vì thế sau 3 năm nữa tổng thể tuổi của ông và cháu là:

76 + 3 + 3 = 82 (tuổi)

Đáp số: 82 tuổi

Bài 4. trước đây 3 năm, Tùng 7 tuổi. Hỏi sau đây 3 năm, Tùng bao nhiêu tuổi?

Giải:

Trước phía trên 3 năm, Tùng 7 tuổi, vậy tuổi Tùng hiện giờ là:

7 + 3 = 10 (tuổi)

Tuổi Tùng dưới đây 3 năm là:

10 + 3 = 13 (tuổi)

Đáp số: 13 tuổi.

Bài 5. bây giờ Mai 7 tuổi, Hoa 10 tuổi, Hồng 9 tuổi. Đến khi bạn Mai bằng tuổi Hồng hiện nay thì tổng số tuổi của bố bạn là bao nhiêu?

Giải:

Hiện ni tổng số tuổi bố bạn là:

7 + 10 + 9 = 26 (tuổi)

Hiện nay Mai 7 tuổi, Hồng 9 tuổi vậy khi Mai bằng tuổi Hồng thì mỗi chúng ta thêm số tuổi là:

9 – 7 = 2 (tuổi)

Vậy sau 2 năm nữa tổng cộng tuổi của cha bạn là:

26 + 2 + 2 + 2 = 32 (tuổi)

Đáp số: 32 tuổi.

Bài 6.

Xem thêm: 22 Quán Cà Phê Đẹp Ở Đà Lạt : 9 Địa Chỉ Cafe Không Thể Bỏ Qua!

thời điểm ông 60 tuổi thì người mẹ 30 tuổi cùng tuấn mới tất cả 5 tuổi. Trong năm này mẹ 35 tuổi. Hỏi năm nay ông từng nào tuổi, Tuấn bao nhiêu tuổi?

Giải:

Từ lúc người mẹ ba mươi tuổi đến bây chừ 35 tuổi, mẹ đã tiếp tục tăng thêm một số trong những tuổi là:

35 – 30 = 5 (tuổi)

Khi đó ông cùng Tuấn mỗi cá nhân cũng tăng thêm 5 tuổi.

Tuổi ông bây giờ là: 60 + 5 = 65 (tuổi)

Tuổi Tuấn bây giờ là: 5 + 5 = 10 (tuổi)

Đáp số: 10 tuổi.

Bài 7. Mai rộng Tùng 2 tuổi và kém Hải 2 tuổi. Đào hơn Mai 3 tuổi. Hỏi ai nhiều tuổi nhất? Ai không nhiều tuổi nhất? tín đồ nhiều tuổi nhất hơn người ít tuổi duy nhất là mấy tuổi?

Giải:

*

Theo sơ đồ: Đào nhiều tuổi nhất. Tùng không nhiều tuổi nhất.

Đào rộng Tùng một trong những tuổi là:

3 + 2 = 5 (tuổi)

Đáp số: 5 tuổi

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu 1:Hiện nay tía Lan 38 tuổi còn ông nội Lan 64 tuổi. Hãy tính tổng số tuổi của ông nội Lan và tía Lan lúc tuổi ông nội Lan bằng tuổi bố Lan hiện tại nay?

Gợi ý: Từ tuổi của tía Lan và ông Nội ta tính được hiệu số tuổi của ông nội và bố.

Khi ông nội Lan bằng tuổi cha Lan hiện thời thì ông nội 38 tuổi, từ đó ta tính được tuổi ba khi đó.

Câu 2: hiện nay Nam 15 tuổi, bố Nam 42 tuổi. Tuổi của ông nội Nam bởi tổng số tuổi của 2 tía con nam giới sau 8 năm nữa. Tính tuổi của ông nội Nam hiện nay nay?

Câu 3:Hiện ni anh 21 tuổi, em 15 tuổi. Hãy tính tổng cộng tuổi của hai bạn bè khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay nay?

Câu 4: năm nay Hoa 6 tuổi. Bà mẹ Hoa hơn Hoa 26 tuổi. Hỏi lúc tuổi Hoa bởi tuổi mẹ bây giờ thì lúc đó tổng cộng tuổi của hai bà mẹ con Hoa là bao nhiêu?

Câu 5: bây chừ con 8 tuổi, người mẹ 33 tuổi. Tính tổng cộng tuổi của hai mẹ con sau 4 năm nữa.

Câu 6: Khi nhỏ 8 tuổi thì mẹ 35 tuổi. Tính toàn bô tuổi 2 bà mẹ con khi con trăng tròn tuổi.

Câu 7:Năm ni Hà 6 tuổi, An 7 tuổi, vai trung phong 9 tuổi. Đến lúc tuổi Hà bởi tuổi của Tâm hiện thời thì cơ hội đó tổng thể tuổi của 3 các bạn là bao nhiêu tuổi?

Câu 8: Năm nay, An yếu ông số tuổi bởi số lớn nhất có nhị chữ số mà tích nhị chữ số của nó bằng 16. Vậy 8 năm sau, An yếu ông từng nào tuổi?

Câu 9:Hiện nay tuổi của ba em là 40 tuổi còn tuổi của bà nội em là 60 tuổi. Tính tổng số tuổi của tía em cùng bà nội em từ thời điểm cách đây 10 năm.

Câu 10: hiện thời Minh 10 tuổi, chị em Minh 30 tuổi. Tuổi bà ngoại Minh bởi tổng số tuổi của 2 mẹ con Minh sau 7 năm nữa. Tính tuổi của bà ngoại Minh hiện nay nay?

Bài viết liên quan