Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Mới Nhất

Share:

Nội dung nội dung bài viết được thế vấn chuyên môn bởi Th.S Lê Thị Ánh - CEO Trung trọng tâm Lê Ánh, Giảng viên khóa huấn luyện và đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế tại kế toán Lê Ánh

Thông bốn 200 mới nhất phát hành bảng tài khoản kế toán, áp dụng cho vớ cả mô hình doanh nghiệp thay thế sửa chữa cho đưa ra quyết định 15. Trong nội dung bài viết này Kế Toán Lê Ánh sẽ share nội dung khối hệ thống tài khoản kế toán việt nam Sau đấy là bảng hệ thống thông tin tài khoản kế toán theo Thông tứ 200 rất đầy đủ nhất về tài khoản kế toán hiện hành.

Bạn đang đọc: Hệ thống tài khoản kế toán mới nhất

Tài Khoản kế toán Là Gì? - Tài khoản kế toán là một công nắm giúp bội phản ánh các nghiệp vụ kinh tế tài chính tế gây ra theo từng đối tượng người tiêu dùng kế toán riêng.

Trong đó: Nghiệp vụ kinh tế phát sinh là cục bộ các vận động liên quan liêu tới quá trình chuyển động sản xuất và sale của doanh nghiệp, bao hàm việc cài đặt hàng, phân phối hàng, thu tiền, đưa ra tiền…


Nội dung bài xích viết:

»» tò mò ngay: Khoá học tập kế toán tổng hợp thực hành thực tế offline 

1. Hệ thống Tài Khoản Kế Toán công ty Việt Nam

Hệ thống thông tin tài khoản kế toán doanh nghiệp nước ta được ban hành nhằm chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp vào việc sử dụng tài khoản kế toán để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế.

Như vậy, trong khối hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp việt nam hiện hành tất cả 76 tài khoản cấp 1 với không có tài năng khoản nước ngoài bảng. Trong số đó tài khoản cấp một là những tài khoản tổng đúng theo phản ánh đối tượng người tiêu dùng ở dạng tổng quát.

Các thông tin tài khoản kế toán ngoài phần tên thường gọi còn được cam kết hiệu bởi các chữ số, câu hỏi ký hiệu bởi các chữ số có ý nghĩa quan trọng trong công tác làm việc kế toán bởi việc dùng các chữ số thuận tiện, dễ dàng và đơn giản trong việc ghi chép theo dõi đối tượng kế toán.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Quét Mã Qr Căn Cước Công Dân (Cccd) Đơn Giản Nhất

Các tài khoản cấp 1 được ký kết hiệu vị 3 chữ số với chân thành và ý nghĩa sau:


*

Tài khoản kế toán cung cấp 1


Từ trái thanh lịch phải:

Chữ số đầu tiên chỉ nhiều loại tài khoản;Chữ số sản phẩm công nghệ hai chỉ nhóm tài khoản trong loại;Chữ số thứ ba chỉ thứ tự tài khoản trong nhóm.

Với ý nghĩa của những chữ số trong ký hiệu của tài khoản kế toán cấp cho 1 như trên, hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp gồm 09 loại thông tin tài khoản từ nhiều loại 1 đến một số loại 9 đề đạt về gia tài và sự vận tải của tài sản thuộc sở hữu của đối chọi vị.

Mối tương tác giữa những tài khoản bên trên với report tài chính của công ty được bộc lộ như sau:


*

Các tài khoản cấp cho 2 là tài khoản cụ thể của thông tin tài khoản cấp 1 do vậy những tài khoản chi tiết này yêu cầu tuân theo sự cân xứng giữa tài khoản cụ thể và thông tin tài khoản tổng hợp.

2. Bảng hệ thống Tài Khoản Theo Thông bốn 200 Đầy Đủ Nhất

Dưới trên đây là toàn thể bảng hệ thống tài khoản kế toán tài chính theo thông tư 200 được sử dụng rộng rãi nhất trong những doanh nghiệp

Cấp 1

Cấp 2

TÊN TÀI KHOẢN

2

3

4

 

 

TÀI KHOẢN TÀI SẢN

111

 

Tiền mặt

 

1111

Tiền Việt Nam

 

1112

Ngoại tệ

 

1113

Vàng chi phí tệ

112

 

Tiền giữ hộ ngân hàng

 

1121

Tiền Việt Nam

 

1122

Ngoại tệ

 

1123

Vàng chi phí tệ

113

 

Tiền vẫn chuyển

 

1131

Tiền Việt Nam

 

1132

Ngoại tệ

121

 

Chứng khoán gớm doanh

 

1211

Cổ phiếu

 

1212

Trái phiếu

 

1218

Chứng khoán và luật tài chính khác

128

 

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

 

1281

Tiền gửi có kỳ hạn

 

1282

Trái phiếu

 

1283

Cho vay

 

1288

Các tài khoản đầu tư chi tiêu khác nắm giữ đến ngày đáo hạn

131

 

Phải thu của khách hàng hàng

133

 

Thuế GTGT được khấu trừ

 

1331

Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ

 

1332

Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

136

 

Phải thu nội bộ

 

1361

Vốn sale ở các đơn vị trực thuộc

 

1362

Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá

 

1363

Phải thu nội cỗ về giá cả đi vay đủ đk được vốn hóa

 

1368

Phải thu nội cỗ khác

138

 

Phải thu khác

 

1381

Tài sản thiếu đợi xử lý

 

1385

Phải thu về cp hóa

 

1388

Phải thu khác

141

 

Tạm ứng

151

 

Hàng tải đang đi đường

152

 

Nguyên liệu, thứ liệu

153

 

Công cụ, dụng cụ

 

1531

Công cụ, dụng cụ

 

1532

Bao so bì luân chuyển

 

1533

Đồ dùng cho thuê

 

1534

Thiết bị, phụ tùng núm thế

154

 

Chi phí tổn sản xuất, kinh doanh dở dang

155

 

Thành phẩm

 

1551

Thành phẩm nhập kho

 

1557

Thành phẩm bất tỉnh sản

156

 

Hàng hóa

 

1561

Gía mua hàng hóa

 

1562

Chi giá thành thu mua hàng hóa

 

1567

Hàng hóa bất tỉnh sản

157

 

Hàng gửi đi bán

158

 

Hàng hóa kho bảo thuế

161

 

Chi sự nghiệp

 

1611

Chi sự nghiệp năm trước

 

1612

Chi sự nghiệp năm nay

171

 

Giao dịch giao thương lại trái phiếu bao gồm phủ

211

 

Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

 

2111

Nhà cửa, thứ kiến trúc

 

2112

Máy móc, thiết bị

 

2113

Phương luôn tiện vận tải, truyền dẫn

 

2114

Thiết bị, nguyên tắc quản lý

 

2115

Cây thọ năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm

 

2118

TSCĐ khác

212

 

Tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính

 

2121

TSCĐ hữu hình mướn tài chính

 

2122

TSCĐ vô hình dung thuê tài chính

213

 

Tài sản cố định vô hình

 

2131

Quyền sử dụng đất

 

2132

Quyền phân phát hành

 

2133

Bản quyền, bởi sáng chế

 

2134

Nhãn hiệu, tên thương mại

 

2135

Chương trình phần mềm

 

2136

Giấy phép và giấy tờ nhượng quyền

 

2138

TSCĐ vô hình dung khác

214

 

Hao mòn gia sản cố định

 

2141

Hao mòn TSCĐ hữu hình

 

2142

Hao mòn TSCĐ mướn tài chính

 

2143

Hao mòn TSCĐ vô hình

 

2147

Hao mòn bđs nhà đất đầu tư

217

 

Bất đụng sản đầu tư

221

 

Đầu bốn vào công ty con

222

 

Đầu tứ vào công ty liên doanh, liên kết

228

 

Đầu bốn khác

 

2281

Đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác

 

2288

Đầu tư khác

229

 

Dự chống tổn thất tài sản

 

2291

Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá chứng khoán ghê doanh

 

2292

Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác

 

2293

Dự phòng đề nghị thu nặng nề đòi

 

2294

Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho

241

 

Xây dựng cơ phiên bản dở dang

 

2411

Mua tậu TSCĐ

 

2412

Xây dựng cơ bản

 

2413

Sửa chữa to TSCĐ

242

 

Chi giá tiền trả trước

243

 

Tài sản thuế thu nhập cá nhân hoãn lại

244

 

Cầm cố, vậy chấp, ký quỹ, ký kết cược

 

 

TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ

331

 

Phải trả cho tất cả những người bán

333

 

Thuế và các khoản cần nộp công ty nước

 

3331

Thuế giá trị tăng thêm phải nộp

 

33311

Thuế GTGT đầu ra

 

33312

Thuế GTGT sản phẩm nhập khẩu

 

3332

Thuế tiêu thụ đặc biệt

 

3333

Thuế xuất, nhập khẩu

 

3334

Thuế thu nhập doanh nghiệp

 

3335

Thuế các khoản thu nhập cá nhân

 

3336

Thuế tài nguyên

 

3337

Thuế nhà đất, tiền thuê đất

 

3338

Thuế bảo đảm an toàn môi trường và những loại thuế khác

 

33381

Thuế bảo đảm môi trường

 

33382

Các nhiều loại thuế khác

 

3339

Phí, lệ tổn phí và những khoản nên nộp khác

334

 

Phải trả fan lao động

 

3341

 Phải trả người công nhân viên

 

3348

Phải trả tín đồ lao đụng khác

335

 

Chi phí buộc phải trả

336

 

Phải trả nội bộ

 

3361

Phải trả nội bộ về vốn gớm doanh

 

3362

Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá

 

3363

Phải trả nội cỗ về ngân sách chi tiêu đi vay đủ điều kiện được vốn hóa

 

3368

Phải trả nội cỗ khác

337

 

Thanh toán theo giai đoạn kế hoạch thích hợp đồng xây dựng

338

 

Phải trả, phải nộp khác

 

3381

Tài sản thừa hóng giải quyết

 

3382

Kinh tầm giá công đoàn

 

3383

Bảo hiểm xã hội

 

3384

Bảo hiểm y tế

 

3385

Phải trả về cp hóa

 

3386

Bảo hiểm thất nghiệp

 

3387

Doanh thu chưa thực hiện

 

3388

Phải trả, phải nộp khác

341

 

Vay và nợ mướn tài chính

 

3411

Các khoản đi vay

 

3412

Nợ thuê tài chính

343

 

Trái phiếu phân phát hành

 

3431

Trái phiếu thường

 

34311

Mệnh giá

 

34312

Chiết khấu trái phiếu

 

34313

Phụ trội trái phiếu

 

3432

Trái phiếu gửi đổi

344

 

Nhận ký kết quỹ, ký kết cược

347

 

Thuế thu nhập hoãn lại đề nghị trả

352

 

Dự phòng nên trả

 

3521

Dự phòng bh sản phẩm sản phẩm hóa

 

3522

Dự phòng bảo hành công trình xây dựng

 

3523

Dự chống tái tổ chức cơ cấu doanh nghiệp

 

3524

Dự phòng yêu cầu trả khác

353

 

Qũy đen thưởng phúc lợi

 

3531

Qũy khen thưởng

 

3532

Qũy phúc lợi

 

3533

Qũy phúc lợi đã hình thành TSCĐ

 

3534

Qũy thưởng ban quản lý điều hành công ty

356

 

Qũy cải tiến và phát triển khoa học với công nghệ

 

3561

Qũy cải tiến và phát triển khoa học với công nghệ

 

3562

Qũy cải cách và phát triển khoa học tập và technology đã ra đời TSCĐ

357

 

Qũy ổn định giá

 

 

TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU

411

 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

 

4111

Vốn góp của chủ sở hữu

 

41111

Cổ phiếu phổ thông gồm quyền biểu quyết

 

41112

Cổ phiếu ưu đãi

 

4112

Thặng dư vốn cổ phần

 

4113

Quyền chọn biến đổi trái phiếu

 

4118

Vốn khác

412

 

Chênh lệch reviews lại tài sản

413

 

Chênh lệch tỷ giá ân hận đoái

 

4131

Chênh lệch tỷ giá bán do đánh giá lại những khoản mục chi phí tệ tất cả gốc ngoại tệ

 

4132

Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái trong tiến độ trước hoạt động

414

 

Qũy đầu tư chi tiêu phát triển

417

 

Qũy cung ứng sắp xếp doanh nghiệp

418

 

Các quỹ không giống thuộc vốn chủ sở hữu

419

 

Cổ phiếu quỹ

421

 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

 

4211

Lợi nhuận sau thuế chưa trưng bày năm trước

 

4212

Lợi nhuận sau thuế chưa cung cấp năm nay

441

 

Nguồn vốn chi tiêu xây dựng cơ bản

461

 

Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp

 

4611

Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp năm trước

 

4612

Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp năm nay

466

 

Nguồn khiếp phí đã tạo nên TSCĐ

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU

511

 

Doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ

 

5111

Doanh thu bán sản phẩm hóa

 

5112

Doanh thu bán các thành phẩm

 

5113

 Doanh thu cung ứng dịch vụ

 

5114

Doanh thu hỗ trợ dịch vụ lợi nhuận trợ cấp, trợ giá

 

5117

 Doanh thu marketing bất cồn sản đầu tư

 

5118

Doanh thu khác

515

 

Doanh thu chuyển động tài chính

521

 

Các khoản sút trừ doanh thu

 

5211

Chiết khấu mến mại

 

5212

Hàng bán bị trả lại

 

5213

Gỉam giá hàng bán

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN chi PHÍ SẢN XUẤT, khiếp DOANH

611

 

Mua hàng

 

6111

Mua nguyên liệu, vật liệu

 

6112

Mua mặt hàng hóa

621

 

Chi tầm giá nguyên liệu, vật tư trực tiếp

622

 

Chi giá tiền nhân công trực tiếp

623

 

Chi phí sử dụng máy thi công

 

6231

Chi giá tiền nhân công

 

6232

Chi phí nguyên, vật liệu

 

6233

Chi phí khí cụ sản xuất

 

6234

Chi mức giá khấu hao lắp thêm thi công

 

6237

Chi phí thương mại dịch vụ mua ngoài

 

6238

Chi phí bởi tiền khác

627

 

Chi phí chế tạo chung

 

6271

Chi phí tổn nhân viên, phân xưởng

 

6272

Chi mức giá nguyên, vật liệu

 

6273

Chi phí dụng cụ sản xuất

 

6274

Chi chi phí khấu hao TSCĐ

 

6277

Chi phí dịch vụ thương mại mua ngoài

 

6278

Chi phí bằng tiền khác

631

 

Gía thành sản xuất

632

 

Gía vốn mặt hàng bán

635

 

Chi tổn phí tài chính

641

 

Chi phí chào bán hàng

 

6411

Chi tầm giá nhân viên

 

6412

Chi tổn phí nguyên vật liệu, bao bì

 

6413

Chi tổn phí dụng cụ, vật dùng

 

6414

Chi tầm giá khấu hao TSCĐ

 

6415

Chi phí tổn bảo hành

 

6417

Chi phí thương mại dịch vụ mua ngoài

 

6418

Chi phí bởi tiền khác

642

 

Chi phí quản lý doanh nghiệp

 

6421

Chi phí nhân viên cấp dưới quản lý

 

6422

Chi phí vật tư quản lý

 

6423

Chi phí vật dụng văn phòng

 

6424

Chi mức giá khấu hao TSCĐ

 

6425

Thuế, mức giá và lệ phí

 

6426

Chi phí tổn dự phòng

 

6427

Chi phí thương mại & dịch vụ mua ngoài

 

6428

Chi phí bởi tiền khác

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC

711

 

Thu nhập khác

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN bỏ ra PHÍ KHÁC

811

 

Chi mức giá khác

821

 

Chi phí thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

 

8211

Chi giá thành thuế TNDN hiện tại hành

 

8212

Chi giá thành thuế TNDN hoãn lại

 

 

TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ ghê DOANH

911

 

Xác định tác dụng kinh doanh

Bạn có thể tải bảng hệ thống tài khoản kế toán tài chính TẠI ĐÂY: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ 200

Tham khảo thêm video Cách làm chủ các thông tin tài khoản và Ghi nợ có do CEO Lê Ánh share dưới đây

Trên đây, Kế Toán Lê Ánh đã tin tức cho chúng ta bảng hệ thống tài khoản theo thông bốn 200 vừa đủ nhất. Chúng ta có thể tham khảo nội dung bài viết so sánh khối hệ thống tài khoản theo Thông bốn 200 với Thông bốn 133 để hiểu rằng được sự khác cùng giống nhau giữa 2 thông bốn này như thế nào

Tham gia tức thì khóa học kế toán tổng hợp thực hành hay khóa học kế toán online tại trung tâm kế toán Lê Ánh và để được đội ngũ giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm tay nghề trong nghề lí giải và giải đáp những thắc mắc.

Bài viết liên quan