Giải bài tập sinh 9 bài 2

Share:

tẵ>ài2LAI MỘT CẠP TÍNH TRẠNGKIẾN THỨC Cơ BẢN:Nhờ phương pháp phân tích các thế hệ lai, Menden đã phát hiện ra định luật phân li với nội dung: Khi lai hai bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản thì F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội: 1 lặn.Menden đã giải thích các kết quả thí nghiệm của mình bằng sự phân li và tổ hợp của cặp nhân tố di truyền (gen) quỵ định cặp tính trạng tương phản thông qua các quá trình phát sinh gií o tử và thụ tinh. Đó là cơ chế di truyền các tính trạng.GỢI ý trả Lời Câu hỏi sgkA. Phần tìm hiểu và thảo luận▼ Xem bảng và có nhận xét gì về kiểu hình ở Fi và xác định tỉ lệ kiểu hình ở F2?Bảng kết quả thí nghiệm của Vtenden.pFjf2Tỉ lệ kiểu hình F2Hoa đỏ X hoa trắngHoa đỏ705 đỏ; 224 trắngxấp xỉ 3 dỏ : 1 trắngThân cao X thân lùnThân cao487 cao; 177 lùnxấp xỉ 3 cao : 1 lùnQuả lục X quả vàngQuả lực428 quả lục;152 quả vàngxấp xỉ 3 lục : 1 vàngNhận xét: - Ớ Fi chỉ có một loại kiểu hình: đồng tính- Tỉ lệ kiểu hình ở F2 là xấp xỉ 3 : 1Điền vào chỗ trống:Khi lai hai bô" mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản thì ở Fi đồng tính về tính trạng của bô" mẹ, còn F2 có sự phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trôi, 1 lăn.Quan sát hình 2.2 và có thể rút ra nhận xét gì về sự di truyền các tính trạng trội và lặn từ F2 đến F3 ?1 2Tính trạng trội ở F2 có Ệ sô" cây thuần chủng và 2 không thuần chủng.Tính trạng lặn: hoàn toàn thuần chủng.Quan sát hình 2.3 hãy cho biết:Tỉ lệ các loại giao tử ở F! và tỉ lệ các loại kiểu gen ở F2?TạisaoF2 lại có tỉ lệ 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng?Trảlời:-Tỉ lệ các loại kiểu gen ở Fi là 1A :laTỉ lệ các loại kiểu gen ở F2 là 1AA: 2Aa: laa -F2 có tỉ lệ 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng vì thểdị hợp Aa biểu hiện kiểuhình trội giống như thể đồng hợp AA.B. Phần gợi ý trả lời câu hỏi và bài tậpNêu các khái niệm: kiểu hỉnh, kiểu gen, thể đồng hợp, thể dị hợp.Kiểu hình". Là tổ hợp toàn bộ tính trạng của cơ thể. Ví dụ: kiểu hình thân lùn, hoa trắng quả vàng của cây đậu Hà Lan.Kiểu gen: Tổ hợp toàn bộ các gen trong tê" bào cơ thể. Ví dụ: AABBCC là kiểu gen của cây hoa đỏ thân cao, quả lục.Thể đồng hợp: Có kiểu gen chứa cặp gen tương ứng giông nhau. Ví dụ: AA: thể đồng hợp trội, aa: thể đồng hợp lặn.Thể dị hợp: Chứa cặp gen tương ứng khác nhau (Aa).Phát biểu nội dung của định luật phân li.Nội dung định luật phân li: Khi lai hai bô" mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản thì F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn.Menden đã giải thích kết quả thí nghiệm trên đậu Hà Lan như thế nào? Menden giải thích kết quả thí nghiệm trên đậu Hà Lan bằng sự phân li và tổ hợp của cặp gen quy định cặp tính trạng thông qua các quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh.Cho hai giống cá kiếm mắt đen và mắt đỏ thuần chủng giao phối vái nhau được Fị toàn cá kiếm mắt đen. Khi cho các con cá F> giao phối với nhau thì tỉ lệ về kiểu gen và kiểu hình ở F2 sẽ như ìhế nào? Cho biết màu mắt chỉ do một gen quy đính.GiảiVì Fi toàn là cá kiếm mắt đen, nên mắt đen là tính trạng trội, mắt đỏ là tính trạng lặn.Quy ước : Gen A quy định mắt đen.Gen a quy định mắt đỏP:Mắt đenAAXMắt đỏaaGp:AaF,:Aa X AaGfi :1A: la1A : laF2:1AA: 2Aaa : laa3 cá mắt đen : 1 cá mắt đỏIII. CÂU HỎI BỔ SƯNGơ ruồi giấm thân xám, cánh dài, (BBW).Hãy cho biết đâu là kiểu hình, đâu là kiểu gen của ruồi giâm ?Cho các kiểu gen sau đây:DD, dd, DDCC, Dd, Cc, DdCc, EE, Ee, ee DdCcEc.Hãy chọn ra những thể dồng hợp, thế dị hợp?GỢi ý trả lời câu hỏiỚ ruồi giấm: thân xám, cánh dài là kiểu hình, BBW là kiêu gen.Các thể đồng hợp có những gen: DD, dd, DDCC, EE, ee.Các thể dị hợp có kiểu gen:Dd, Cc, DdCc, Ee, DdCcEe.

Bạn đang đọc: Giải bài tập sinh 9 bài 2

Các bài học tiếp theo


Các bài học trước


Xem thêm: " Mũ Bảo Hiểm Nữ Thời Trang Giá Rẻ, Uy Tín, Chất Lượng Nhất, Mũ Bảo Hiểm Thời Trang Giá Tốt Tháng 10, 2021

Tham Khảo Thêm


Giải Bài Tập Sinh Học 9

Phần I. DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊChương I. CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐENChương II. NHIỄM SẮC THỂChương III. ADN VÀ GENChương IV. BIẾN DỊChương V. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜIChương VI. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌCPhần II. SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNGChương I. SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNGChương II. HỆ SINH THÁIChương III. CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNGChương IV. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

dienlanhcaonguyen.com

Tài liệu giáo dục cho học sinh và giáo viên tham khảo, giúp các em học tốt, hỗ trợ giải bài tập toán học, vật lý, hóa học, sinh học, tiếng anh, lịch sử, địa lý, soạn bài ngữ văn.

Bài viết liên quan