EM CHỌN LỐI NÀY LAN ANH

Share:

Chân em đi rừng các đường lắm lốiNày này ơi ! tuy vậy em lựa chọn lối nàyEm đây lựa chọn lối này thôi

Lối ấy nhỏ chim rừng hót vangCon nam rừng lắng ngheCây tre cây lim nhịn nhường lối mang lại tiếng cuốc,tiếng chuông vang vangLối ấy có tia nắng đôi đườngCó giờ đồng hồ suối vào ban maitiếng giã gạo vào sông này là lối về bản em đây

Lối ấy mồ hôi anh vẫn rơiMở con đường ấm no lên bản emĐưa núi rừng tiến kịp cùng miền xuôiLối em đi chân em đi em đã chọn rồi


Bạn đang đọc: Em chọn lối này lan anh

Chân em đi rừng những đường lắm lốiNày này ơi ! cơ mà em chọn lối nàyEm đây lựa chọn lối này thôi

Lối ấy nhỏ chim rừng hót vangCon phái nam rừng lắng ngheCây tre cây lim nhường nhịn lối mang đến tiếng cuốc,tiếng chuông vang vangLối ấy có tia nắng đôi đườngCó giờ đồng hồ suối vào ban maitiếng giã gạo trong sông này là lối về phiên bản em đây

Lối ấy mồ hôi anh vẫn rơiMở con đường ấm no lên phiên bản emĐưa núi rừng tiến kịp cùng miền xuôiLối em đi chân em đi em đã lựa chọn rồi


*chạm chán Nhau trong Rừng Mơ

Lan Anh ft Việt trả

*
799.625


http://musicmd1fr.dienlanhcaonguyen.com.net/bucket-image-dienlanhcaonguyen.com/images/singer/20120119/y30nfUpsDlsrSFoAKKdM58f71d8c252f1.jpg

giờ Đàn Ta Lư

Lan Anh

*
560.205


http://musicmd1fr.dienlanhcaonguyen.com.net/bucket-image-dienlanhcaonguyen.com/images/singer/20120119/y30nfUpsDlsrSFoAKKdM58f71d8c252f1.jpg

Xem thêm: Cách Chế Nước Xi Bạc Đúng Chuẩn Cần Biết, Quy Trình Các Bước Thực Hiện

http://musicmd1fr.dienlanhcaonguyen.com.net/bucket-image-dienlanhcaonguyen.com/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.dienlanhcaonguyen.com.net/bucket-image-dienlanhcaonguyen.com/images/singer/20120119/BVED4vOSHb8VYq5tCIu8595e102164893.jpg
http://musicmd1fr.dienlanhcaonguyen.com.net/bucket-image-dienlanhcaonguyen.com/images/singer/20120119/BVED4vOSHb8VYq5tCIu8595e102164893.jpg
http://musicmd1fr.dienlanhcaonguyen.com.net/bucket-image-dienlanhcaonguyen.com/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.dienlanhcaonguyen.com.net/bucket-image-dienlanhcaonguyen.com/images/singer/20130920/phOiZDemwJPPBSekZ7jl606e80a1904cf.jpg
http://musicmd1fr.dienlanhcaonguyen.com.net/bucket-image-dienlanhcaonguyen.com/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.dienlanhcaonguyen.com.net/bucket-image-dienlanhcaonguyen.com/images/singer/20170308/Zh1RAbMjnFTBVFaBAxU85d8dc9d3a2663.jpg
http://musicmd1fr.dienlanhcaonguyen.com.net/bucket-image-dienlanhcaonguyen.com/images/singer/20120119/BVED4vOSHb8VYq5tCIu8595e102164893.jpg

Bài viết liên quan