Đừng Nhìn Em Nữa Anh Ơi

Đừng nhìn em nữa anh ơi Hoa xanh vẫn phai rồi mùi hương trinh vẫn tan rồi Đừng quan sát em, đừng chú ý em nữa anh ơi Đôi mi sẽ buông xuôi, môi răn đã quên cười. Hẳn người thôi đang quên ta Trăng Thu gẫy đôi bờ Chim bay xứ xa mờ. Chạm mặt người chăng, gặp người chăng, nhắn mang đến ta Hoa xanh đã trơ tráo đêm sâu gối ơ thờ. Kiếp nào tất cả yêu nhau Thì xin tìm tới mai sau Hoa xanh khi không nở Tình xanh khi chưa lo sợ bao giờ có yêu thương nhau Thì xin làm bay hết thương đau Anh đâu anh đâu rồi? Anh đâu anh đâu rồi? Đừng chú ý nhau nữa anh ơi xa nhau đã xa rồi, quên nhau đã (đã) quên rồi Còn chú ý chi, còn nhìn bỏ ra nữa anh ơi Nước mắt đang buông rơi theo tiếng hát mệnh chung Đừng nhìn nhau nữa... Anh ơi!

Bạn đang xem: Đừng nhìn em nữa anh ơi


Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Mùa Nước Nổi Ở An Giang Mùa Nước Nổi, Những Điểm Du Lịch An Giang Mùa Nước Nổi

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.