Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐHÀ NỘI-------------Số: 18/2019/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2019QUYẾT ĐỊNHVề việc Ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúclàm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà " /> Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐHÀ NỘI-------------Số: 18/2019/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2019QUYẾT ĐỊNHVề việc Ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúclàm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà " />

Đơn giá xây dựng hà nội 2018

Share:
trực thuộc tính nội dung VB cội Tiếng Anh Liên quan hiệu lực thực thi hiện hành Lược đồ nội dung MIX thiết lập về
Đăng nhập thông tin tài khoản dienlanhcaonguyen.com và đăng ký sử dụng ứng dụng tra cứu văn bản.

Bạn đang đọc: Đơn giá xây dựng hà nội 2018

">Theo dõi hiệu lực thực thi hiện hành VB
share qua:
*
*

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

HÀ NỘI

-------------

Số: 18/2019/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 14 mon 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành giá xây mới nhà ở, nhà tạm, đồ vật kiến trúclàm cơ sở xác minh giá trị bồi thường, cung ứng khi bên nước tịch thu đấttrên địa phận thành phố Hà Nội.

---------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành giá xây mới nhà ở, đơn vị tạm, vật kiến trúc làm cơ sở khẳng định giá trị bồi thường, cung cấp khi bên nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố tp hà nội (chi ngày tiết trong phụ lục 1, 2 với 3 kèm theo đưa ra quyết định này).

1. Đối với rất nhiều dự án, khuôn khổ đã chi trả xong xuôi việc bồi thường, cung cấp và tái định cư; vẫn phê duyệt giải pháp bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc đang tiến hành chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo cách thực hiện đã được duyệt trước thời điểm ngày Quyết định này có hiệu lực thì không áp dụng, kiểm soát và điều chỉnh đơn giá theo quyết định này.

2. Đối với phần đa dự án, hạng mục chưa phê duyệt cách thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại thời gian Quyết định này có hiệu lực thực hành thì xác định giá trị bồi thường, cung ứng theo đối chọi giá tại quyết định này.

3. Việc vận dụng đơn giá bao gồm thuế GTGT và không tồn tại thuế GTGT tại đưa ra quyết định này được tổ chức triển khai như sau:

- Đơn giá làm cho cơ sở khẳng định giá trị bồi thường, cung ứng cho các cá nhân, hộ mái ấm gia đình là 1-1 giá đã bao hàm thuế GTGT (Theo công cụ tại khoản 1, Điều 5, Thông tứ số 219/2013/TT-BTC của cục Tài chính).

- Đơn giá có tác dụng cơ sở xác minh giá trị bồi thường, cung cấp cho những tổ chức, công ty (căn cứ trên các đại lý hồ sơ xác nhận của bỏ ra cục thuế cấp cho huyện):

+ ngôi trường hợp gia tài đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào: Áp dụng solo giá chưa bao hàm thuế GTGT.

+ ngôi trường hợp tài sản không kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào: Áp dụng đối chọi giá đã bao hàm thuế GTGT.

Trong quá trình tổ chức thực hiện xây dựng phương pháp bồi thường, hỗ trợ giải phóng khía cạnh bằng, UBND các quận, huyện nhờ cất hộ văn bản đề nghị cơ quan thuế cấp cho huyện quản lý các tổ chức, công ty và hộ kinh doanh phối hợp cung cấp tin về câu hỏi kê khai khấu trừ thuế GTGT của gia tài hoặc hàng hóa, thương mại & dịch vụ mua vào giao hàng việc hình thành gia sản của các đối tượng người sử dụng này để áp dụng đơn giá có tác dụng cơ sở xác minh giá trị bồi thường, hỗ trợ đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc những Sở, Ban, ngành Thành phố; quản trị UBND những quận, huyện, thị xóm Sơn Tây và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng chủ yếu phủ;

- các Bộ: TN&MT, XD, TC, TP;

- trực thuộc Thành ủy;

- thường trực HĐND Thành phố;

- quản trị UBND Thành phố;

- những Phó chủ tịch UBND Thành phố;

- Website bao gồm phủ;

- Cục kiểm soát VBQPPL - bộ Tư pháp;

- văn phòng Thành ủy;

- công sở HĐND&ĐĐBQHHN;

- VPUB: các PVP, các phòng CV;

- Trung trọng điểm Tin học - Công báo;

- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

Nguyễn núm Hùng


Phụ lục 1

BẢNG GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ Ở

TT

LOẠI NHÀ

Đơn giá xây dựng

(đồng/m2 sàn xây dựng)

Chưa bao gồm VAT

Đã bao gồm VAT

1

Nhà 1 tầng, tường 110 bửa trụ, tường bảo phủ cao >3m (không tính chiều cao tường thu hồi), mái ngói hoặc mái tôn (không gồm trần), nền lát gạch ốp ceramic.

a

Nhà có khu phụ

2.308.000

2.538.000

b

Nhà không có khu phụ

2.071.000

2.278.000

2

Nhà 1 tầng, tường 220, tường bao quanh cao >3m (không tính độ cao tường thu hồi), mái ngói hoặc mái tôn (không bao gồm trần), nền lát gạch men ceramic.

a

Nhà tất cả khu phụ

2.729.000

3.001.000

b

Nhà không có khu phụ

2.296.000

2.525.000

3

Nhà 1 tầng, mái bởi bê tông cốt thép

a

Nhà tất cả khu phụ

4.023.000

4.426.000

b

Nhà không tồn tại khu phụ

3.151.000

3.466.000

4

Nhà cao từ bỏ 2 mang lại 3 tầng, tường xây gạch, mái bằng BTCT hoặc mái bởi BTCT trên lợp mái ngói hoặc tôn.

5.428.000

5.971.000

5

Nhà cao từ bỏ 4 mang lại 5 tầng mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT bên trên lợp tôn; móng ko gia cố bằng cọc BTCT.

5.392.000

5.931.000

6

Nhà cao từ bỏ 4 mang lại 5 tầng mái bàng BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp tôn; móng gia cố bằng cọc BTCT.

6.198.000

6.818.000

7

Nhà cao từ 6 cho 8 tầng mái bởi BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp tôn, móng gia cố bằng cọc BTCT.

5.504.000

6.054.000

8

Dạng đơn vị ở nhà ở cao từ 6 đến 8 tầng mái bởi BTCT hoặc mái bằng BTCT bên trên lợp tôn; móng ko gia cố bằng cọc BTCT.

5.904.000

6.495.000

9

Dạng đơn vị ở căn hộ cao cấp cao trường đoản cú 6 cho 8 tầng mái bằng BTCT hoặc mái bởi BTCT bên trên lợp tôn; móng gia cố bằng cọc BTCT.

6.589.000

7.248.000

10

Nhà xây dạng biệt thự

a

Nhà cao tự 2 cho 3 tầng, tường xây gạch, mái bởi BTCT.

6.861.000

7.547.000

b

Nhà cao trường đoản cú 4 mang lại 5 tầng, tường xây gạch, mái bởi BTCT.

6.866.000

7.553.000


Ghi chú:

- đơn vị 1 tầng loại tất cả khu phụ trong đối chọi giá đã bao gồm bể nước cùng bể phốt.

Xem thêm: Cách Muối Cà Mặn Của Nghệ An Giòn Ngon Để Ăn Quanh Năm, Cách Muối Cà Pháo Của Người Nghệ An

- đơn vị 1 tầng loại không tồn tại khu phụ trong solo giá chưa bao gồm bể nước và bể phốt.

- Đối với công ty lợp mái lợp fibroximăng được vận dụng đơn giá tương đương như nhà lợp mái ngói hoặc tôn.


Phụ lục 2

BẢNG GIÁ XÂY DƯNG MỚI CÁC LOẠI NHÀ XƯỞNG

TT

LOẠI NHÀ

Đơn giá chỉ xây dựng

(đồng/m2 sàn xây dựng)

Chưa bao hàm VAT

Đã bao hàm VAT

1

Nhà xưởng kết cấu móng bê tông, cột thép, tường vách tôn hoặc tường gạch, mái lợp tôn hoặc tấm fibro ximăng, không có cầu trục.

2.346.000

2.581.000

2

Nhà xưởng kết cấu móng, cột bê tông cốt thép tường vách tôn hoặc tường gạch, mái lợp tôn hoặc tấm fibre ximăng, không có cầu trục.

2.483.000

2.732.000

Ghi chú:

Đơn giá nhiều loại nhà kho, nhà máy chưa bao gồm chi phí tổn thiết bị.


Phụ lục 3

BẢNG GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ TẠM, VẬT KIẾN TRÚC

STT

NHÀ TẠM VẬT KIẾN TRÚC

Đơn

vị

tính

Đơn giá xây dựng

(đồng)

Chưa bao gồm VAT

Đã bao hàm VAT

I

Nhà tạm

1

Tường xây gạch 220, cao ≤ 3m (không tính độ cao tường thu hồi), mái ngói, fibro xi măng hoặc tôn, nền lát gạch men xi măng, gạch men chỉ hoặc láng xi-măng có tiến công mầu.

m2

1.972.000

2.169.000

2

Tường xây gạch 110, cao 3m trở xuống (không tính độ cao tường thu hồi) nền lát gạch men xi măng, gạch chỉ hoặc láng xi-măng có tấn công mầu.

a

Nhà có khu phụ, mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn, nền lát gạch men xi măng.

m2

1.568.000

1.725.000

b

Nhà không có khu phụ, mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn, nền lát gạch ốp xi măng.

m2

1.286.000

1.415.000

c

Nhà không tồn tại khu phụ, mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn, nền trơn xi măng

m2

1.249.000

1.374.000

d

Nhà không tồn tại khu phụ, mái giấy dầu, nền nhẵn xi măng

m2

957.000

1.053.000

3

Nhà trợ thì vách cót, mái giấy dầu hoặc mái lá

m2

431.000

474.000

II

Nhà buôn bán mái

1

Nhà bán mái tường xây gạch 220 cao ≤ 3m (không tính độ cao tường thu hồi) mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn

m2

1.226.000

1.348.000

2

Nhà cung cấp mái tường xây gạch 110 cao ≤ 3m (không tính chiều cao tường thu hồi)

a

Mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn

m2

1.152.000

1.267.000

b

Mái giấy dầu

m2

986.000

1.084.000

III

Nhà sàn

1

Gỗ tứ thiết đường kính cột > 30 cm

m2

1.520.000

1.672.000

2

Gỗ tứ thiết 2 lần bán kính cột cm

m2

1.296.000

1.425.000

3

Gỗ hồng dung nhan (hoặc cột bê tông) 2 lần bán kính cột > 30 cm

m2

1.190.000

1.309.000

4

Gỗ hồng nhan sắc (hoặc cột bê tông) đường kính cột cm

m2

1.084.000

1.193.000

5

Nhà sàn form gỗ bạch đàn, sàn gỗ, lợp lá cọ

m2

653.000

719.000

IV

Quán

1

Cột tre, mái lá, nền đất

m2

134.000

148.000

2

Cột tre, mái lá, nền trơn xi măng

m2

202.000

223.000

V

Sân, đường

1

Lát gạch đất nung đỏ 30x30

m2

255.000

281.000

2

Lát gạch chỉ

m2

177.000

194.000

3

Lát gạch men bê tông xi măng

m2

202.000

222.000

4

Lát gạch lá dừa, gạch đất 20x20

m2

188.000

207.000

5

Lát gạch xi-măng hoa

m2

276.000

304.000

6

Bê tông

m2

266.000

293.000

7

Đường rải cấp cho phối đá ong hoặc rải đá

m2

69.000

76.000

8

Láng xi măng (hoặc đổ xi măng tam hợp)

m2

127.000

140.000

9

Nền Granitô

m2

319.000

351.000

VI

Tường rào

1

Tường gạch ốp chỉ 110, xây cao 2m, móng gạch, gồm bổ trụ.

m2

615.000

676.000

2

Tường gạch chỉ 220, xây cao 2m, móng gạch, gồm bổ trụ.

m2

1.094.000

1.204.000

3

Xây tường, kè bằng đá điêu khắc hộc

m3

1.058.000

1.164.000

4

Xây tường rào gạch men đá ong

m2

477.000

524.000

5

Hoa sắt

m2

479.000

527.000

6

Khung sắt góc lưới B40

m2

237.000

261.000

7

Dây thép gai (bao bao gồm cả cọc)

m2

115.000

127.000

VII

Mái vẩy

1

Tấm vật liệu nhựa hoặc fibrôximăng (đã bao hàm hệ khung thép đỡ)

m2

253.000

278.000

2

Ngói hoặc tôn ( bao hàm hệ khung thép đỡ)

m2

403.000

443.000

VIII

Các công trình xây dựng khác

1

Gác xép bê tông

m2

866.000

952.000

2

Gác xép gỗ

m2

417.000

459.000

3

Bể nước

m3

2.673.000

2.941.000

4

Bể phốt

m3

3.144.000

3.458.000

5

Giếng khơi xây gạch, bê tông hoặc đá

m sâu

1.006.000

1.107.000

6

Giếng khoan sâu ≤ 25m

01 giếng

2.462.000

2.709.000

7

Giếng khoan sâu > 25m

01 giếng

3.132.000

3.445.000

8

Rãnh thải nước xây gạch có nắp đậy BTCT

md

567.000

624.000

IX

Cây hương

cây

1.510.000

1.661.000

X

Di gửi mộ

1

Mộ khu đất (Đơn giá đã gồm những: Công đào, khênh chuyển, hạ, chôn đắp mộ, size hố đào: nhiều năm 2,2m x rộng lớn 0,8m x sâu l,5m).

ngôi

4.772.000

5.249.000

2

Mộ xây

a

Mộ xây bởi gạch, trát xi măng xi măng, quét nước xi măng; form size mộ (dài 2,4 x rộng 1,24 x cao 0,8m).

ngôi

10.635.000

11.698.000

b

Mộ xây bằng gạch, ốp đá xẻ; form size mộ (dài 2,4 x rộng lớn 1,24 x cao 0,8m).

ngôi

12.902.000

14.192.000

c

Mộ xây bằng gạch, ốp đá xẻ hoặc trát xi măng xi măng, quét nước xi măng; form size mộ (dài 1,44 x rộng 0,96 x cao l,6m).

ngôi

5.741.000

6.315.000

Ghi chú:

1. Giá kiến tạo nhà tạm bợ chưa bao gồm bể nước, bể phốt. Đơn giá xây dựng những loại nhà, quán, mái vẩy, gác xép được xem đơn giá theo mét vuông sàn xây dựng.

2. Đơn giá di chuyển mộ được áp dụng rõ ràng như sau:

2.1. Đối với hồ hết mộ có kích cỡ trong khoảng bé dại hơn kích cỡ (hoặc khối tích) nguyên lý tại huyết c, điểm 2, mục X nêu trên được áp dụng đơn giá dịch rời mộ chính sách tại ngày tiết c, điểm 2, mục X.

2.2. Đối với những mộ tất cả kích thước nhỏ hơn size quy định tại tiết a, b, điểm 2, mục X nhưng khủng hơn form size (hoặc khối tích) tại ngày tiết c, điểm 2, mục X nêu trên được vận dụng đơn giá di chuyển mộ vẻ ngoài tại huyết a, b điểm 2, mục X (tùy thuộc từng đồ vật liệu triển khai xong mộ).

3. Đơn giá bồn tắm là đơn giá nhà đơn giá chỉ xây mới so với các loại bồn nước sinh hoạt thông thường, áp dụng tại những hộ gia đình, bao gồm đáy với nắp bể được đổ bê tông cốt thép, tường xây gạch dầy 220 (dạng bể kín).

4. Đơn giá xây dựng tường rào là đối chọi giá thi công mới đối với các các loại tường rào tất cả kết cấu xây cao 2m, móng gạch, có bổ trụ.

Bài viết liên quan