Đặc Sản Phố Cổ Hà Nội

Phố Cổ không chỉ là vị trí du lịch lừng danh mà còn được biết đến là nơi hội tự nhiều quán tiêu hóa độc đáo. Dưới đó là 20 quán tiêu hóa phố Cổ đầy đủ 3 tiêu chí NGON – BỔ – RẺ không thể làm lơ cho các khác nước ngoài khi mang lại Hà Thành.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*