CÔNG SUẤT DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Trong bài hôm nay, họ sẽ đi sâu vào phần bí quyết tính hiệu suất điện chuyển phiên chiều.

Bạn đang xem: Công suất dòng điện xoay chiều

Bài xích tập về phần phương pháp tính năng suất điện luân chuyển chiều cũng rất đa dạng, sau thời điểm học dứt công thức, chúng ta sẽ cùng xử lý các bài tập bên trên nhé!

1. Năng suất của mạch điện xoay chiều

Hệ số công suất:

Công suất tỏa sức nóng trên toàn mạch là:

Công suất tỏa nhiệt độ trên điện trở R là:

2. Năng suất hao phí

Công suất P=UIcosφ là công suất tiêu thụ bên trên toàn mạch điện, còn P=I2R là hiệu suất tỏa nhiệt độ trên năng lượng điện trở R, vậy một phần công suất của mạch bị hao chi phí dưới dạng năng suất tỏa nhiệt còn sót lại là công suất có ích

Ta có biểu thức:

P=Pcó ích+Phao tổn phí UIcosφ=Pcó ích +I2R

Mà I= P/(U cosφ) => Phao chi phí = (P/(U cosφ))2*R

Hiệu suất của mạch điện: H = (Pcó ích / P)* 100%

2. Hệ số công suất của mạch điện xoay chiều

a) Khái niệm

Hệ số hiệu suất của mạch điện xoay chiều là đại lượng cos φ trong bí quyết tính công suất P=UIcosφ

b) phương pháp tính thông số công suất:

Theo khái niệm hệ số hiệu suất ta có:

*

Theo giản đồ gia dụng véc tơ ở trên ta có:

*

4. Bài xích tập minh họa

Câu 1: Đặt năng lượng điện áp
*
V vào nhì đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm năng lượng điện trở, cuộn cảm với tụ điện thì cường độ cái điện qua mạch là
*
. Hệ số năng suất của đoạn mạch là bao nhiêu?

A. 0,5

B. 0,87

C. 1,00

D. 0,71

Câu 2: Đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn cảm thuần cùng điện trở. Đặt vào nhị đầu đoạn mạch một điện áp luân chuyển chiều
*
(V) thì năng lượng điện áp hai đầu cuộn cảm là A. Hệ số công suất của mạch bằng

A.

B. 0,5

C. 0,25

D.

Câu 3: Đặt năng lượng điện áp vào nhị đầu đoạn mạch bao gồm R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mạch là A. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng

A. 0,5

B. 0,86

C. 1,0

D. 0,71

Câu 4: Đặt năng lượng điện áp luân phiên chiều có giá trị hiệu dụng 200 V vào đoạn mạch có cuộn cảm thuần mắc nối tiếp với điện trở thuần. Biết điện áp hiệu dụng ở nhị đầu điện trở là 100 V. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng:

A. 0,8

B. 0,7

C. 1

D. 0,5

Câu 5: Khi bao gồm một chiếc điện luân chuyển chiều chạy qua cuộn dây tất cả điện trở thuần 50 Ω thì hệ số hiệu suất của cuộn dây bằng 0,8. Cảm phòng của cuộn dây đó bằng:

A. 45,5 Ω

B. 91 Ω

C. 37,5 Ω

D. 75 Ω

Câu 6: Mach năng lượng điện xoay chiều gồm điện trở R = 100 Ω, cuộn dây thuần cảm gồm cảm kháng bằng 100 Ω, tụ điện bao gồm điện dung mắc nối tiếp. Đặt vào hai mạch năng lượng điện xoay chiều một năng lượng điện áp V. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch này còn có giá trị là:

A. 200W

B. 400W

C. 100W

D. 50W

Câu 7: Đoạn mạch AB tất cả điện trở R = 80Ω, tụ điện cùng cuộn dây thuần cảm tất cả độ tự cảm L =1,1/π H mắc nối tiếp. Đặt vào nhì đầu đoạn mạch AB điện áp chuyển phiên chiều . Năng suất tiêu thụ bên trên đoạn mạch AB là:

A. 200 W

B. 120 W

C. 100 W

D. 160 W

Câu 8: Đặt điện áp vào đoạn mạch có một đèn điện dây tóc loại 110V- 55W mắc nối liền với một tụ điện bao gồm điện dung C biến đổi được.

Xem thêm: Massage Cho Nữ Tại Khách Sạn, Resort, Massage Yoni Cho Ba Xa Trong Khach San

Điều chỉnh C nhằm đèn sáng bình thường. Độ lệch sóng giữa cường độ dòng điện và điện áp ở nhì đầu đoạn mạch lúc này là:

A.π/3

B. π/4

C. π/6

D. π/2

Câu 9: một quãng mạch nối liền gồm một cuộn dây và một tụ điện được đặt vào năng lượng điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng thân hai đầu cuộn dây là 4U/3 và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ năng lượng điện là 7U/15. Hệ số năng suất của cuộn dây là:

A. 0,48

B. 0,64

C. 0,56

D. 0,6

Câu 10: bên trên đoạn mạch luân phiên chiều không phân nhánh gồm bốn điểm theo như đúng thứ từ A, M, N và B. Thân hai điểm A với M chỉ gồm điện trở thuần, thân hai điểm M với N chỉ có cuộn dây, giữa hai điểm N cùng B chỉ gồm tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một năng lượng điện áp 175 V – 50 Hz thì điện áp hiệu dụng bên trên đoạn AM là 25 V, bên trên đoạn MN là 25 V với trên đoạn NB là 175 V. Tỉ số thân hệ số công suất của cuộn dây cùng hệ số năng suất của mạch là:

A. 7/25

B. 5/27

C. 24/7

D. 24/25

Câu 11: một quãng mạch AB bao gồm hai đoạn mạch AM với MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM tất cả điện trở thuần mắc tiếp nối với tụ điện bao gồm điện dung . Đoạn mạch MB là 1 cuộn dây. Đặt năng lượng điện áp luân chuyển chiều vào nhị đầu đoạn mạch AB. Lúc ấy điện áp trên đoạn mạch MB vuông trộn với năng lượng điện áp trên đoạn mạch AM và có giá trị hiệu dụng là . Năng suất tiêu thụ của đoạn mạch AB là:

A. 100 W

B. 90 W

C.

D. 180 W

Câu 12: Đoạn mạch AB bao gồm AN và NB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AN có điện trở R với cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp, đoạn mạch NB chỉ gồm tụ năng lượng điện C. Đặt vào AB điện áp thì thấy năng lượng điện áp hiệu dụng thân A, N là 160 V, thân N, B là 56 V và năng suất tiêu thụ bên trên mạch là 19,2 W. Cực hiếm R là?

A. 280 Ω

B. 480 Ω

C. 640 Ω

D. 720 Ω

Câu 13: Đoạn mạch AB bao gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM tất cả điện trở R = 25 Ω cùng tụ năng lượng điện mắc nối tiếp, đoạn mạch MB chỉ gồm cuộn dây. Đặt vào hai đầu A, B năng lượng điện áp luân chuyển chiều có giá trị hiệu dụng 200 V thì thấy điện áp tức thời thân AM với MB lệch sóng π/3 với . Năng suất tiêu thụ của đoạn mạch AB là:

A. 100 W

B. 200 W

C. 400 W

D. 800 W

Câu 14: Khi xẩy ra hiện tượng cùng hưởng vào mạch điện xoay chiều bao gồm R, L, C mắc tiếp nối thì biểu thức nào sau đây sai?

A.

B.

C.

D.

Câu 15: Đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn dây bao gồm độ tự cảm L, điện trở thuần R với tụ điện bao gồm điện dung C. Khi loại điện gồm tần số góc chạy qua đoạn mạch thì hệ số hiệu suất của đoạn mạch:

A. Dựa vào vào điện trở của đoạn mạch