CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN TRUYỆN

Share:

Chúa tể các chiếc nhẫnđược viết vào thời kỳ người sáng tác dạy học tập ở Oxford, từ thời điểm năm 1937 cho 1949; nhưng đầy đủ phác thảo trước tiên về Arda đã ban đầu từ 1917, khi ông vẫn dưỡng yêu quý trong quá trình tham chiến ngơi nghỉ Pháp. Buổi sớm thế trường đoản cú Âm nhạc của các Ainur, hầu như cuộc di cư béo của tín đồ Tiên, chuyện tình thân Beren cùng Lúthien, cuộc chiến quy mô vũ trụ giữa các Valar cùng tín đồ Tiên với Morgoth cơ mà Sauron chỉ là 1 trong những gã học trò, tất cả đã thành những hình từ lâu trước lúc lần thứ nhất ông nghĩ tới kiểu như dân Hobbit. Và mẩu truyện về cuộc Nhẫn Chiến biến đổi một thông liền tự nhiên, Kỷ Đệ Tam, theo sau phần đông thời đại hoàng kim kia. Tolkien ao ước muốn tạo nên một sử thi không hề kém Beowulf hoặc Kalevala, nhưng phần lớn gì ông làm được chắc hẳn rằng còn rộng rộng thế.

Một trong những điểm lôi cuốn chính củaChúa tể các cái Nhẫnlại không nằm một trong những trang sách: mà lại là trong sự trường thọ của câu chuyện với tư bí quyết một miếng ghép làm thành “hệ truyền thuyết” (legendarium - chữ của Tolkien) về Trung Địa; nói giải pháp khác, trong sự vĩnh cửu của Trung Địa như một lục địa bên phía trong Arda (thế giới này), mang đến lượt nó lại nằm trong Eä (vũ trụ)


- Choose -Chúa Tể những chiếc Nhẫn - Quyển 1: Đoàn hộ nhẫn- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 01 Phần 1- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 01 Phần 2- Chúa tể các chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 01 Phần 3- Chúa tể những cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 02 Phần 1- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 02 Phần 2- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 02 Phần 3- Chúa tể những cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 03 Phần 1- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 03 Phần 2- Chúa tể các chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 03 Phần 3- Chúa tể những cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 04 Phần 1- Chúa tể các chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 04 Phần 2- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 05 Phần 1- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 05 Phần 2- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 06 Phần 1- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 06 Phần 2- Chúa tể những cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 07 Phần 1- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 07 Phần 2- Chúa tể những cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 08 Phần 1- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 08 Phần 2- Chúa tể những cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 09 Phần 1- Chúa tể những cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 09 Phần 2- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 10 Phần 1- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 10 Phần 2- Chúa tể những cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 11 Phần 1- Chúa tể các chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 11 Phần 2- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 11 Phần 3- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 12 Phần 1- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 12 Phần 2- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 12 Phần 3- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 13 Phần 1- Chúa tể các chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 13 Phần 2- Chúa tể những cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 14 Phần 1- Chúa tể những cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 14 Phần 2- Chúa tể những cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 14 Phần 3- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 14 Phần 4- Chúa tể các chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 14 Phần 5- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 15 Phần 1- Chúa tể những cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 15 Phần 2- Chúa tể các chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 16 Phần 1- Chúa tể các chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 16 Phần 2- Chúa tể các chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 16 Phần 3- Chúa tể những cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 17 Phần 1- Chúa tể các chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 17 Phần 2- Chúa tể các chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 18 Phần 1- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 18 Phần 2- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 18 Phần 3- Chúa tể những cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 19 Phần 1- Chúa tể những cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 19 Phần 2- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương đôi mươi Phần 1- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương đôi mươi Phần 2- Chúa tể các chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 21 Phần 1- Chúa tể những cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 21 Phần 2- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 21 Phần 3- Chúa tể những cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 21 Phần 4 (Hết)

Tiếp nhận bạn dạng thảo

Bài viết liên quan