CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 200

vận động kế toán là căn cứ tính thuế, lệ phí và bội phản ánh tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Dưới đấy là hướng dẫn chế độ kế toán theo Thông bốn 200.
*
Mục lục bài viết

1 - Thông bốn 200 áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp?

Thông tư 200/2014/TT-BTC là thông bốn hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các công ty thuộc số đông lĩnh vực, đều thành phần tài chính (Điều 1)

- những doanh nghiệp vừa và nhỏ dại đang thực hiện kế toán theo chế độ kế toán áp dụng cho bạn vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tứ này để cân xứng với đặc điểm kinh doanh cùng yêu cầu làm chủ của mình.

Bạn đang xem: Chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200

Lưu ý:

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa rất có thể lựa lựa chọn áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tứ 200 tuy nhiên phải thông tin cho cơ quan thuế thống trị doanh nghiệp và đề nghị thực hiện nhất quán trong năm tài chính.

- trường hợp thay đổi trở lại áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ tuổi và vừa theo Thông bốn 200 thì phải thực hiện từ đầu xuân năm mới tài thiết yếu và phải thông báo lại mang lại cơ quan Thuế.

2 - tài khoản kế toán

2.1. Định nghĩa thông tin tài khoản kế toán

Tài khoản kế toán là phương tiện đi lại để ghi nhận những nghiệp vụ ghê tế của người tiêu dùng phát sinh trong quá trình chuyển động sản xuất marketing theo từng đối tượng người tiêu dùng kế toán riêng biệt.

2.2. Phân loại thông tin tài khoản kế toán

Theo Phụ lục 01 kèm theo Thông tứ 200/2014/TT-BTC thì tài khoản kế toán được phân theo loại tài khoản cấp 1 và cấp cho 2. Tuy nhiên việc phân một số loại này rất khó khăn nhớ. dienlanhcaonguyen.com sẽ phân một số loại theo tính chất của tài khoản cho dễ nhớ như sau:

STT

Đầu số tài khoản

Loại tài khoản

1

Tài khoản đầu 1 và 2

Tài khoản “Tài sản

Tài khoản đầu 1: Tài khoản gia sản ngắn hạn

Tài khoản đầu 2: Tài khoản tài sản dài dạn

2

Tài khoản đầu 3

Tài khoản “Nợ bắt buộc trả

3

Tài khoản đầu 4

Tài khoản “Vốn công ty sở hữu

4

Tài khoản đầu 5, 7

Tài khoản “Doanh thu”

5

Tài khoản đầu 6, 8

Tài khoản “Chi phí

6

Tài khoản đầu 9

Tài khoản “Xác định kết quả kinh doanh”.

Cuối kỳ thì vẫn hạch toán toàn bộ ngân sách chi tiêu và doanh thu vào tài khoản này.

3 - hạng mục tài khoản kế toán tài chính doanh nghiệp

Theo Phụ lục I ban hành kèm Thông bốn 200/2014/TT-BTC, hạng mục tài khoản kế toán công ty được hình thức như sau:

Số

Số hiệu tài khoản

TT

Cấp 1

Cấp 2

TÊN TÀI KHOẢN

1

2

3

4

LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN

01

111

Tiền mặt

1111

Tiền Việt Nam

1112

Ngoại tệ

1113

Vàng tiền tệ

02

112

Tiền gởi Ngân hàng

1121

Tiền Việt Nam

1122

Ngoại tệ

1123

Vàng tiền tệ

03

113

Tiền vẫn chuyển

1131

Tiền Việt Nam

1132

Ngoại tệ

04

121

Chứng khoán ghê doanh

1211

Cổ phiếu

1212

Trái phiếu

1218

Chứng khoán và phép tắc tài chủ yếu khác

05

128

Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn

1281

Tiền gửi có kỳ hạn

1282

Trái phiếu

1283

Cho vay

1288

Các khoản đầu tư chi tiêu khác sở hữu đến ngày đáo hạn

06

131

Phải thu của khách hàng

07

133

Thuế GTGT được khấu trừ

1331

1332

Thuế GTGT được khấu trừ của sản phẩm hóa, dịch vụ

Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

08

136

Phải thu nội bộ

1361

Vốn marketing ở những đơn vị trực thuộc

1362

Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá

1363

Phải thu nội bộ về giá thành đi vay đủ đk được vốn hoá

1368

Phải thu nội bộ khác

1

2

3

4

09

138

Phải thu khác

1381

Tài sản thiếu hóng xử lý

1385

Phải thu về cổ phần hoá

1388

Phải thu khác

10

141

Tạm ứng

11

151

Hàng mua đang đi mặt đường

12

152

Nguyên liệu, đồ dùng liệu

13

153

1531

1532

1533

1534

Công cụ, pháp luật

Công cụ, dụng cụ

Bao tị nạnh luân chuyển

Đồ dùng cho thuê

Thiết bị, phụ tùng núm thế

Xem: tổng thể hệ thống tài khoản kế toán.

4 - giải đáp định khoản những tài khoản kế toán

4.1. Chế độ khi định khoản

- bên Nợ ghi trước, mặt ghi sau.

- Nghiệp vụ dịch chuyển tăng ghi một bên, nghiệp vụ dịch chuyển giảm ghi một bên.

- mẫu ghi Nợ cần so le với cái ghi Có.


- tổng mức vốn Bên Nợ = tổng giá trị Bên Có.

- Số dư có thể có ngơi nghỉ cả mặt Nợ và bên Có.

4.2. Các bước định khoản kế toán

Bước 1: Xác định đối tượng người tiêu dùng kế toán liên quan.

Bước 2: xác định tài khoản của các đối tượng người sử dụng kế toán đã xác minh ở cách 1.

Bước 3: khẳng định xu hướng dịch chuyển của từng đối tượng người dùng kế toán (Tăng hay giảm).

Bước 4: xác định tài khoản ghi Nợ, thông tin tài khoản ghi Có.

Bước 5: xác minh số tiền cụ thể ghi vào từng tài khoản.

4.3. Cách sử dụng những tài khoản nhằm định khoản.

- Kết cấu thông thường của một thông tin tài khoản kết toán:

Mẹo lưu giữ tài các toàn khi định khoản:

+ tài khoản đầu 1, 2, 6, 8 mang tính chất chất TÀI SẢN.

+ thông tin tài khoản đầu 3, 4, 5, 7 mang tính chất chất NGUỒN VỐN.

Với các loại tài khoản tài sản gồm những đầu số: 1, 2, 6, 8.

+ Khi tạo ra tăng: Ghi bên NỢ.

+ Khi gây ra giảm: Ghi bên CÓ.

Với các loại tài khoản nguồn chi phí gồm những đầu: 3, 4, 5, 7.

+ Khi phát sinh tăng: Ghi mặt CÓ.

+ Khi phát sinh giảm: Ghi mặt NỢ.

- Kết cấu team tài khoản:

4.4. Dục tình đối ứng tài khoản

- Tăng một giá trị tài khoản này đang làm giảm ngay trị tài khoản kia một khoản tương ứng;

- đội giá trị nguồn ngân sách tài khoản này sẽ làm tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá trị nguồn vốn của tài khoản kia một giá trị tương ứng;

- tăng giá trị tài sản này bên cạnh đó làm đội giá trị nguồn chi phí kia một khoản tương ứng.

- tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá trị gia tài này đồng thời đã làm giảm giá trị nguồn ngân sách kia một khoản tương ứng.

5 - gợi ý lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là hệ thống các văn bạn dạng để tấn công giá, kiểm tra tình hình tài chính, ghê doanh của người sử dụng vào nửa đầu hoặc cuối mỗi một năm tài chính. Đây là các bước thường xuyên đối với mỗi doanh nghiệp.

Xem thêm: Thử Kể Những Ca Khúc Hay Nhất Của Trịnh Thăng Bình, Những Bài Hát Hay Nhất Của Trịnh Thăng Bình

Theo Điều 97 Thông tứ 200/2014/TT-BTC, report tài chính gồm những tin tức về tài sản, nợ phải trả, vốn công ty sở hữu, doanh thu, thu nhập khác, ngân sách chi tiêu sản xuất kinh danh, lãi, lỗ với chân chia tác dụng kinh doanh, các luồng tiền…

Báo cáo tài bao gồm gồm 02 loại là report tài bao gồm năm và báo cáo tài ở chính giữa niên độ.

5.1. Thời hạn nộp report tài chính

Theo Điều 109 Thông bốn 200/2014/TT-BTC thời hạn nộp report tài thiết yếu được quy định ví dụ với từng các loại doanh nghiệp như sau:

Thứ nhất, doanh nghiệp nhà nước

Trường hợp 1: report quý

- Với đơn vị kế toán: muộn nhất là 20 ngày tính từ lúc ngày xong xuôi quý.

Ví dụ: report tài chính quý I thì hạn nộp là 20/4.

- Với công ty mẹ, tổng công ty Nhà nước: chậm nhất 45 ngày kể từ ngày tính từ lúc ngày xong quý.

Trường thích hợp 2: report tài thiết yếu năm

- Với đơn vị chức năng kế toán: muộn nhất 30 ngày kể từ ngày hoàn thành năm.

- Với doanh nghiệp mẹ, tổng công ty Nhà nước: muộn nhất 90 ngày kể từ ngày ngừng năm (thường là 31/3).

Thứ hai, doanh nghiệp lớn khác thì thời hạn nộp report tài chủ yếu năm:

- với doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh: chậm nhất 30 ngày kể từ bỏ ngày chấm dứt năm.

- Với những đơn vị kế toán tài chính khác: muộn nhất 90 ngày kể từ ngày ngừng năm.

5.2. Gợi ý lập bảng phẳng phiu kế toán

Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chủ yếu tổng hợp, khái quát tổng thể giá trị gia tài hiện tất cả và nguồn hình thành gia sản đó tại một thời điểm khăng khăng của doanh nghiệp. Tự bảng bằng vận kế toán hoàn toàn có thể khái quát tình trạng tài thiết yếu của doanh nghiệp.

Bảng phẳng phiu kế toán gồm:

- Bảng cân đối kế toán năm của doanh nghiệp hoạt động liên tục.

- Bảng phẳng phiu kế toán năm của doanh nghiệp chuyển động không liên tục.

Doanh nghiệp hoạt động liên tục:

Sử dụng Mẫu B01-DN, gồm gia sản ngắn hạn, gia tài dài hạn, nợ yêu cầu trả với vốn công ty sở hữu. Trong đó:

- Tài sản thời gian ngắn gồm: Tiền, các khoản tương đương tiền; Đầu bốn tài bao gồm ngắn hạn; các khoản bắt buộc thu ngắn hạn; hàng tồn kho; Tài sản thời gian ngắn khác

- gia tài dài hạn gồm: các khoản đề nghị thu dài hạn; gia tài cố định; Nợ buộc phải trả; Nợ ngắn hạn; Nợ nhiều năm hạn; Vốn nhà sở hữu.

Doanh nghiệp không thỏa mãn nhu cầu giả định hoạt động liên tục:

Bảng phẳng phiu kế toán của doanh nghiệp loại này là Mẫu B01/CDHĐ - DNKLT phát hành kèm Thông tư 200/2014/TT-BTC. Bảng cân đối kế toán này cũng như như doanh nghiệp hoạt động liên tục nước ngoài trừ các điểm sau:

- ko phân biệt ngắn hạn và lâu năm hạn.

- Không trình bày các tiêu chuẩn dự phòng.

Hướng dẫn chính sách kế toán theo Thông bốn 200(Ảnh minh họa)

5.3. Lý giải lập báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh

Báo cáo vận động kinh doanh (Mẫu B02-DN) phản nghịch ánh thực trạng và kết quả vận động kinh doanh của bạn gồm:

- Kết quả vận động kinh doanh chính.

- Kết quả hoạt động tài chính.

- hoạt động khác của doanh nghiệp.

Trong đó, doanh nghiệp buộc phải loại trừ cục bộ các khoản doanh thu, thu nhập, giá cả phát sinh từ những giao dịch nội bộ giữa công ty và đơn vị hạch toán phụ thuộc, không có tư biện pháp pháp nhân.

Nội dung của report kết quả chuyển động kinh doanh có 05 cột:

- các chỉ tiêu báo cáo;

- Mã số của các chỉ tiêu tương ứng;

- Số hiệu khớp ứng với những chỉ tiêu;

- Tổng số phát sinh trong kỳ report năm;

- Số liệu của năm trước (để so sánh).

5.4. Gợi ý lập report lưu chuyển tiền tệ

Có hai phương pháp lập report lưu chuyển tiền tệ là loại gián tiếp với trực tiếp. Vào đó, báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập dựa vào:

- Bảng phẳng phiu kế toán;

- báo cáo kết quả vận động kinh doanh;

- phiên bản thuyết minh report tài chính;

- report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ kỳ trước;

- những tài liệu kế toán khác như: Sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết các thông tin tài khoản “Tiền mặt”; “Tiền gửi Ngân hàng”; “Tiền vẫn chuyển”; Bảng tính và phân chia khấu hao tài sản cố định...

Điều 114 Thông bốn 200/2014/TT-BTC luật pháp mẫu báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ là Mẫu B03-DN.

5.5. Hướng dẫn lập bản thuyết minh report tài chính

Bản thuyết minh báo cáo tài chính là phần tử không thể bóc rời của report tài chính, dùng để tường thuật, phân tích chi tiết các thông tin, số liệu được trình bày trong 03 loại report nêu trên.

Ngoài ra, nếu như xét thấy quan trọng để trình diễn những tin tức khác với 03 nhiều loại trên thì doanh nghiệp cũng đều có thể chuẩn bị bản thuyết minh. Tuy nhiên, phải bảo đảm tính trung thực và hợp lý và phải chăng của báo cáo tài chính.

Thuyết minh báo cáo tài đó là loại tài liệu cần thiết khi lập báo cáo tài chủ yếu năm cùng giữa niên độ. Bởi vì đó, bản thuyết minh này rất cần phải có những nội dung sau đây:

- thông tin về đại lý lập, trình bày báo cáo tài chủ yếu và các chính sách kế toán cụ thể được áp dụng

- các thông tin trọng yếu, bổ sung chưa trình bày trong report tài thiết yếu khác

Đặc biệt, bản thuyết minh đề xuất được trình diễn một cách gồm hệ thống, trung thực, hợp lí và tương xứng với những khoản mục trong những loại report khác.

6 - Biểu mẫu hội chứng từ kế toán doanh nghiệp

Thông tư 200/2014/TT-BTC phát hành hệ thống biểu mẫu triệu chứng từ kế toán gồm 37 biểu mẫu.

Lưu ý:

- Biểu chủng loại này mang tính chất chất chỉ dẫn và doanh nghiệp rất có thể áp dụng phần đa biểu chủng loại này nếu không tự xây dựng và thiết kế mẫu mang lại riêng bản thân được.

- Khuyến khích các doanh nghiệp nên dữ thế chủ động xây dựng, thiết kế biểu mẫu hội chứng từ kế toán tương xứng với đặc điểm vận động và yêu thương cầu làm chủ của công ty mình nhưng bắt buộc đáp úng yêu ước theo cách thức của pháp luật.

Trên đó là hướng dẫn cơ chế kế toán theo Thông tứ 200/2014/TT-BTC. Để biết thêm các quy định liên quan đến thuế, phí của người tiêu dùng hãy coi tại phân mục Thuế-Phí của dienlanhcaonguyen.com.