BIẾN ĐỔI CÂU TRONG TIẾNG ANH

Share:

Với dạng bài xích dùng cấu trúc viết lại câu là dạng thắc mắc thường thấy trong những bài thi. Bạn chỉ việc nắm vững các công thức cấu tạo được liệt kê dưới đây của 4Life English Center (dienlanhcaonguyen.com) là hoàn toàn tự tin để nuốm chắc được điểm cao trong những bài thi sắp tới tới.

Bạn đang đọc: Biến đổi câu trong tiếng anh

*
Cấu trúc viết lại câu thường gặp

1. Những cấu tạo viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh thường xuyên gặp

Cấu trúc viết lại câu 1:

Chuyển đổi câu trong tiếng Anh có những từ, nhiều từ chỉ sự trái ngược (mặc dù)

Although/Though/Even though + S + V + … = Despite/ In spite of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Although it was very noisy, we continued lớn study our lessons. = In spite of the noise, we continued to lớn study our lessons.

(Bất chấp ồn ào, cửa hàng chúng tôi vẫn tiếp tục học bài.)

Cấu trúc viết lại câu 2:

Viết lại câu giờ Anh sử dụng các từ, nhiều từ chỉ vì sao (bởi vì)

Since, As, Because + S + V + … = Because of, Due to, As a result of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Because it’s raining now, we can’t go to lớn work. = Because of the rain, we can’t go to lớn work.

(Vì trời mưa, cửa hàng chúng tôi không thể đi làm.)

Cấu trúc viết lại câu 3:

Cách viết lại câu sử dụng kết cấu so that cùng such that (quá … đến nổi mà) đi với tính từ/danh từ

S + be/ V + so + Adj/ Adv. + that …= It + be + such + Noun + that

Ví dụ: This film is so boring that no one wants lớn see it. = It is such a boring film that no one wants to see it. (Đó là một tập phim nhàm chán đến mức không người nào muốn xem.)

Cấu trúc viết lại câu 4: 

Cấu trúc so that cùng such that (quá .. đến mức) dùng thay thế với kết cấu too lớn (quá … đến hơn cả không thể)

So + Adj. + that hoặc such + noun + that = too + Adj. (for somebody) + lớn V

Ví dụ: These shoes are so small that he can’t wear it. = These shoes are too small for him lớn wear.

(Đôi giày này quá nhỏ để anh ấy hoàn toàn có thể mang.)

Cấu trúc viết lại câu 5:

Cấu trúc too lớn (không thể) dùng thay thế với cấu trúc enough

S + V + too + Adj. + to lớn V = not + Adj. + enough + to lớn V

Ví dụ: Yuri is too fat to wear that dress. = Yuri is not thin enough khổng lồ wear that dress.

(Yuri quá to để mặc loại váy đó.)

Cấu trúc viết lại câu 6:

Cách viết lại câu trong tiếng Anh với cấu trúc find something adj

To V + be + Adj./Noun = S + find + it + Adj./Noun + to lớn V

Ví dụ: khổng lồ live in the countryside alone could be hard for her. = She finds it hard khổng lồ live alone in the countryside.

(Cô ấy cảm giác thật trở ngại khi sống 1 mình ở nông thôn.)

*
Những cấu tạo viết lại câu hay gặp

Cấu trúc viết lại câu 7

Viết lại câu đk tương đương trong giờ đồng hồ Anh

Câu gốc:

Mệnh đề 1 + so + mệnh đề 2

Câu viết lại

If + mệnh đề 1, mệnh đề 2

Ví dụ:

Janet didn’t bring her raincoat, so she got wet. (Janet không với theo áo tơi nên bị ướt.)

Câu gốc:

Mệnh đề 1 + because + mệnh đề 2

Câu viết lại

If + mệnh đề 2, mệnh đề 1

Ví dụ:

I can’t go out because I don’t have money (Tôi cần thiết đi ra phía bên ngoài vì tôi không tồn tại tiền)

Cấu trúc viết lại câu 9

Chuyển đổi câu có thì hiện tại tại xong phủ định sang trọng thì thừa khứ solo (cấu trúc the last time, kết cấu when)

S + have/has + NOT + V3/-ed + since/for …⇔ S + last + V2/-ed + when + S + V⇔ The last time + S + V + was …

Ví dụ:

I haven’t seen him since I was a student.

(Tôi sẽ không gặp gỡ anh ấy kể từ khi tôi còn là một trong sinh viên.)

I haven’t met Lucy since we left school.

(Tôi vẫn không chạm chán Lucy tính từ lúc khi shop chúng tôi rời trường.)

Cấu trúc viết lại câu 10

Viết lại câu cùng với thì hiện nay tại ngừng sang thì quá khứ đối kháng (dùng công ty ngữ trả ‘it’)

S + have/has + V3/-ed⇔ It has been + + since + S + V2/-ed + …

Ví dụ: Minh and Hoai have been married for 3 years. (Minh và Hoài cưới nhau được 3 năm.)

Cấu trúc viết lại câu 11

Chuyển câu ở thì vượt khứ đơn sang thì hiện tại tại xong xuôi tiếp diễn

S + V2/-ed + …⇔ S + have/has + been + V-ing + since/for + …

Ví dụ: Shawn started playing guitar since he was five. = Jenny has been playing guitar since he was five. (Jenny đã đùa guitar từ khi lên 5 tuổi.)

Cấu trúc viết lại câu 13

Chuyển đổi dùng kết cấu it was not until … that (mãi cho tới khi)

S + didn’t + V (bare) + …. Until …

⇔ It was not until + … + that + …

Ví dụ: Hoa didn’t go trang chủ until he finishes all the tasks.

↔ It was not until Hoa finished all the tasks that he went home. (Mãi cho đến lúc Hoa làm dứt mọi công việc, anh bắt đầu về nhà.)

Cấu trúc viết lại câu 14

Viết lại câu tiếng Anh với kết cấu it takes time (dành/tốn thời hạn làm gì)

S + V + … + ⇔ It takes/took + someone + + to lớn V

Ví dụ: Benny walks to lớn school in 15 minutes = It takes Benny 15 minutes to walk khổng lồ school. (Benny mất 15 phút đi bộ đến trường.)

Cấu trúc viết lại câu 15

Các dạng cấu trúc viết lại câu so sánh trong giờ Anh:

Chuyển thay đổi câu so sánh hơn thành so sánh nhất và ngược lại:

Ví dụ: In my opinion, Vietnam is the most beautiful country. = In my opinion, no other place on earth can be more beautiful than Vietnam. (Theo tôi, không chỗ nào khác bên trên trái đất rất có thể đẹp hơn Việt Nam.)

Chuyển đổi câu so sánh bằng thành đối chiếu hơn với ngược lại:

Ví dụ: My cake isn’t as big as his cake. = His cake is bigger than my cake.

(Bánh của mình không to bằng bánh của cậu ta = Bánh của cậu ta to nhiều hơn bánh của tôi)

Cấu trúc viết lại câu 16

Cách viết lại câu giờ đồng hồ Anh với kết cấu This is the first time

This is the first time + S + have/has + V3/-ed⇔ S + have/has + never (not) + V3/-ed + before

Ví dụ: This is the first time I have watched this film = I have never watched this film before. (Tôi chưa lúc nào xem bộ phim này trước đây.)

Cấu trúc viết lại câu 17

Chuyển cấu tạo started/began thanh lịch thì lúc này hoàn thành

S + began/ started + V-ing/to V + ago⇔ S + have/has + V3/-ed hoặc been + V-ing + since/for …

Ví dụ: She began lớn learn English 4 years ago. = She has learned/ has been learning English for 4 years. (Cô ấy sẽ học / đang học giờ đồng hồ Anh được 4 năm.)

Cấu trúc viết lại câu 18

Shall we + VLet’s + VHow/What about + V-ingWhy don’t we + VS + suggest + that + S + present subjunctiveIn my opinion

Ví dụ:

“Why don’t we go out for a walk?” said the girl. = The girl suggested going out for a walk.

(“Tại sao bọn họ không ra ngoài đi dạo?” cô nàng nói. = cô nàng đề nghị ra bên ngoài đi dạo.)

Let’s have some rest! = What about having some rest?

(Hãy sống một chút! = Còn về vấn đề nghỉ ngơi một chút?)

Cấu trúc viết lại câu 19

Cấu trúc It’s time/ it’s high time/ it’s about time

S + should/ought to/had better + V …⇔ It’s (high/about) time + S + V2/-ed …

Ví dụ: You‘d better go to bed. = It‘s (high/about) time you went khổng lồ bed.

(Đã cho tới lúc con đi ngủ rồi đấy)

Cấu trúc viết lại câu 20

Dùng cấu trúc Supposed lớn V

It’s one’s duty to vì something⇔ S + be + supposed to vì chưng something

Ví dụ: It’s your duty khổng lồ protect me.

↔ You are supposed khổng lồ protect me.

Cấu trúc viết lại câu 21

Sử dụng kết cấu would prefer với would rather

S + would prefer + sb + lớn V⇔ S + would rather + sb + V2/-ed

Ví dụ: I would prefer you not khổng lồ stay up late. = I would rather you not stayed up late.

(Tôi ước ao bạn ko thức khuya. = Tôi thà rằng các bạn không thức khuya)

Cấu trúc viết lại câu 22

Sử dụng cấu tạo prefer và would rather

S + prefer + doing st to doing st⇔ S + would rather + vì st than vì st

Ví dụ: I prefer staying at trang chủ to hanging out with him. = I would rather stay at trang chủ than hang out with him.

Xem thêm: Lựa Chọn Các Loại Máy Đồng Hồ Treo Tường Nhật Sịn( Tặng Kèm 1 Bộ Kim)

(Tôi thích ở nhà hơn để đi chơi với anh ấy. = Tôi thà ở trong nhà còn hơn đi dạo với anh ấy.)

Cấu trúc viết lại câu 23

Cấu trúc so that/ in order that (trong ngôi trường hợp nhà từ ở hai câu là khác nhau)

S + V + so that/ in order that + S + V⇔ S + V + (for O) + khổng lồ infinitive

Ví dụ: My dad turned off the TV so that we could sleep. = My dad turned off the TV for us to sleep.

(Bố tôi vẫn tắt TV để công ty chúng tôi có thể ngủ. = bố tôi vẫn tắt TV để cửa hàng chúng tôi ngủ.)

Cấu trúc viết lại câu 24

To be + not worth + V-ing⇔ There + be + no point in + V-ing

Ví dụ: It’s not worth getting upset about this. = There’s no point in getting upset about this. (Không đáng để chúng ta phải tức bực về điều này. = Không hữu dụng gì khi bạn khó chịu về điều này.)

2. Một số kết cấu viết lại câu trong giờ Anh khác

Understand = tobe aware of

VD: vị you understand the grammar structure? = Are you aware of the grammar structure?

(Bạn có biết về cấu tạo ngữ pháp không?)

Succeed in doing sth = manage to vị sth

VD: We succeeded in digging the Panama cannel = We managed khổng lồ dig the Panama cannel

(Chúng tôi đã quản lý để đào kênh Panama)

At no time + dạng đảo ngữ: không khi nào, chẳng khi nào

VD: I don’t think she loves me = At no time vì I think she loves me

(Không cơ hội nào tôi nghĩ rằng cô ấy yêu tôi)

3. Cách viết lại câu trong giờ Anh

Để viết lại câu trong một thời hạn ngắn các bạn cần sưu tập và có tác dụng càng nhiều mẫu câu càng tốt. Tiếp đến đọc đi gọi lại nhằm thuộc lòng các cấu trúc câu. Nên tuân theo 4 bước tiếp sau đây để đạt được công dụng tốt nhất:

Bước 1: Đọc kỹ câu đến trước và cố gắng hiểu đầy đủ ý của câu đó. Chăm chú đến đều từ khóa, S và V. Phân tích kết cấu được sử dụng ở câu gốc.Bước 2: chú ý những từ mang đến trước. Đưa ra ý tưởng viết lại câu thực hiện cách khác, cấu tạo khác mà vẫn giữ được ý hoàn hảo của câu mang đến trước.Bước 3: Viết câu mới. Chú ý đến: công ty ngữ và cồn từ mới, thì của câu mới, chăm chú sự biến hóa của các cụm từ khớp ứng (như although- despite, adj-adv, if- unless…)Bước 4: Đọc lại và kiểm tra lỗi

4. Một số mẹo lúc làm bài bác tập viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh

*
Một số mẹo lúc làm bài xích tập viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh

Dùng cú pháp viết lại câu là trong số những bài tập giờ đồng hồ Anh thường thấy. Bọn họ có một số trong những mẹo lúc làm bài tập viết lại câu được nhiều người học tiếng Anh vận dụng như:

Dùng một cấu tạo trong giờ đồng hồ Anh nhất quyết nào đó tương đồng về nghĩa cùng với câu gốc.Chuyển tự thể thức dữ thế chủ động sang thể thức bị động.Chuyển từ bỏ thể thức trực tiếp quý phái thể thức loại gián tiếp.Về thì: phải viết thuộc thì cùng với câu đã đến trong đề bài.Về ngữ pháp: câu viết lại buộc phải tuân theo đúng ngữ pháp của cấu tạo tiếng Anh được sử dụng. Một số cấu trúc cần để ý là: câu bị động, trần thuật, ao ước ứih với so sánh.Về ngữ nghĩa: câu được viết lại sau khi xong xuôi phải không biến đổi nghĩa so với ban đầu.Ngoài ra còn phải chú ý tới việc sử dụng các liên từ bỏ như before, after hay for, since…

5. Bài xích tập viết lại câu có đáp án

“Let’s go fishing”.

=> She suggests…………………………………… …

2. My mother used lớn play volleyball when she was young.

=> My mother doesn’t…………………………………….

3. “Would you like orange juice?”

=> He………………………………………… ……………

4. Mike gave me a dress on my birthday.

=> I was……………………………………….. ……………

5. I got lost because I didn’t have a map.

=> If I had………………………………………..….

6. I last saw Jenny when I was in Ha Noi City.

=> I haven’t seen……………………………………….

7. I think the owner of the car is abroad.

=> The owner………………………………………

8. It is a four-hour drive from nam Dinh lớn Ha Noi.

=> It takes……………………………………… ……

9. You couldn’t go swimming because of the rain heavily.

=> The rain was too………………………………………..

10. It’s a pity him didn’t tell me about this.

=> I wish………………………………………. ……………

Đáp án:

She suggests going fishing.My mother doesn’t play volleyball anymore.He invited me for orange juice.I was given a dress on my birthday.If I had had a map, I wouldn’t have gotten lost.I haven’t seen Jenny since I was in Ha Noi City.The owner of the oto is thought khổng lồ be abroad.It takes four hours to lớn drive from phái mạnh Dinh lớn Ha Noi.The rain was too heavy for you to lớn go swimming.I wish he had told me about it.

Trên đấy là tổng hợp các cấu trúc viết lại câu của 4Life English Center (dienlanhcaonguyen.com) hy vọng sẽ giúp bạn bao gồm thêm được không ít kiến thức giỏi và bửa ích. Chúc chúng ta đạt điểm cao trong các kỳ thi chuẩn bị tới!

Bài viết liên quan