BÀI TẬP HÓA 11 CHƯƠNG 1

Trong lịch trình hóa 11, chương Sự điện li giữ kỹ năng chủ chốt của cả học kì 1. Vì vậy, không chỉ nắm vững vàng lí thuyết mà những em đề xuất nắm được cả phần bài bác tập chương 1. Sau đây Kiến guru hỗ trợ cho các em Các dạng bài bác tập hóa 11 chương 1 chi tiết và không thiếu nhất.

Bạn đang xem: Bài tập hóa 11 chương 1

I. Bài tập hóa 11: hóa học điện li. Viết phương trình điện li

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

- Lý thuyết:

+ đều chất tung trong nước (hoặc rét chảy) phân li ra ion được hotline là phần nhiều chất năng lượng điện li. Axit, bazơ với muối là những chất năng lượng điện li.

+ chất điện li to gan là hóa học khi chảy trong nước, những phân tử hoà tan đều phân li ra ion, gồm:

những axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3,... Những dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,... Hầu hết các muối. Phương trình điện li của hóa học điện li mạnh sử dụng mũi tên 1 chiều (→).

+ hóa học điện li yếu hèn là hóa học khi tung trong nước chỉ có một vài phân tử hoà rã phân li thành ion, phần còn sót lại vẫn tồn tại bên dưới dạng phân tử vào dung dịch, gồm:

những axit trung bình và yếu như: H2S, H2CO3, H3PO4, CH3COOH... Những bazơ ko tan như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3... Phương trình điện li của chất điện li yếu sử dụng mũi tên 2d ().

- những chất điện li mạnh: Ca(OH)2, CH3COONa, H2SO4, MgSO4, HI, NaClO3, NaHCO3, KNO3, NH4Cl, HNO3, Na2S, HClO4, HCl, KMnO4, KHSO4, KAl(SO4)2.12H2O.

- những chất năng lượng điện li yếu: CH3COOH, HClO, H2S, H2SO3, HNO2, H3PO4, H3PO3, HF.

Bài 2: nhờ vào định pháp luật bảo toàn năng lượng điện tích: Tổng năng lượng điện dương bằng tổng điện tích âm.

a) K2CrO4 b) Fe(NO3)3 c) Mg(MnO4)2 d) Al2(SO4)3e) Na2S f) Ba(OH)2 g) NH4Cl h) CH3COONa

Bài 3:

- Lí thuyết: Axit khiến cho quỳ tím hoá đỏ, bazơ tạo cho quỳ tím hoá xanh. Riêng rẽ với muối, còn tuỳ vào cấu trúc mà cho những muôi trường không giống nhau.

Ta bao gồm bảng sau:

Muối

Môi trường

Tạo bươi axit mạnh, bazơ mạnh

(NaCl, K2SO4,..)

Trung tính

Tạo bươi axit mạnh, bazơ yếu

(AlCl3, FeSO4,...)

Axit

Tạo bới axit yếu, bazơ mạnh

(Na2CO3, K2SO3,...)

Bazơ

Tạo bới axit yếu, bazơ yếu

Còn tuỳ vào gốc cầm cố thể

- Quỳ tím hóa đỏ: NH4Cl, FeCl3, Al2(SO4)3.

- Quỳ tím hóa xanh: CH3COONa, K2CO3, Na2S, Na2CO3,

- Quỳ tím hóa không đổi màu: Ba(NO3)2 NaCl.

II. Bài xích tập hóa 11: Tính nồng độ ion trong dung dịch

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

0,01 0,01 0,01 mol

0,01 0,02 0,01 mol

Bài 2:

0,04 0,08 0,04

0,15 0,3 0,15

Bài 3:

a)

0,01 0,01 mol

b)

0,1 0,1 mol

0,02 0,04 mol

0,3 0,3 mol

c)

1,68 3,36 1,68 mol

III. Bài tập hóa 11: Xác định muối hạt từ những ion đến sẵn trong dung dịch

Dạng 3: xác minh muối từ các ion mang lại sẵn vào dung dịch

Có 4 dung dịch, mỗi dung dịch chỉ đựng một nhiều loại cation cùng một nhiều loại anion. Những loại ion vào 4 dung dịch gồm: Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, SO42–, Cl–, CO32–, NO3–. Đó là 4 hỗn hợp gì?

Giải:

Từ 8 ion kết hợp để tạo thành 4 dung dịch muối tan. Ion nào tạo ra ít muối tan độc nhất vô nhị thì xét trước.

Xét tự cation, Pb2+ chỉ kết hợp với NO3- mới tạo muối hạt tan. => Pb(NO3)2.

Ba2+ tạo thành kết tủa với CO32- cùng SO42- phải muối tan đang là BaCl2.

Mg2+ chế tạo kết tủa cùng với CO32- buộc phải muối tan sẽ là MgSO4, sót lại là Na2CO3.

IV. Những dạng bài tập hóa 11: Áp dụng ĐL Bảo toàn điện tích

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Công thức chung:

Cách tính mol điện tích:

Khối lượng hóa học tan:

Áp dụng định lao lý bảo toàn năng lượng điện ta được:

Áp dụng định hình thức bảo toàn điện tích ta được:

(1)

(2)

Từ (1) cùng (2) => a = b = 0,1 mol.

Áp dụng định cách thức bảo toàn điện tích ta được:

Từ (1) và (2) => x = 0,2 mol y = 0,3 mol.

V. Những dạng bài xích tập hóa 11: Bài tập axit – bazo. Tính pH của dung dịch

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Dạng 5: bài tập axit – bazơ. Tính pH của dung dịch

Bài 1: - Tính pH: giả dụ = 10-a thì pH = a

pH = -log

pH + pOH = 14.

Xem thêm: Phim Thiếu Niên Phương Thế Ngọc (41 Tập), Thiếu Niên Phương Thế Ngọc

1)

0,04 0,04 M

pH = -log = 1,4.

2)

0,01 0,02 M

0,05 0,05 M

pH = -log = -log<0,02 + 0,05> = 1,15.

3)

10-3 10-3M

pOH = -log = -log<10-3> = 3.

=> pH = 14 – 3 = 11.

4)

0,1 0,1 M

0,2 0,4 M

pOH = -log = -log<0,1+0,4> = 0,3.

=> pH = 14 – 0,3 = 13,7.

Bài 2: nHCl = 0,1 mol

nNaOH = 0,15 mol

PTHH:

Trước pư: 0,1 0,15

Pư: 0,1 0,1

Sau pư: 0,05.

dư = 0,05: 0,5 = 0,1M

pOH = -log = 1

=> pH = 14 – 1 = 13.

PTHH:

Trước pư: 0,03 0,032

Pư: 0,03 0,03

Sau pư: 0,002 mol

dư = 0,002: 0,2 = 0,01M

pOH = -log = 2

=> pH = 14 – 2 = 12.

Bài 4: pH = 13 => pOH = 14 – 13 = 1.

PTHH:

0,15 0,15 mol

mNa = 0,15.23 = 3,45g.

Bài 5:

a) pH = 3 => pOH = 11

= 10-3 ; = 10-11.

b) pH giảm 1 => tăng 10 => V bớt 10 lần.

Cần giảm thể tích H2O bởi 9/10 V nhằm thu được dung dịch bao gồm pH = 2.

c) pH tăng 1 => sút 10 => V tăng 10 lần.

Cần thêm thể tích H2O bởi 9V nhằm thu được dung dịch gồm pH = 4.