Bài tập điền a hoặc an

Share:
3 Cách sử dụng mạo từ3.2 những trường phù hợp thông dụng nhằm dụng “The”3.3 Không được sử dụng “The” trong số trường hợp:4 Mạo từ bất định (A/An)4.1 bí quyết dùng Mạo tự “An”5 biện pháp dụng Mạo tự “A”5.1 Không cần sử dụng mạo từ bỏ bất định trong các trường hợp

Bài viết này phía bên trong chuổi bài viết về ngữ pháp giờ Anh tự cơ phiên bản đến nâng cao. Để ngay tức khắc mạch các nội dung quý vị hoàn toàn có thể xem lại nội dung bài trước Noun phrase là gì và cách dùng như thế nào. Trong nội dung bài viết này cửa hàng chúng tôi sẽ cùng quý vị mày mò về Mạo từ xác minh “A” – “An” cùng không khẳng định “The”, qua đó hiểu rỏ dùng làm sử dụng một cách chuẩn chỉnh xác trong tiếng Anh


*
*
*
*

Mạo từ cô động (A/An)


Eg:

A ball is round ( Nghĩa chung, khái quát, chỉ toàn bộ các trái bóng ) quả bóng hình tròn

Cách cần sử dụng Mạo từ “An”

An‘ được sử dụng trước từ bước đầu bằng nguyên âm (trong biện pháp phát âm, chứ không phải trong cách viết).

Bạn đang đọc: Bài tập điền a hoặc an

Các từ được bắt đầu bằng những nguyên âm ” a, e, i, o”

Eg:

An apple (một trái táo) , an egg (một quả trứng), an orange (một trái cam)Một số từ bắt đầu bằng “u“:

Eg:

An umbrella (một loại ô)Một số từ ban đầu bằng “h” câm

Eg:

An hour (một tiếng)

Cách dụng Mạo trường đoản cú “A”

Chúng ta cần sử dụng a trước các từ ban đầu bằng một phụ âm hoặc một nguyên âm gồm âm là phụ âm. Bên cạnh đó, chúng bao gồm các chữ cái còn lại và một trong những trường hợp bước đầu bằng “u, y, h”.

Eg:

A year (một năm), A house (một ngôi nhà), a uniform (một bộ đồng phục), …Đứng trước một danh từ bắt đầu bằng “uni” cùng “eu” đề xuất dùng “A” 

Eg:

a university (trường đại học), a union (tổ chức), a eulogy (lời ca ngợi), …·Dùng với các đơn vị phân số như 1/3 a/one third – 1 tháng 5 a /one fifth.

Eg: 

I get up at a quarter past six. Tôi thức dậy vào tầm 6 giờ 15 phút.Dùng trước “half” (một nửa) khi nó theo sau một đơn vị chức năng nguyên vẹn: a kilo & a half, giỏi khi nó đi ghép với một danh từ khác để chỉ nửa phần (khi viết gồm dấu gạch ốp nối): a half – share, a half – day (nửa ngày).

Eg: 

My mother bought a half kilo of oranges. Chị em tôi mua nửa cân nặng cam.Dùng trong những thành ngữ chỉ giá bán cả, tốc độ, tỉ lệ: $4 a kilo, 100 kilometers an hour, 2 times a day.

Eg:

John goes khổng lồ work three times a week. John đi làm việc 3 lần một tuần.Dùng trong số thành ngữ chỉ số lượng nhất định như: a lot of/ a couple/ a dozen.

Xem thêm: 【 Tim Hoạt Động Như Thế Nào Và Bơm Máu Qua Cơ Thể Con Người Ra Sao?

Eg:

I want to buy a dozen eggs. Tôi muốn mua 1 tá trứng.Dùng trước đông đảo số đếm một mực thường là hàng ngàn, hàng ngàn như a/one hundred – a/one thousand.

Eg:

My school has a hundred students. Trường của tôi tất cả một trăm học sinh.

Không cần sử dụng mạo tự bất định trong các trường hợp

Trước danh từ bỏ số nhiều.

– lưu ý: A/An không có bề ngoài số nhiều.

Eg:

Số các của a dog là dogs Trước danh từ không đếm được

Eg:

My mother gave me good advice. (Mẹ của tôi đã đưa mang đến tôi phần nhiều lời khuyên răn hay)Trước tên thường gọi các bữa ăn, trừ khi bao gồm tính từ bỏ đứng trước các tên gọi đó

Eg:

I have dinner at 6 p.m (tôi nạp năng lượng cơm trưa dịp 6 tiếng tối)Tuy nhiên, ví như là bữa ăn quan trọng đặc biệt nhân thời gian nào đó, bạn ta vẫn cần sử dụng mạo trường đoản cú bất định.

Eg:

I was invited to breakfast (bữa điểm chổ chính giữa bình thường)

Bài tập về mạo từ tất cả đáp án

Bài 1: Chọn giải đáp đúng

Danny wanted _____ new bicycle for Christmas a. A b. An c. TheJennifer tasted _____ birthday cake her mother had made. A. A b. An c. TheThe children have _____ new teacher called Mr. Green a. A b. An c. TheAll pupils must obey _____ rules a. A b. An c. TheDad turned on _____ radio khổng lồ listen lớn _____ news a. A b. An c. TheAlex is in Boston studying for _____ MBA a. A b. An c. TheThe teacher read _____ interesting article from the newspaper. A. A b. An c. TheThere was _____ huge crowd of people outside the church a. A b. An c. TheJulie talked for _____ hour about her school project a. A b. An c. The_____ European expert was invited to lớn speak khổng lồ the committee a. A b. An c. The

Bài 2: Điền mạo từ thích hợp hoặc để trống

1. _________ boys like playing with cars. 2. _________ Amazon is South America’s largest river. 3. I never listen khổng lồ _________ radio. In fact, I haven’t even got _________ radio.

4. What _________ amazing idea he had yesterday evening. 5. _________ rich should do more lớn help _________ poor. 6. My dad always liked to go to _________ school. 7. Did you see the film on _________ television or at _________ cinema? 8. There’s half _________ litre of milk left in _________ fridge. 9. _________ Uncle Norman và _________ Aunt Lydia stayed with us over the weekend. 10.Austria was ruled by _________ Habsburgs for many centuries. 11.Dad told us khổng lồ go khổng lồ _________ bed at ten. 12.What’s _________ highest mountain on _________ earth? 13.I met _________ few American tourists when I was in Italy. 14._________ earth moves around _________ sun every 365 days. 15._________ Soviet Union was _________ first country to send _________ human being into _________ space. 16.I had khổng lồ stay in _________ hospital for two weeks in order to recover. 17._________ oranges & apples have a lot of vitamins. 18.This is _________ most wonderful present I’ve ever had. 19._________ President Bush is from Texas. 20. I’m not very hungry. I had _________ big breakfast

Bài 3: Điền mạo từ tương thích hoặc để trống

1. We had ______ very nice meal. ______ cheese was exceptionally good. 2. Are you interested in ______ science or ______ music? 3. They got married but ______ marriage wasn’t very successful. 4. Do you know any of ______ people who live across ______ road? 5. After ______ work the quái dị usually invites his staff to ______ pub. 6. When mom was ill ______ lot of her friends came to ______ hospital khổng lồ visit her. 7. Many people hate ______ violence, but they like to watch it in ______ movies. 8. Have you ever visited ______ Madame Tussaud’s in London? 9. ______ life would be difficult without ______ useful machines và gadgets we have today. 10. I’m on ______ night duty this week. 11. I know someone who wrote ______ book about ______ American presidents. 12. ______ World War II ended in 1945. 13. ______ fumes of cars & factories are ______ primary reasons for ______ air pollution. 14. He was ______ unsuccessful musician when he came to this town. 15. Don’t stay in that hotel. ______ beds there are very uncomfortable. 16. The car sped away at ______ hundred km ______ hour. 17. John doesn’t usually go to lớn ______ church on ______ Sundays. 18. He was sent lớn ______ prison for ______ murder. 19. At ______ beginning of his speech he spoke about ______ tourism in general. 20. We usually go by ______ train, but today we’re taking ______ bus.

Bài 4: Điền mạo từ thích hợp vào địa điểm trống

1. I went sailing around _____ Lake Geneva 2. I’ve been living in _____ London for six years 3. _____ Danube runs through many European cities 4. Wild horses live in _____ Gobi Desert 5. _____ Pacific Ocean has many different types of fish 6. I love swimming in _____ Mediterranean 7. We spent our holiday on the shore of _____ Lake Windermere 8. _____ Nile is a very beautiful river 9. She stayed in _____ Belgrade for several weeks 10. Her husband comes from _____ California 11. They studied the geology of _____ Sahara Desert 12. They crossed _____ đen Sea by boat 13. He has always wanted khổng lồ visit _____ Rome 14. She lived in _____ Asia for several years 15. _____ Tuscany has many beautiful cities 16. I spent a year travelling around _____ Europe 17. Her village is near _____ Lake Titicaca 18. Would you lượt thích to visit _____ South America? 19. They live near _____ Thames 20. I think _____ Cornwall is a very beautiful part of England

Đáp án bài bác tập mạo từ

Bài 1:

acaccbbaba

Bài 2:

1.  boys like playing with cars. 2. The Amazon is South America’s largest river. 3. I never listen to the radio. In fact, I haven’t even got a radio. 4. What an amazing idea he had yesterday evening. 5. The rich should vì more to lớn help the poor. 6. My dad always liked khổng lồ go khổng lồ — school. 7. Did you see the film on  television or at the cinema? 8. There’s half  litre of milk left in the fridge. 9.  Uncle Norman and  Aunt Lydia stayed with us over the weekend. 10. Austria was ruled by the Habsburgs for many centuries. 11. Dad told us to go to  bed at ten. 12. What’s the highest mountain on  earth? 13. I met a few American tourists when I was in Italy. 14. The earth moves around the sun every 365 days. 15. The Soviet Union was the first country lớn send a human being into  space. 16. I had to lớn stay in  hospital for two weeks in order to recover. 17.  oranges and apples have a lot of vitamins. 18. This is the most wonderful present I’ve ever had. 19.  President Bush is from Texas. 20. I’m not very hungry. I had a big breakfast

Bài 3:

1. We had a very nice meal. The cheese was exceptionally good. 2. Are you interested in  science or  music? 3. They got married but the marriage wasn’t very successful. 4. Bởi you know any of the people who live across the road? 5. After  work the quái thú usually invites his staff to lớn the pub. 6. When mom was ill a lot of her friends came to the hospital to visit her. 7. Many people hate  violence, but they lượt thích to watch it in  movies. 8. Have you ever visited  Madame Tussaud’s in London? 9.  life would be difficult without the useful machines and gadgets we have today. 10. I’m on — night duty this week. 11. I know someone who wrote a book about  American presidents. 12.  World War II ended in 1945. 13. The fumes of cars và factories are the primary reasons for  air pollution. 14. He was an unsuccessful musician when he came khổng lồ this town. 15. Don’t stay in that hotel. The beds there are very uncomfortable. 16. The car sped away at a hundred km an hour. 17. John doesn’t usually go to  church on  Sundays. 18. He was sent to  prison for  murder. 19. At the beginning of his speech he spoke about  tourism in general. 20. We usually go by  train, but today we’re taking the bus.

Bài 4:

1. I went sailing around  Lake Geneva 2. I’ve been living in — London for six years 3. The Danube runs through many European cities 4. Wild horses live in the Gobi Desert 5. The Pacific Ocean has many different types of fish 6. I love swimming in the Mediterranean 7. We spent our holiday on the shore of — Lake Windermere 8. The Nile is a very beautiful river 9. She stayed in — Belgrade for several weeks 10. Her husband comes from — California 11. They studied the geology of the Sahara Desert 12. They crossed the Black Sea by boat 13. He has always wanted to lớn visit — Rome 14. She lived in — Asia for several years 15. — Tuscany has many beautiful cities 16. I spent a year traveling around — Europe 17. Her village is near — Lake Titicaca 18. Would you lượt thích to visit — South America? 19. They live near the Thames 20. I think — Cornwall is a very beautiful part of England

Bài viết liên quan