Tình đẹp như mơ

tình cảm từ đâu mà tình yêu cấp vã chỉ chiếm tim ta có một lần qua mà đêm đêm hình trơn mãi mặt ta Lời nào dịu êm bạn đưa ta tìm phần đông giấc mơ xa Lòng âm thầm bảo nhau rằng song ta gặp gỡ trong kiếp như thế nào Một lần hứa hẹn trước có phải là mộng ước sau này Cách xa khía cạnh nhau chỉ làm ngày tháng hỏng hao Tuổi xuân là bao chẳng đợi thời hạn vụt tới Rồi mai phía trên trăng tà soi bóng ngó xung quanh lại còn ai Tình đẹp nhất tình mơ là tình khi gặp gỡ gỡ lúc ban đầu Tình là vần thơ mà thỉnh thoảng tình ngỡ vẫn đơn thân Tình còn chờ ai để con tim vàng võ xuyên đêm nay Tình đừng nhạt phai tình ơi xin tình chớ thêm u hoài...

Bạn đang xem: Tình đẹp như mơ


Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Vòng Tay Tình Bạn Handmade, Vòng Tay Tình Bạn / Vòng Chân Handmade Thổ Cẩm

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.